Kinderen die een genetische aanleg hebben om diabetes type 1 te ontwikkelen, kunnen hun risico mogelijk verkleinen door voldoende vitamine D te nemen. Dat blijkt uit onderzoek, recent gepubliceerd in het tijdschrift Diabetes.

Verband vitamine D en diabetes

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een laag vitamine D-niveau het risico op diabetes type 1 kan verhogen. Ook hebben wetenschappers bekeken in hoeverre hoge niveaus van de vitamine een preventief effect hebben op de aandoening. De studies leverden echter tegenstrijdige resultaten op.

Voor hun studie richtten de onderzoekers zich op het effect van vitamine D op auto-immuniteit gericht tegen de eilandcellen. Dit is een proces waarbij het immuunsysteem de zogenoemde eilandcellen in de alvleesklier aanvalt, wat diabetes type 1 veroorzaakt.

Vitamine D-niveaus en auto-immuniteit

Aan het onderzoek namen 8.676 kinderen deel die een genetische aanleg hadden voor type 1 diabetes. Allen hadden zij deelgenomen aan The Environmental Determinants of Diabetes in the Young Study.

Als onderdeel van de studie werden vier jaar lang bloedsamples verzameld. Deze samples werden gebruikt om vitamine D-niveaus en auto-immuniteit te identificeren.

Lager risico

Uiteindelijk ontwikkelden 376 kinderen auto-immuniteit gericht tegen de eilandcellen. Vervolgens werden hun vitamine D-niveaus vergeleken met de 1.041 kinderen die de aandoening niet hadden gekregen.

Wat bleek? Bij kinderen met een variant in het vitamine D-receptor-gen, bleken hogere vitamine D-niveaus verbonden te zijn aan een lager risico om auto-immuniteit te ontwikkelen.

Causaal verband

De wetenschappers stellen dat hun studie geen hard bewijs vormt voor een causaal verband tussen een hoog vitamine D-niveau en een lager risico op auto-immuniteit. Zij benadrukken dat er meer onderzoek nodig is om dit te verstevigen.

Wat is diabetes type 1?

Diabetes type 1 is een aandoening waarbij het lichaam niet in staat is om voldoende insuline te produceren. Insuline is een hormoon dat het glucoseniveau in het bloed reguleert.

Bij diabetes valt het immuunsysteem de cellen in de alvleesklier aan, die ook wel de eilandjes van Langerhans worden genoemd. Deze eilandcellen bevatten zogenoemde bètacellen, die de glucose-afgifte in het bloed regelen.

Doordat de eilandcellen worden aangevallen, kunnen de bètacellen niet voldoende insuline produceren. Uiteindelijk leidt dit tot een te hoog glucoseniveau in het bloed en dus tot diabetes type 1.