Oudere vrouwen die gematigd tot intensief bewegen – zoals stevig wandelen – leven gemiddeld langer dan vrouwen die minder actief zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Brigham and Women’s Hospital, recent gepubliceerd in het tijdschrift Circulation.

Activiteitsmeter

Voor de studie analyseerde het team 16.741 vrouwen die hadden deelgenomen aan de Women’s Health Study. Zij waren gemiddeld 72 jaar oud.

Vier jaar lang werden de fysieke activiteiten van de deelnemers gemeten door middel van activiteitsmeters. De vrouwen droegen deze minimaal 10 uur per dag en ten minste 4 dagen per week.

207 van hen stierven in de opeenvolgende jaren. Hun dood werd bevestigd door onder andere medische verslagen en the National Death Index.

Meer actief, minder risico

Uiteindelijk vonden de onderzoekers een sterk verband tussen de hoeveelheid beweging en een lager sterfterisico in de aansluitende periode. Zo zagen zij dat de meest actieve vrouwen 60 tot 70% minder risico hadden om te sterven vergeleken met de minst actieve deelnemers.

Daarnaast was er geen verband te zien tussen licht-intensieve beweging – zoals traag wandelen of winkelen – en een lager sterfterisico.

Percentage beduidend groter

De onderzoekers stellen dat de resultaten van hun studie niet geheel nieuw zijn, maar het verlaagde sterfterisico wel beduidend groter is dan voorheen werd aangegeven. Eerdere studies maakten met name gebruik van vragenlijsten en deden geen metingen op basis van activiteitsmeters. Hieruit kwam naar voren dat de meest actieve vrouwen 20 tot 30% minder kans hadden op een vervroegde dood. Dit is slechts de helft van het recent gevonden verlaagde risico van 60 tot 70%.

Het team concludeert dat fysieke activiteit hiermee op gelijke voet kan worden gezet met roken. Het is immers bekend dat niet-rokers 50% minder risico hebben op een vervroegde dood in vergelijking met rokers.

Ook stellen ze dat nu niet moet worden gedacht dat licht-intensieve activiteiten niet waardevol zijn. Ze brengen volgens hen wel degelijk gezondheidsvoordelen met zich mee, alleen kwamen deze niet in deze studie naar voren.