Tag "Pulmonale Arteriële Hypertensie"

Pulmonale arteriële hypertensie (PAH)

Een onbekende zeldzame ziekte Vermoeidheid, gebrek aan conditie, kortademigheid: het zijn de belangrijkste symptomen van de ziektePulmonale Arteriële Hypertensie (PAH). Een moeilijk te diagnosticeren zeldzame ziekte. Diagnose PAH Pulmonale Arteriële Hypertensieis een ziekte die zich met name manifesteert in de longen. Patiënten met PAH krijgen te weinig zuurstof,maar iedereen die een flinke griep heeft doorgemaakt heeft deze klachten ook. Dat maakt de ziekte lastig te diagnosticeren is. “De diagnose wordt

Vinger aan de pols voor PAH-patiënten

Praktische bezwaren bij overheveling geneesmiddelen Patiënten met Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) bevinden zich momenteel in een benarde positie. Dit jaar verschenen geneesmiddelen voor deze patiënten op een lijst van de overheid, waarmee werd aangegeven dat de medicijnen zouden worden ‘overgeheveld’. Dat zou betekenen dat ze niet door het reguliere GeneesmiddelenVergoedingsSysteem (GVS) zouden worden vergoed, maar dat het ziekenhuis volledig verantwoordelijk zou worden voor de verstrekking van de middelen. Huidige situatie

Symptomen van PAH vaak niet herkend

Artsen herken PAH-symptomen vaak pas laat PAH-patiënten hebben vaak last van vermoeidheid en kortademigheid. Dit zijn algemene klachten van Pulmonale arteriële hypertensie. (PAH) Niet verwonderlijk dat pulmonale arteriële hypertensie vaak over het hoofd wordt gezien. PAH vaak laat behandeld Dat pulmonale arteriële hypertensie langere tijd onbehandeld blijft, lijkt misschien vreemd, maar komt toch nog regelmatig voor. Het duurt vaak lang voordat een patiënt met deze aandoening bij de juiste specialist

Onbegrip over PAH

PAH is van buiten niet te zien, maar heeft wel grote impact op je leven Willem Russcher (48) heeft Pulmonale Arteriële Hypertensie; een aandoening die veel impact heeft. PAH is niet van de buitenkant te zien, waardoor veel mensen direct het stempel aansteller krijgen. Eisenmenger syndroom Een aangeboren hartafwijking genaamd Eisenmenger syndroom was de diagnose die in het eerste levensjaar van Willem Russcher werd gesteld. “Tegenwoordig is daar wel wat

Vroege diagnose PAH door screening

Patiënten met een verhoogd risico op pulmonale arteriële hypertensie zouden ieder jaar gescreend moeten worden. Een vroegtijdige diagnose van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) kan leiden tot een betere kwaliteit van leven voor deze patiënten, hoewel genezing nog altijd niet mogelijk is. Screening van PAH In de zorg voor mensen met weinig voorkomende ziekten, zoals PAH, wordt veel onderzoek gedaan op basis van expert opinion: dat wat de experts roepen is

Diverse aandoeningen verhogen risico op PAH

Door HIV, CTEPH en een longembolie hebben mensen vergrote kans op PAH Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) komt het meest voor bij oudere patiënten met een probleem aan de linkerkant van het hart. Pulmonale hypertensie, verhoogde druk in de longslagader, kan verschillende oorzaken hebben. Hartproblemen Wanneer de linkerhartkamer minder goed pompt, bijvoorbeeld na een hartinfarct of door een slecht werkende hartklep, stijgt de druk in de rechterkant van het hart. Bij

PH | Leren leven met PH

Al zo’n twintig jaar had José Jenik (41) allerlei klachten. Aan PAH werd nooit gedacht. Pulmonale Hypertensie (PH) is een ongeneeslijke, progressieve ziekte waarbij de bloeddruk in de longslagader te hoog is. Omdat de symptomen algemeen van aard zijn, is de PH lastig te diagnosticeren. Zo ook bij José Jenik. Diagnose pulmonale hypertensie Een hoge bloeddruk in de longen is een van de symptomen waarmee veel PH-patiënten kampen. José was

Behandeling van pulmonale arteriële hypertensie

Levensverlengende medicijnen en longtransplantatie bieden uitkomst Pulmonale arteriële hypertensie is een ongeneeslijke ziekte. Toch is het door middel van verschillende behandelmethoden mogelijk om de levensduur te verlengen. Dr. Karin Boomars, longarts in het Erasmuc MC te Rotterdam, geeft uitleg over de verschillende behandelmethoden. Genezing in de zin van ‘herstellen’ is op dit moment niet mogelijk voor patiënten met pulmonale hypertensie. Waar is de therapie op gericht? “Genezing van PAH (één

Vinger aan de pols voor PAH-patiënten

De distributie van geneesmiddelen voor PAH-patiënten stond ter discussie. Voorzichtigheid is geboden.  Patiënten met Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) bevinden zich momenteel in een benarde positie. Dit jaar verschenen geneesmiddelen voor deze patiënten op een lijst van de overheid, waarmee werd aangegeven dat de medicijnen zou worden ‘overgeheveld’. Dat zou betekenen dat ze niet door het reguliere GeneesmiddelenVergoedingsSysteem (GVS) zouden worden vergoed, maar dat het ziekenhuis volledig verantwoordelijk zou worden voor