In de zomermaanden is de piek van het tekenseizoen. Van alle tekenbeten vindt ruim de helft in deze periode plaats. Dat komt neer op zo’n 500.000. Ben je benieuwd naar je kennis van tekenbeten? Doe de quiz.

[os-widget path=”/darylpmo/wat-weet-jij-over-tekenbeten” comments=”false”]