Iedereen hoort wel eens een liedje dat vervolgens de hele dag in je hoofd blijft zitten. Volgens onderzoekers van de Durham University liggen deze ´oorwurmen´ beter in het gehoor dan anderen populaire liedjes.

“Ongeacht het succes van een nummer in de hitlijsten, blijken er karakteristieken te zijn die lijken te bepalen waarom een nummer zo aanstekelijk is,’’ zegt onderzoeker Jakubowski. Onder deze karakteristieken valt een herkenbaar melodieus patroon. De onderzoekers noemen als voorbeeld het kinderliedje “Twinkle, Twinkle Little Star” en het nummer “Moves Like Jagger” van de band Maroon 5. In beide nummers zit een patroon waarbij de melodielijn eerst de hoogte in gaat en daarna zakt.

De karakteristieken van oorwurmen

Het onderzoeksteam geleid door Jakubowski’s ondervroeg meer dan 3.000 mensen tussen 2010 en 2013. Er werd gevraagd een lijst te maken van liedjes die vaak in hun hoofd zijn blijven zitten. Deze nummers vergeleken de onderzoekers vervolgens met nummers die ook succes hadden in de hitlijsten maar schijnbaar niet blijven hangen.
Met de vergelijking kwamen ze tot de volgende karakteristieken:

  • Het nummer heeft een snel tempo
  • Herkenbaar en makkelijk te herinneren melodie
  • Opmerkelijke intervallen in gedeeltes van het nummer of herhalingen van een muzieknoot

De relatie met het brein

Zo’n 90% van de deelnemers gaf aan minstens één keer per week een liedje in het hoofd te hebben. Belangrijk hierbij was wel dat het om een moment ging waarbij hun hoofden niet vol zaten met andere gedachten.
De meeste liedjes die als oorwurmen werden beschouwd, bleken in de periode van het onderzoek recent in de hitlijsten te hebben gestaan. Volgens de onderzoekers kunnen bepaalde woorden uit oorwurmen ook iets triggeren in ons brein, waardoor we ons het nummer steeds blijven herinneren.

Op basis van de resultaten zeggen de onderzoekers dat je zou kunnen voorspellen welke nummers bij mensen blijven steken in het hoofd. Voor bijvoorbeeld reclamemakers zou dit een uitkomst bieden in de keuze voor een nummer. Daarnaast bieden de resultaten inzicht in de werking van ons hersennetwerk.

Tips om ‘oorwurmen’ uit je hoofd te krijgen

  • Luister het liedje van begin tot einde om te voorkomen dat een bepaald deel constant in je hoofd blijft zitten
  • Leid jezelf af door niet aan het liedje te denken of luister naar een ander nummer
  • Uit eerder onderzoek zou het kauwen van kauwgum helpen

Bron: tijdschrift Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts