Hartpatiënten die snelwandelen, hoeven minder vaak in het ziekenhuis te worden opgenomen. Dat blijkt uit onderzoek, afkomstig uit the European Journal of Preventive Cardiology.

1078 patiënten

Aan de studie namen in totaal 1078 patiënten met hypertensie deel. Van hen had 916 een kransslag-aandoening en de overige 162 mensen hadden een slecht werkende hartklep.

Alle deelnemers werden gevraagd om 1 kilometer op een loopband te wandelen, waarna ze op basis van hun tempo in groepen werden verdeeld. De eerste groep werd geclassificeerd als ‘langzaam’ en liep gemiddeld 2,6 kilometer per uur, de tweede groep liep een ‘gemiddelde’ 3,9 kilometer per uur en de ‘snelle’ groep wandelde 5,1 kilometer per uur. Uiteindelijk bleken 359 patiënten langzame wandelaars, 362 gemiddelde lopers en 357 snelwandelaars.

Snelle wandelaars minder risico

Vervolgens analyseerde het team drie jaar lang het aantal ziekenhuisopnamen. Uiteindelijk kwamen zij tot de ontdekking dat 51% van de langzame wandelaars ten minste één keer werd opgenomen. Bij de gemiddelde lopers was dit aantal 44% en bij de snelwandelaars 31%. De gemiddelde tijd die de patiënten in het ziekenhuis doorbrachten was respectievelijk 23, 14 en 9 dagen.

Uiteindelijk zagen de wetenschappers dat bij elke versnelling van het wandeltempo met 1 kilometer per uur het risico op een ziekenhuisopname in de komende drie jaar met 19% afnam. Meer specifiek bleken snelwandelaars 37% minder kans te hebben op een opname.

Tempo verhogen

Het team concludeert dat hoe sneller iemand loopt, hoe lager zijn of haar kans om te worden opgenomen. Daarbij is het gratis, vereist geen speciale training en kan door bijna iedereen worden gedaan. Alleen al een kleine wandeling kan grote gezondheidseffecten teweegbrengen. En wordt hierbij ook nog eens het tempo verhoogd, dan kunnen de vruchten er optimaal van worden geplukt.