title=

Verantwoord ambulantiseren en herstel

Verslaving wordt vaak niet herkend

Naar schatting speelt bij dertig tot vijftig procent van de mensen die voor psychische problemen in behandeling komen ook verslaving een rol. Het is van belang om bij de behandeling van de klachten deze combinatie als uitgangspunt te nemen. Vaak is onduidelijk of de verslaving de psychische problemen heeft veroorzaakt

Stigma in de (forensische) ggz

Stigmatisering, een onderschat probleem

‘Het laagste van het laagste’: zo voelde de aan drank en cocaïne verslaafde Michael (52) zich toen hij zes jaar geleden dakloos werd. De Amsterdammer verzorgde zichzelf niet meer goed, mensen gingen niet meer naast hem zitten in de tram en zelfs zijn ouders wilden geen contact meer met hem.

Bijzondere ggz

Verwarde mensen: wie is verantwoordelijk?

Verwarde man klimt op Waalbrug’, ‘Verwarde man zwemt in Amsterdamse gracht’, ‘Politie schiet verwarde man neer in Haaren’: een korte ronde op internet levert een keur aan voorbeelden op van nieuwsberichten over ‘verwarde personen’. Het aantal personen als verward geregistreerd en het aantal incidenten is in Nederland de afgelopen jaren

Hersenaandoeningen en participatie

Slecht zien door fout in brein vraagt expertise

Bij een kleine groep kinderen en jongeren functioneren de ogen uitstekend maar gaat er toch iets mis in de waarneming. Dat wordt meestal veroorzaakt door een foutje in het brein; er is dan sprake van een cerebrale visuele stoornis (CVI). Visio, een landelijke expertiseorganisatie voor blinde en slechtziende mensen, stimuleert

Depressie

“Over de brug”: zorg met impact

Het rapport ‘Over de brug’ (Phrenos, 2014) stelt dat in Nederland ongeveer 160.000 volwassenen een ernstige psychische aandoening hebben met ernstige achterstanden in o.a. psychische en somatische gezondheid (een levensverwachting die 20 jaar lager ligt), veiligheid en maatschappelijke participatie en het kunnen realiseren van hun persoonlijke levenswensen. Hierdoor verkeren ze in een nadelige positie ten opzichte van andere burgers. Tot overmaat van ramp worden ze niet geaccepteerd en gestigmatiseerd. Nederland heeft in de zomer van 2016 het verdrag over de