Bij het vervangen van het heupgewricht door middel van een totale heupprothese zijn er drie manieren van opereren: vanaf de zijkant, de achterkant of de voorkant. Deze laatste techniek, de voorste benadering, verdient de voorkeur volgens orthopedisch chirurg Bas Weerts van het Annatommie mc. “Als het fysiek van de patiënt het toelaat, biedt deze techniek een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van andere benaderingen van het heupgewricht.”

Wat zijn de voordelen van de voorste benadering?

“Patiënten geven aan minder pijn te ervaren na de operatie. Er ontstaat aantoonbaar minder weefsel- en spierschade. Vaak kunnen patiënten al de dag na de operatie weer naar huis, het herstel is aanmerkelijk sneller. Doorgaans is het mogelijk binnen twee weken nog maar een kruk te gebruiken. Ook autorijden, fietsen en het oppakken van andere dagelijkse routines gebeurt makkelijker en sneller. Er is minder kans op het uit de kom schieten van de totale heupprothese en er is aanzienlijk minder kans op ernstige complicaties zoals blijvend mank lopen. Voor veel mensen is verder belangrijk dat zij, al direct na de operatie, op hun zij kunnen slapen.”

Wordt de techniek overal toegepast?

“De meeste orthopedisch chirurgen zijn opgeleid in de traditionele operatietechnieken waarbij vanaf de zijkant of vanaf de achterkant wordt gewerkt. Het is moeilijk om dan om te schakelen naar de nieuwe techniek waarbij je tussen de spieren door werkt. Deze techniek vereist bovendien veel meer ervaring.”

Is er speciale apparatuur nodig om deze operatietechniek uit te voeren?

“Absoluut. Het is heel belangrijk dat je de spieren intact laat en zo min mogelijk forceert. Dat betekent dat hier specifieke instrumenten voor nodig zijn. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van speciale bothevels en raspen. Het zijn innovaties die tot stand zijn gekomen in nauwe samenwerking tussen industrie en orthopedisch chirurgen.
Ook is het van belang om speciale wondbeschermers te gebruiken zodat de wondranden en de spier volledig worden afgeschermd. Dit voorkomt ook dat je met bijvoorbeeld een rasp de huid beschadigt waarna de bacteriën zich kunnen verspreiden in de wond. Daarnaast is ook de keuze van de prothese van belang. De steel mag bijvoorbeeld niet te lang zijn. Er zijn inmiddels protheses met speciale korte stelen op de markt. Deze gebruiken wij nog niet omdat de werking daarvan op de lange termijn naar onze mening nog onvoldoende bewezen is.”

Heeft de toegepaste techniek ook consequenties voor de revalidatie?

“De belastbaarheid is al kort na de operatie hoger dan bij de andere technieken. De fysiotherapeuten helpen de patiënten enkele uren na de operatie al uit bed. Zij stellen, als patiënten liever in of dichtbij hun woonplaats naar de fysiotherapeut gaan, een postoperatief behandelplan op voor de lokale fysiotherapeuten. Om te zorgen dat de fysiotherapie optimaal aansluit bij onze werkwijze hebben wij de afgelopen jaren een landelijk fysiotherapie netwerk opgebouwd zodat wij gezamenlijk altijd goede en verantwoorde zorg kunnen bieden.”