Inhalatiemedicatie met daarin corticosteroïden lijkt bij volwassenen een grotere kans te geven op een hogere BMI. Bij vrouwen is dit verband het sterkst. Bij vrouwen is ook een relatie aangetoond tussen het gebruik van deze ontstekingsremmende puffers en het hebben van metabool syndroom. Metabool syndroom is een verzameling aandoeningen die de kans op diabetes II en hart- en vaatziekten vergroten. Dit blijkt voor het eerst uit onderzoek van het Erasmus MC.

Onverwachte bijwerkingen bij vrouwen

Ofschoon nog vervolgonderzoek nodig is, en nog geen direct oorzakelijk verband is aangetoond, zijn er sterke aanwijzingen dat de puffers met corticosteroïden deze onverwachte bijwerkingen hebben voor vrouwen.

Het is absoluut niet de bedoeling dat vrouwen hun medicatie nu links laten liggen, beklemtonen de onderzoekers. “Deze bevindingen suggereren dat inhalatiecorticosteroiden mogelijk grotere effecten hebben op het lichaam dan eerder werd aangenomen,” zegt arts-onderzoeker Mesut Savas.

Professor dr. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoofdonderzoeker bij het Centrum Gezond Gewicht van het Erasmus MC: “Als dit bij vervolgstudies inderdaad zo blijkt te zijn, zou meer aandacht voor bijwerkingen en betere afweging in de balans tussen bijwerkingen en het beoogde therapeutische effect noodzakelijk zijn. Vooral bij vrouwen met een verhoogd risico op het metabool syndroom.”

Lees ook: Patiëntenverhaal astma

Behandeling van astma en longziekten

Corticosteroïden worden veelvuldig gebruikt als ontstekingsremmers. De inhalatievormen hiervan worden vaak gebruikt bij de behandeling van astma en andere longziekten. Tot voor kort werd aangenomen dat corticosteroïden vooral bijwerkingen geven als ze worden geïnjecteerd, of in tabletvorm worden geslikt, bijvoorbeeld als een prednisonkuur. Nu vinden de onderzoekers sterke aanwijzingen dat corticosteroïden ook deze bijwerkingen geven als ze op beperkte plaatsen in het lichaam worden gebruikt, en dan met name in de longen.

Savas en Van Rossum deden onderzoek naar gebruik van corticosteroïden onder ruim 140.000 deelnemers aan de bevolkingsstudie Lifelines, die al vele jaren wordt uitgevoerd in het noorden van Nederland. Maar liefst één op de tien deelnemers gebruikte een geneesmiddel waarin corticosteroïden zijn verwerkt. Uit de studie blijkt dat de vrouwen die inhalatiemedicatie gebruiken, bijna een punt hogere bmi en een grotere buikomvang hebben dan niet gebruikers.

Ook de kans op het hebben van verhoogde bloeddruk, hogere bloedsuikerwaarden, meer vetdeeltjes in het bloed en minder goed cholesterol (die samen het metabool syndroom vormen) is vooral bij vrouwen hoger in deze studie.

Bron: Erasmus MC