Waar sta ik nu, waar wil ik heen en hoe kom ik daar? Vragen die professionals vaak samen met inwoners onderzoeken om de hulpvraag duidelijk te krijgen, stelt Erik-Jan Vlietman van Levenskracht. Volgens hem is een uniforme werkwijze die de inwoner de regie geeft onontbeerlijk.

Waarom is het belangrijk de regie bij de inwoner te leggen?

“Duurzame oplossingen zijn alleen mogelijk als inwoners intrinsiek gemotiveerd zijn voor verandering. Met een gestructureerde werkwijze kan de inwoner op elk leefgebied expliciet aangeven wat de mate van tevredenheid of behoefte aan verbetering is. Hierdoor worden eigenaarschap en enthousiasme van de inwoner vergroot om met doelen en acties aan de slag te gaan.”

Wat levert dit op voor de inwoner?

“Professionals en inwoners gaan samen in gesprek om tot concrete doelen te komen die aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoners. Structuur en uniformiteit helpen bij het organiseren van ondersteuning die nodig is voor het verhogen van levenskwaliteit en draagkracht. Wanneer professionals samen met inwoners een gezamenlijke inventarisatie maken, komen ze tot oorzaak en gevolg van eventuele onbalans en kan constructief worden gezocht naar mogelijke oplossingen en eventuele prioriteiten.”

Wat is het voordeel van een gestructureerde werkwijze?

“Professionals voeren een motiverend gesprek met de inwoner. Willekeur en tunnelvisie worden voorkomen. Mantelzorgers, sociaal netwerk en vrijwilligers raken nauwer betrokken in het proces. Daarnaast helpt het de professional door een vermindering van administratieve werklast.”

Wat maakt jullie methode tot dat praktische handvat?

“Via internet kunnen inwoners zelf inloggen in de online versie van Levenskracht en met de professionals hun doelen en acties volgen en bewerken. De inwoner en zijn omgeving geven aan wat zij vinden, willen en kunnen. Wensen en behoeften worden met Levenskracht inzichtelijk gemaakt. Op het zogeheten spiegelblad staat bij elke module een samenvatting van de resultaten. Er ontstaat een ondersteuningsplan met acties en afspraken die leiden tot meetbare resultaten. Alle resultaten staan in een cloudomgeving, zodat ze via een computer, laptop of tablet altijd en overal beschikbaar zijn.”

Meer informatie?
www.levenskracht.nl