Het belang van goede handhygiëne en infectiepreventie wordt in zorginstellingen en ziekenhuizen nog altijd onderschat. Recent constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat ongeveer een op de drie ziekenhuizen de hygiëne niet op orde heeft. Op de vraag welke maatregelen er in de zorgsector genomen kunnen worden, heeft Jannes Voss, general manager bij Elpress, mogelijk een antwoord. Voss is ervan overtuigd dat er hulpmiddelen zijn die de gevaren van slechte hygiëne inperken.

De hygiënesluis

Volgens Voss is Elpress zeer bedreven op het gebied van industriële en persoonsgebonden hygiëne. Ze hebben ruim veertig jaar ervaring binnen de levensmiddelenindustrie en verwachten de zorgsector eveneens te kunnen voorzien van kennis en innovatief vermogen. Een combinatie van laatstgenoemde, persoonlijke ervaring en recente berichtgevingen over de gebreken in de zorgsector op het vlak van hygiëne, maken dat Elpress nu kans ziet innovaties te introduceren voor een veilig en schone werkomgeving.

De hygiënesluis behoort tot deze innovaties. De Elpress ‘’Hands-IN’’ (EHI) behoort tot deze innovaties. Het is een station die gebruikers eenvoudig desinfectiehandelingen uit laat voeren. Sensoren meten bijvoorbeeld de verneveling van het handen wassen. Voor zowel zorgpersoneel als bezoekers van zorginstellingen zou dit bij uitstek een uitkomst zijn om besmettingsgevaar te verkleinen.

Uitdaging

Voor elke innovatie gelden uitdagingen. Dat bleek eveneens na een proef binnen een ziekenhuis. Voss: “Het onafhankelijke onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren stuitte ondanks positieve geluiden op redelijk wat weerstand. Dit zit hem met name in de angst dat de toegankelijkheid van de zorg in het gedrang komt door de aanwezigheid van een toegangspoort.”

Vandaar dat de ‘’Hands-IN’’ uiteindelijk geen toegangspoort heeft. Daar heeft Voss zijn bedenkingen bij. Er zouden geen concessies moeten worden gedaan voor elke preventieve maatregel ten aanzien van hygiëne, vooral op een plek waar mensenlevens op het spel staan. “Van deze noodzakelijke cultuuromslag – waarin naast aansturen op het gedrag praktische oplossingen beschikbaar moeten worden gesteld – is in Duitsland al sprake”, aldus Voss.

Meer informatie?
www.elpress.com