Een obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) leidt bij tieners tot moeilijkheden met leren en dingen onthouden. Dat stellen onderzoekers aan de University of Cambridge in een nieuwe studie gepubliceerd in Psychological Medicine. Verminderde doelgerichtheid en cognitieve flexibiliteit bemoeilijken het leerproces.

Vermogen om te onthouden

Voor de studie werden 36 tieners met OCD en hetzelfde aantal leeftijdsgenoten zonder gezondheidsklachten gevraagd een aantal taken uit te voeren op de computer. De deelnemers werden getoetst op hun vermogen om te onthouden welke van twee objecten ze eerder hadden gezien, en op het onthouden van wáár ze een object hadden gezien. Daarnaast analyseerden de onderzoekers bij dertig deelnemers uit beide groepen de balans tussen automatische gewoonten en doelgerichte actie.

Weinig kennis over dwangstoornis bij tieners

De deelnemers met OCD scoorden op ieder vlak slechter dan de controlegroep. Daarnaast toonden de resultaten aan dat de stoornis al in een vroeg stadium leidt tot verminderde doelgerichtheid en cognitieve flexibiliteit. Eerder is dit niet bewezen volgens de onderzoekers. “Waar volwassenen veelvuldig het onderwerp zijn van studies, weten we eigenlijk heel weinig over dwangstoornis bij tieners. Uit onze studie kan worden afgeleid dat adolescenten met OCD problemen ervaren met hun geheugen en het vermogen om hun gedrag op flexibele wijze aan te passen wanneer veranderingen plaatsvinden in de omgeving”, zegt hoofdauteur Dr. Julia Gottwald.

Cognitieve flexibiliteit belangrijk op school

Cognitieve flexibiliteit is van groot belang bij oplossingsgericht werken, omdat je daarbij in staat moet zijn van tactiek te veranderen als iets de eerste keer niet lukt. Dat maakt het ook een belangrijke vaardigheid in het klaslokaal.

Wanneer moeilijkheden met leren en dingen onthouden zich op school manifesteren, kan dit een negatief effect hebben op iemands zelfvertrouwen. Daarnaast stellen de onderzoekers dat sommige OCD-symptomen zoals zaken herhaaldelijk controleren, kunnen worden veroorzaakt door een verminderd vertrouwen in het eigen geheugen. Tot slot kan de stress die jongeren ervaren door leerproblemen het terugvallen op inflexibele gewoonten verder stimuleren.