Overheid neemt klachten overheveling serieus

Het ministerie van VWS wil met de overheveling van medicatie voor zeldzame ziekten zorgen dat de patiënt niet lange de dupe is van verstrekking geschillen.

Doelstellingen overheveling

Krijg je als patiënt zijnde wel het beste medicijn voor je ziekte? En zijn deze medicijnen wel betaalbaar? Door scherp inkopen wil het ministerie van VWS beide doelstellingen garanderen. “De overheid wil op de zorg besparen. Dat is te billijken, maar je moet je goed afvragen waar en hoe je dat gaat doen.”

Scenarioschets overheveling

YousriMandour, partner bij ICSB Marketing en Strategie, hij schetst het volgende scenario dat door overheveling ontstaat: “De afgelopen decennia is meer en meer een vervlechting gekomen tussen de farmaceutische industrie en de artsen die medicijnen voorschrijven. Behalve het verkopen van geneesmiddelen kon dankzij de industrie ook bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of diagnostische testen betaald worden. Als je dat lijntje doorknipt, zal de zorg zoals ie nu is, niet meer geboden kunnen worden.”

Overhevelingsmonitor

De overheid is niet blind door de reacties op de overheveling. Er zijn zelfs Kamervragen gesteld.Mr. drs. Nicole Kien treedt op als advocaat voor de Stichting EGV (Eerlijke GeneesmiddelenVoorziening), die de Overhevelingsmonitor uitvoert, waarmee inmiddels zo’n 5.000 patiënten worden gevolgd die te maken hebben met de overheveling. Het initiatief wordt gesubsidieerd. “De noodzaak om te willen monitoren blijkt wel uit de eerste resultaten van de monitor”, stelt Kien.

Zorgkwaliteit

Volgens Kien begrijpt de stichting EGV de logica van het nastreven van één financieringssysteem, maar je moet dan wel onderzoeken wat dat betekent voor de kwaliteit van de zorg. “Zuinig waar het kan, duur waar het moet”, zegt Kien. De patiënt krijgt dus niet altijd en overal de duurste medicijnen voorgeschreven.

Haarscheurtjes in overhevelingsrapport

Twee rapporten van de Overhevelingsmonitor liggen bij de Tweede Kamer. Het rapport van 2012 vertoont volgens Kien enkele haarscheurtjes. “We zien met name bij patiënten met zeldzame aandoeningen in toenemende mate moeite hebben om toegang te krijgen tot het beste geneesmiddel. En dat er gewisseld wordt van geneesmiddel omdat dat voordeliger zou zijn voor het ziekenhuis, terwijl de beroepsgroep dergelijk switchgedrag afkeurt”, zegt Kien

Zorgen weesgeneesmiddelen

Medicijnen tegen Pulmonale arteriële hypertensie staan voor 2014 op de planning om overgeheveld te worden. Zorgen over de weesgeneesmiddelen, die bijvoorbeeld PAN-aandoeningen tegen gaan, blijven echter bestaan doordat onder andere PAN-medicijnen volgend jaar worden overgeheveld. Voor patiënten waar de zorg nu goed georganiseerd is, zijn geen goedkopere alternatieve geneesmiddelen voorhanden.Zo dreigen zij letterlijk het kind van de rekening te worden.