Goed nieuws voor wie af en toe van een wijntje houdt. Onderzoekers van de University of Texas Medical Branch hebben namelijk aangetoond dat licht tot gematigd drinken het risico op een vervroegde dood kan verkleinen. Met name de kans om te sterven aan een hartziekte neemt aanzienlijk af.

Minder kans op hartziekte

Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van alcohol, maar deze studie is de meest recente. De Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat gematigde drinkers – mannen die 1 tot 2 glazen per dag drinken en vrouwen die 1 glas per dag drinken – 29 procent minder kans hebben op een dood als gevolg van een hartziekte.

Ook voor lichte drinkers – degenen die minder dan 3 drankjes per week consumeren – werd een gezondheidsvoordeel ontdekt. Zo hadden zij 26 procent minder kans op om te sterven aan een hartziekte.

Alcohol

Lees ook: 55-plussers vaak onbekend met nadelige gevolgen alcoholgebruik

Zware drinkers meer kans op kanker

‘’Het verband tussen alcohol en het risico om te overlijden is echter niet altijd positief’’, benadrukt onderzoeker Sreenivas Veeranki. ‘’Zware drinkers hebben namelijk 27 procent meer kans om dood te gaan als gevolg van kanker. En wie regelmatig binche-drinkt, verhoogt de kans op een vervroegde dood. Voorzichtigheid is dan ook geboden.’’

Enquêtevragen analyseren

Voor het onderzoek maakten Veeranki en zijn collega’s gebruik van onderzoeksdata van meer dan 33.200 mensen. Zij namen deel aan de U.S. National Health Interview Surveys van 1997 tot 2009. Deze vragenlijsten bevatten ook vragen over alcoholgebruik.

De onderzoekers verbonden de data aan de National Death Index, die liet zien dat sindsdien 34.700 participanten zijn overleden. Van deze mensen stierven er 8.900 aan hartziekten en 8400 aan kanker.