title=

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Arbeidspotentieel bij mensen met NAH onvoldoende benut

Jaarlijks zijn er naar schatting 30.000 mensen die niet-aangeboren hersenletsel (NAH) oplopen en na enige tijd weer de arbeidsmarkt op willen maar niet altijd kunnen. Een deel slaagt erin om met begeleiding te re-integreren, maar loopt in het traject tegen verschillende obstakels aan. Enerzijds vanwege de gevolgen die NAH met

Korsakov

Weinig begrip voor mensen met het syndroom van Korsakov

Marco loopt ernstig verward rond in het winkelcentrum van zijn woonwijk. Voor velen die er winkelen en werken is hij een bekend gezicht, ‘de alcoholverslaafde met verwarde praatjes’. Ze realiseren zich echter niet wat er schuil is gegaan achter zijn situatie. Gebukt onder vooroordelen wordt hij duidelijk zichtbaar zwaar vermagerd

Psychiatrie

De angststoornis: nummer 3 aandoening met grootste ziektelast

Eén op de vijf Nederlanders krijgt te maken met een angststoornis. De impact van de stoornis is enorm op het functioneren van de patiënt en de directe personen in de omgeving. Door onderschatting zoeken mensen met een angststoornis vaak te laat hulp, terwijl in een vroeg stadium de angst die

Psychiatrie & vroegdiagnostiek

Goede ondersteuning voor ouder en kind belangrijk bij autisme

Naar schatting heeft circa 1 % van de bevolking een vorm van autisme. Autisme is een levenslange conditie, maar met de juiste sturing kan de kwaliteit van bestaan van zowel ouder als kind aanzienlijk verbeteren. Autisme is een apart multifactoriële aandoening “Wat autisme precies is weten we eigenlijk nog steeds

Multiple Sclerose

Zelfredzaamheid van groot belang voor mensen met MS

Mensen met Multiple Sclerose (MS) krijgen te maken met veel onzekerheden. ‘Hoe gaat mijn leven eruitzien met MS?’ en ‘Hoeveel last en hinder ga ik daarvan krijgen?’ zijn veelvoorkomende vragen die mensen met MS zich stellen. Angst en somberheid Volgens Marco Heerings, coördinator wetenschappelijk onderzoek en kennis bij het Nationaal