title=

Voedselverspilling in de zorg

Voedselverspilling: “Focus op preventie en oplossing”

Op jaarlijkse basis wordt in de gehele voedselketen voor gemiddeld 2,5 miljoen ton verspild, met een waarde van 5 tot 6 miljard euro. Van alle schakels in de voedselketen is de consument met ruim 30 procent de grootste verspiller. Per huishouden komt dit neer op gemiddeld 41 kilo eten per

Ondervoeding bij ouderen

“Afvallen hoort niet bij het ouder worden”

Ondervoeding bij ouderen komt vaak voor. Zo is een op de tien 65-plussers ondervoed en bij senioren in de thuiszorg is dit zelfs een op de drie. Het is dan ook belangrijk dat risicofactoren vroegtijdig worden gesignaleerd. Door de zorgprofessionals, familie maar ook de ouderen zelf. Oorzaken “Ondervoeding bij ouderen

Gezonde schoolkantines

Het tijdperk van de gezonde schoolkantine

Momenteel is de motie van Wolbert van kracht. Deze schrijft voor dat alle schoolkantines in 2017 gezond moeten zijn. Een verandering die niet alleen de politiek, maar ook leerlingen zelf lijken toe te juichen. De gezonde schoolkantine “Ieder kind heeft recht op een gezonde schoolomgeving”, aldus Heleen Schuit van het