Vrouwen met een vitamine D-tekort lopen een significant hoger risico om Multiple Sclerose (MS) te ontwikkelen. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek gedaan door Finse wetenschappers.

De studie is recent gepubliceerd in het tijdschrift Neurology.

Grootschalig

Er is al eerder onderzoek gedaan naar vitamine D en MS, maar deze studies waren schaars en kleinschalig. De wetenschappers wilden het verband bestuderen bij een grotere groep deelnemers.

9 jaar bloed bestuderen

Het team bestudeerde de bloedtesten van meer dan 800.000 Finse vrouwen. Deze waren verzameld als onderdeel van de prenatale onderzoeken van het Finnish Maternity Cohort. Vervolgens werden de gegevens van nationale medische registers gedurende 9 jaar geanalyseerd, zodat de wetenschappers konden zien welke vrouwen een MS-diagnose kregen.

In de 9 jaar nadat hun bloed was onderzocht, ontwikkelden 1.092 van de vrouwen MS. De onderzoekers vergeleken hun gegevens met 2.123 leeftijdsgenoten die de ziekte niet ontwikkelden. Hierbij werd gekeken naar de vitamine D-waarde in hun bloed.

Het team definieerde een vitamine D-tekort als een waarde van onder de 30 nanomol per liter. Wanneer iemands vitamine D-niveau tussen de 30 en 49 nanomol per liter was, werd dit als onvoldoende beschouwd. En een waarde van minstens 50 nanomol per liter was normaal.

Vitamine D-tekort en MS

Uiteindelijk ontdekten de wetenschappers dat vrouwen met een vitamine D-tekort 43% meer kans hadden om MS te ontwikkelen dan vrouwen die normale niveaus van de stof in hun bloed hadden. Ook hadden de vrouwen met een tekort 27% meer risico op de ziekte dan vrouwen met een onvoldoende waarde.

Daarnaast zagen de wetenschappers dat elke toename van het vitamine D-niveau met 50 nanomol per liter, het risico op MS verkleint met 39%.

Beperkingen

Het team benadrukt dat hun studie beperkingen heeft. Zo bestonden de deelnemers voor het overgrote deel uit blanke vrouwen, waardoor het niet zeker is of de resultaten ook gelden voor mannen of mensen met een andere etniciteit. Daarnaast is het mogelijk dat de participanten die MS ontwikkelden de ziekte al hadden aan het begin van het onderzoek, maar hier nog niets van merkten. Toch denken de onderzoekers dat de kans hierop klein is, aangezien het vitamine D-niveau ongeveer 9 jaar voor de diagnose was onderzocht.

Volgens de wetenschappers staat het hoe dan ook vast dat het voorkomen van een vitamine D-tekort de gezondheid ten goede kan komen. Mensen kunnen hier een leven lang van profiteren.