Vrijwilligerswerk kan een positief effect hebben op de gezondheid van personen van 40 en ouder. In beperkte mate vrijwilligerswerk doen kan al de geestelijke gesteldheid en het welzijn verbeteren. Onderzoekers hebben in deze context wel vrijwilligerswerk vanuit maatschappelijk belang onderzocht. Informele activiteiten zoals de buurvrouw helpen met de boodschappen vallen hier niet onder.

Methode en resultaten

Onderzoekers maakten gebruik van bestaande data uit een survey naar Britse huishoudens: een dataset van ruim 66.000 personen die over een periode van 7 jaar verzameld is. De gegevens hadden betrekking op de frequentie; minstens één keer per week, minstens één keer per jaar of nooit. En daarnaast de geestelijke gesteldheid en het welzijn in verschillende periodes binnen die 7 jaar.

Bij personen van 40 jaar en ouder was het verband tussen hun vrijwilligerswerk en hun geestelijke en emotionele gesteldheid groter dan bij personen die niet participeerden. Eerder werd een soortgelijk verband ontdekt bij 70+ ouderen.

Positieve ontwikkeling

Onderzoekers noemen de resultaten noemenswaardig ondanks dat er geen direct oorzaak-gevolg uit te halen valt. Ze geloven dat het ouderen de kans kan bieden om zich van belang te voelen. Zeker voor ouderen die zich geïsoleerd voelen kan dit voordelen voor hun gezondheid opleveren.

Nederlandse ouderen en maatschappelijke inzet

In Nederland doet gemiddeld 41% van de personen boven de 45 jaar vrijwilligerswerk. Dit percentage is gebaseerd op cijfers van het CBS. Mensen boven de 55 jaar zetten zich o.a. in voor organisaties op het gebied van verzorging. Van de 65-plussers werkt 43 procent als vrijwilliger en een op de drie 75-plussers.

Bron: BMJ Open.