Je zou evengoed controle kunnen houden over je gewicht en bloedsuikerspiegel met een dieet waarbij je twee dagen vast en vijf dagen een normaal dieet volgt. Om die reden geloven onderzoekers van de University of South Australia dat het zogenaamde 5:2-dieet of vastendieet geschikt kan zijn voor mensen met diabetes type 2. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in JAMA Network Open.

Promovendus Sharayah Carter werkte mee aan het klinisch onderzoek en ziet vooral de voordelen van intermitterend vasten voor mensen die het moeilijk vinden om zich zeven dagen per week aan een dieet te houden.

5:2-dieet versus doorlopend dieet

Met haar medeonderzoekers volgde Carter een jaar lang 137 personen met diabetes type 2, waarvan 97 het onderzoek volhielden. De deelnemers werden ingedeeld in twee groepen. Een groep volgde het 5:2-dieet. Dat hield in dat twee dagen de calorie-inname beperkt moest blijven tot vijf à zes honderd en de overige vijf dagen normaal mocht worden gegeten. De tweede groep volgde een doorlopend dieet, waarbij de dagelijks calorie-inname lag op 1200 tot 1500.

Aan het eind van het onderzoek werd duidelijk dat het vastendieet resulteerde in zowel gewichtsverlies als een betere bloedglucosecontrole.

‘Vasten veilig, maar blijf monitoren’

Hoewel vasten veilig is bij diabetes type 2, waarschuwen de onderzoekers degenen die insuline en andere medicijnen gebruiken die mogelijk een hypo kunnen veroorzaken. Ze wijzen erop te blijven monitoren op juiste bloedglucosespiegels en waar nodig de medicatiedosis aan te passen.

Moeite leefstijl aan te passen

Een dergelijke langlopende studie naar verschillende diëten voor diabetes type 2-patiënten is niet eerder uitgevoerd. De resultaten zijn volgens de onderzoekers van belang om alternatieve oplossingen te vinden voor mensen die moeite hebben met de aanpassing van hun leefstijl.