Neem jij regelmatig deel aan religieuze activiteiten, zoals een mis? Dan hebben we goed nieuws voor je. Onderzoekers van the Emory Rollins School of Public Health veronderstellen namelijk dat het mogelijk tot een betere gezondheid en langere levensduur leidt. Dit zou met name het geval zijn voor oudere mensen.

De resultaten van de studie zijn recent gepubliceerd in het tijdschrift PLOS One.

Meer dan 18.000 mensen

Voor hun studie analyseerden de wetenschappers gegevens van meer dan 18.000 mensen, in de periode van 2004 tot 2014. Hierbij bekeken ze hun mortaliteit, deelname aan religieuze activiteiten en religieuze overtuiging. Geslacht, opleidingsniveau, inkomen en etniciteit werden beschouwd als andere mogelijke gezondheidsfactoren.

40 procent minder risico

Uiteindelijk ontdekte het team dat de mensen die ten minste één keer per week deelnamen aan religieuze activiteiten 40 procent minder risico liepen om vroegtijdig te overlijden in vergelijking met degenen die hier nooit aan deelnamen.

Daarnaast bleek dat degenen die minder vaak religieuze ceremonies bijwoonden ook een minder hoge kans liepen om vroegtijdig te sterven in vergelijking met de mensen die nooit gingen.

Volgens de wetenschappers was dit positieve effect vergelijkbaar met het hebben van een hoger inkomen. Wel zagen ze dat de mensen die religie als ‘heel belangrijk’ beschouwden 4 procent méér risico liepen om vroegtijdig te overlijden. Dit verklaart het team door het mogelijke verband met ziekte of psychische achteruitgang. Een sterker gegroeide overtuiging kan samengaan met een mindere gezondheidstoestand.”

Vaker gezond

De wetenschappers verklaren de resultaten met het feit dat mensen die naar religieuze ceremonies gaan er mogelijk gezondere gewoonten op nahouden. Voorbeelden zijn niet roken en geen alcoholconsumptie. Daarnaast zouden ze profiteren van het helpen van anderen en het deel uitmaken van een gemeenschap.

Voordelen religie

De onderzoekers concluderen dat hun studie de voordelen van religieuze deelname laat zien.. Ze stellen dat religie een vorm is van sociale activiteit en identiteit die van groot belang is voor de meeste senioren. Hiermee kan het een positieve invloed uitoefenen op hun gezondheid.