Wie kampt met chronische pijn, weet hoe groot de impact daarvan op het dagelijks leven kan zijn. Een effectieve behandeling van pijn is dan ook bepalend voor de kwaliteit van leven. Eén van die behandelmethoden is de Transcutane Elektro Neuro Stimulatie (TENS).

Een methode die medicijngebruik terugdringt én de patiënt regie geeft op de eigen pijnbestrijding. De Duitse arts Bertram Disselhoff beschrijft de effecten ervan.

Hoe werkt TENS precies?

“Bij deze techniek worden plakelektroden op de huid aangebracht, doorgaans op de plaats waar de pijn heerst, waar vervolgens stroom door wordt geleid. Onderliggende zenuwen worden op deze wijze gestimuleerd, wat de pijngeleiding in het lichaam beïnvloedt en pijngeleiding als het ware ‘blokkeert’. Een indirecte functie is tevens dat de lichaamseigen morfinen worden gestimuleerd, waardoor de patiënt minder pijn ervaart.”

Bij wie kan deze methode worden ingezet?

“In principe kunnen alle mensen met pijn de TENS-methode aanwenden. Vaak wordt het ingezet bij chronische pijn, want wanneer je het goed afgestemd toepast kun je het een leven lang blijven inzetten. De kracht van de werking blijft behouden, ik ken patiënten die TENS al jaren met succes gebruiken. Maar ook bij acute pijn zoals in postoperatieve situaties, is dit een prima methode.”

Welke effecten ziet u bij patiënten?

“Ten eerste dat het de pijn daadwerkelijk terugdringt. Het is daarnaast een methode die weinig bijwerkingen kent én die het gebruik van pijnmedicatie drastisch terugdringt. Ook heeft het psychologisch gezien een grote meerwaarde: de patiënt kan zelf invloed uitoefenen op zijn of haar pijn. Ze passen zelf de pijnbestrijding toe op geleide van de pijnbeleving.”

Maken we al optimaal gebruik van deze methode?

“Nog niet altijd. Soms zijn zorgverleners nog niet bekend met de mogelijkheden, waardoor het effect van de pijnbestrijding niet optimaal is. Daar zijn nog stappen in te zetten, het zou bijvoorbeeld goed zijn wanneer deze manier van pijnbestrijding wordt opgenomen in de basisopleidingen binnen de gezondheidszorg. Zodat patiënten er uiteindelijk volop baat bij kunnen hebben. Nu geven we gerichte opleidingen aan pijntherapeuten.”