Beschadigingen aan het hart komen vaker voor bij vrouwen die snurken. Dit melden onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis van München.

Ook lieten de resultaten zien dat van de bijna 4500 onderzochte volwassenen, obstructieve slaapapneu (OSA) in veel gevallen niet gediagnosticeerd was onder degenen die snurken.

Vergrote linkerhartkamer

Klinisch radioloog Adrian Curta en zijn collega’s bekeken data van 500.000 vrijwilligers uit de UK Biobank. Ze analyseerden gegevens van patiënten die cardiale MRI kregen. De deelnemers werden in drie groepen verdeeld: 38 met obstructieve slaapapneu; 1919 die melding maakten van snurken; en 2.536 zonder OSA of snurken.

Bij zowel mannen als vrouwen hadden degenen met slaapapneu en snurken vaker een vergrote linkerhartkamer, wat betekent dat de wanden vergroot waren en dat het hart veel harder moest werken.

Curta: “Nadat we de snurkende groep vergeleken met de groep zonder klachten kwam duidelijke naar voren dat er een groot verschil was tussen de linkerventrikel bij vrouwen in vergelijking met mannen. Deze cardiale veranderingen bij vrouwen die snurken duiden op een vroegere hartritmestoornis en kunnen geïnterpreteerd worden als niet-gediagnosticeerd slaapapneu.”

Meer onderzoek nodig

De bevindingen suggereren dat de overgang van snurken naar obstructieve slaapapneu een evoluerend proces is dat gekoppeld is aan een potentieel gevaarlijke vergroting van de linkerhartkamer. Maar het onderzoek heeft niet bewezen dat slaapapneu hartveranderingen veroorzaakt, alleen dat er een verband tussen beide bestaat.

Curta merkte op dat onderzoekers nog steeds niet zeker weten waarom snurken meer invloed heeft op de harten van vrouwen. Volgens is er meer onderzoek nodig om dit proces te begrijpen.

Slaapapneu monitoren

Volgens de onderzoekers is het belangrijks dat er goed gemonitord wordt op OSA. Daarvoor moeten bredere interventieprogramma’s voor komen. Daarnaast zou het goed zijn als personen die snurken iemand vragen om ze tijdens de slaap te observeren als ze periodes van ademstilstand vertonen.
“Degenen die stoppen met ademen tijdens het slapen moeten een slaaponderzoek ondergaan om de mate van slaapapneu te bepalen en wat dan de juiste behandeling is”, aldus Curta.

De voorlopige onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America in Chicago.