Kan jij het niet laten om thuis je werkmail nog eens te checken? Dan kun je hier beter mee stoppen. Onderzoekers van de Universiteit van Zürich veronderstellen namelijk dat het een negatieve invloed op de gezondheid heeft. Zo zou het leiden tot emotionele uitputting en een verminderd gevoel van welzijn. De resultaten van het onderzoek zijn recent gepubliceerd in the Journal of Business and Psychology.

1.916 deelnemers

Voor de studie analyseerden de wetenschappers gegevens van 1.916 werknemers in Duitstalige landen die hadden deelgenomen aan een online enquête. 50 procent van hen werkte minstens 40 uur per week. In de vragenlijst werd onder andere gevraagd naar hun mening over werken in het weekend en de wijze waarop ze werkzaamheden van hun persoonlijke leven scheidden.

Vaker vermoeid

Uiteindelijk ontdekte het team dat de werknemers die geen duidelijke lijn trokken tussen het werk en hun persoonlijke leven minder vaak deelnamen aan activiteiten die hen zouden kunnen helpen om van de werkgerelateerde verplichtingen te herstellen. Deze mensen rapporteerden vaker vermoeid te zijn vergeleken met degenen die er wel in slaagden hun werk van hun vrije tijd te scheiden. Ook gaven ze aan een verminderd gevoel van welzijn te ervaren.

Goede balans noodzakelijk

Volgens de onderzoekers laten de resultaten van hun studie zien dat werkgevers hun beleid op zo’n manier zouden moeten inrichten dat werknemers een goede balans tussen het werk en hun persoonlijke leven kunnen behouden. Dit zal niet alleen hun welzijn ten goede komen, maar ook leiden tot een betere productiviteit en creativiteit.