De tijdsduur voor het verwerken van geschreven woorden kan mogelijk voorspellen hoe groot iemands risico is om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek, recent gepubliceerd in het tijdschrift NeuroImage: Clinical.

Milde cognitieve stoornis

Voor het onderzoek richtten de wetenschappers zich op mensen met een milde cognitieve stoornis, ook wel ‘Mild Cognitive Impairment’ (MCI) genoemd. Dit is een aandoening waarbij iemand cognitieve problemen ontwikkelt. Hoewel deze niet zo groot zijn als bij de ziekte van Alzheimer, ontwikkelen veel patiënten deze vorm van dementie.

De onderzoekers wilden bekijken wat er precies in de hersenen gebeurt in de periode tussen een diagnose MCI en een diagnose Alzheimer. Hierbij focusten zij zich op taal.

Taalachteruitgang

Een belangrijk kenmerk van de ziekte van Alzheimer is een progressieve achteruitgang in taal. Maar desondanks is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar het vermogen om taal te verwerken in de periode tussen de eerste symptomen van Alzheimer en zijn volledige ontwikkeling. De wetenschappers wilden bestuderen of afwijkingen in de breinactiviteit bij taalverwerking van MCI-patiënten inzicht kon verschaffen in hun risico om Alzheimer te ontwikkelen.

Verwerking van woorden

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de hersenen van een gemiddeld persoon 250 milliseconden nodig hebben om een geschreven woord te reproduceren. Dit kon worden gemeten door middel van een elektro-encefalogram (EEG), een techniek waarmee de elektrische activiteit van iemands brein wordt gemeten door kleine elektroden op de hoofdhuid te plakken.

Afwijkende breinrespons bij Alzheimerpatiënten

Aan de studie deden 25 mensen mee die 65 jaar of ouder waren. Een deel van hen was gezond, anderen hadden de diagnose MCI gekregen en een gedeelte had 3 jaar na het krijgen van MCI de ziekte van Alzheimer ontwikkeld. De wetenschappers maakten gebruik van EEG om hun breinactiviteit te bestuderen terwijl ze woorden op een computerscherm te zien kregen.

Uiteindelijk ontdekte het team dat de breinrespons van Alzheimerpatiënten afwijkend was, terwijl die van gezonde senioren intact was gebleven.

Verrassende resultaten

De onderzoekers benadrukken dat de resultaten verrassend waren, aangezien taal pas in een latere fase van Alzheimer wordt aangetast. Ze stellen dat de verstoring in de taalverwerking bij MCI-patiënten een cruciale voorspeller kan zijn voor hun risico om Alzheimer te ontwikkelen.

Wel is meer onderzoek nodig om de geldigheid bij een grotere groep patiënten te meten. Ook is nog niet duidelijk of sprake is van een voorspeller voor de ziekte van Alzheimer of voor dementie in het algemeen.