Reageert jouw hond ook altijd zo vrolijk als hij je blije gezicht ziet? Wetenschappers van the University of Helsinki veronderstellen de verklaring hiervoor te hebben gevonden. Het blijkt alles te maken te hebben met het hormoon oxytocine.

Oxytocine

Voor hun studie bekeken de wetenschappers de invloed van extra dosissen oxytocine op 43 honden. Oxytocine wordt ook wel het ‘liefdeshormoon’ genoemd en speelt een belangrijke rol bij het maken van sociale contacten en gevoelens van plezier.

Boze en blije gezichten

Het onderzoek bestond uit twee delen. In het eerste deel werden de honden oxytocine gegeven en in het tweede gedeelte kregen de dieren lachende en kwade gezichten van mensen te zien op een computerscherm. Vervolgens bekeek het team de grootte van hun pupillen als manier om hun reactie waar te nemen. Hierbij gold: hoe wijder de pupillen, hoe sterker de reactie.

Grootte van de pupillen

Uiteindelijk ontdekten de wetenschappers dat in het geval de honden geen dosis oxytocine gekregen hadden, hun pupillen met name verwijdden op het moment dat zij boze gezichten te zien kregen. Ze verklaarden dit door het feit dat honden normaal gesproken sterker reageren op potentieel bedreigende of gevaarlijke situaties. Wanneer de dieren echter wel een dosis van het hormoon kregen toegediend, reageerden hun ogen sterker bij de lachende gezichten.

Mens-hondrelatie

De onderzoekers concluderen dat hun studie niet laat zien dat oxytocine helpt om honden meer te verbinden met een blij mensengezicht. Wat het daarentegen wel laat zien, is dat het hormoon het potentiele gevaar van een kwaad gezicht verkleint. Daarmee wordt een vrolijk gezicht aantrekkelijker voor de dieren.

Het team stelt dat het hormoon hiermee bijdraagt aan een vriendelijke relatie tussen mens en hond.
De resultaten van de studie zijn recent verschenen in het tijdschrift Frontiers in Psychology.