Aanzienlijk veel ouderen hebben te kampen met depressieve klachten. Vaak gaat dit gepaard met een verminderd fysiek functioneren en vitamine D-gebrek. Van laatstgenoemde is bekend dat het van invloed is op het centraal zenuwstelsel en de spieren. Helaas is er tot dusver nog geen uitsluitsel over de vraag of vitamine D-suppletie leidt tot een verbetering van depressieve symptomen en fysiek functioneren. Hierin is verandering gekomen door onderzoek van het ZonMw in samenwerking met het VUmc.

De conclusie van de studie is dat dagelijkse toediening van 1200 IE (internationale eenheden) vitamine D-supplementen depressieve symptomen en het lichamelijk functioneren niet verbetert bij ouderen.

Onderzoeksopzet

In de studie is:

  • Het effect onderzocht van 1200 IE vitamine D3 op depressieve symptomen en het fysiek functioneren
  • Het effect van vitamine D op angstsymptomen, cognitief functioneren en kwaliteit van leven

Dit is onderzocht bij een groep thuiswonende personen tussen de 60 en 80 jaar met lichte depressieve symptomen en ten minste één functionele beperking. Zij hadden eveneens een lage vitamine D-spiegel. Depressieve symptomen werden gemeten met de Center of Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D). De CES-D is een zelfbeoordelingsvragenlijst die depressieve symptomen bij bevolkingsgroepen vast kan stellen. Fysiek functioneren werd gemeten met de LASA Functional Limitations vragenlijst en 3 fysieke tests.

Vitamine D-tabletten versus placebotabletten

In totaal deden 155 personen mee. De ene helft kreeg dagelijks tabletten met 1200 IE vitamine D en de andere helft placebotabletten. Tijdens drie momenten werden ze geïnterviewd om alle belangrijke variabelen van de studie te meten. Daarnaast waren er nog drie korte telefonische momenten waarin gevraagd werd naar eventuele bijzonderheden wat betreft de gezondheid en de inname van de tabletten.

Lees ook: het effect van vitamine D op je lichaam

Geen effect van vitamine D-supplementen

Er vonden twee metingen plaats waarin bloed werd afgenomen om het vitamine D-gehalte te bepalen. Wat bleek? De vitamine D-spiegel was behoorlijk gestegen bij deelnemers die de vitamine D-supplementen kregen. Maar dat was dan ook het enige verschil met de placebogroep. Nadat de score op depressieve symptomen werd gemeten, bleek dit namelijk in beide groepen verminderd. Verder was er geen verschil in functionele beperkingen en in de lichamelijke conditie gemeten met drie fysieke testen. En er was ook geen effect van vitamine D op angstsymptomen, kwaliteit van leven en cognitief functioneren.

Bron: ZonMw