Sinds de decentralisatie is veel veranderd binnen de Jeugdwet. Met beleidsvrijheid van gemeenten zijn ook verschillen ontstaan in de administratieve verplichtingen voor zorgaanbieders. De administratielast moet omlaag, zodat zorgaanbieders zich meer kunnen richten op het bieden van zorg. Albert Nijholt, directeur Zorg-Lokaal, vertelt.

Sinds de decentralisatie is sprake van een toegenomen administratielast, kunt u dat toelichten?

“Gemeenten hebben meer autonomie gekregen en verschillende beleidskeuzes gemaakt. Hierdoor is binnen de Wmo en Jeugdwet een grote diversiteit aan productcodes voor zorginzet ontstaan. Op basis van de beleidskeuzes zijn ook administratieve organisaties ingericht. Met elk eigen werkprocessen en softwaresystemen, waar zorgaanbieders in hun administratie rekening mee moeten houden.”

Wat voor gevolgen heeft dit?

“Het kan zorgen voor extra administratieve lasten en liquiditeitsvragen, en minder ruimte voor innovatie en kwaliteitsborging. De kerntaak van zorgaanbieders is het leveren van zorg, niet administratie. Wanneer zij de administratie niet op orde hebben – doordat ze te laat of niet conform gecontracteerde codes en tarieven declareren – kan dat ervoor zorgen dat zij te laat hun geld krijgen. Dit kan leiden tot een liquiditeitstekort, met alle gevolgen van dien.”

De administratielast moet omlaag, hoe bevordert samenwerking tussen gemeenten dit?

“Samenwerking bij zorginkoop kan zorgen voor standaardisering van productcodes, en het voeren van een gezamenlijke administratieve organisatie voor uniforme werkprocessen en -systemen. Dat verlicht administratieve lasten. Een uniform en gecontroleerd declaratieproces zorgt voor snellere uitbetaling aan de zorgaanbieders. Voor gemeenten levert een gezamenlijke administratieve organisatie bovendien schaalvoordeel op.”

Hoe ondersteunen jullie de ketenpartners?

“Zorg-Lokaal ontzorgt gemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders. Met ons Zorg-Portaal en een backoffice met Wmo/Jeugdwetexperts zorgen we voor een verantwoord uitgevoerde administratie van zorgtoekenning tot en met uitbetaling. Via telefonisch onderzoek en huisbezoeken meten we tevens de kwaliteit van en tevredenheid over de geleverde zorg. Vanuit deze totaaloplossing voorzien we gemeenten van data voor stuur- en managementinformatie. Onze consultants en backoffice-experts voeren voor gemeenten en zorgaanbieders ook implementatie-, verbeter-, en ondersteuningsprojecten op locatie uit. Voor grip op verantwoorde zorginzet zetten we graag samen met gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners net dat stapje verder.”

Meer informatie?
www.zorg-lokaal.nl