Vind jij het verschrikkelijk om voor publiek te moeten spreken? Denk dan nog maar eens terug aan dit onderzoek. Wetenschappers van de John Hopkins University hebben namelijk ontdekt dat we in het gezelschap van anderen beter presteren. De studie is onlangs verschenen in het tijdschrift Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Met en zonder publiek

Voor hun studie bekeken de wetenschappers het effect van een publiek op het brein van twintig deelnemers tussen de 19 en 32 jaar oud. Allen werden zij gevraagd om een videogame te spelen. Hoe beter zij presteerden, hoe meer geld er te verdienen viel.

De wetenschappers vroegen de mensen het spel twee keer te spelen. De eerste keer werden zij bekeken door twee andere deelnemers, en de andere keer speelden zij alleen. In beide situaties werd hun breinactiviteit via een functionele MRI-scan gemeten.

Breinscans

Wanneer de deelnemers werden bekeken door een publiek, lieten hun hersenen een toegenomen activiteit in de zogenoemde prefrontale cortex zien. Dit is het gebied dat is betrokken bij de waarneming van sociale signalen en het toeschrijven van gedachten aan anderen. Daarnaast werden processen in de ventromediale prefrontale cortex gestimuleerd. Dit hersengebied gaat over de regulering van emoties. Samen zorgen de geactiveerde gebieden voor een stimulans van het ventrale striatum, het onderdeel van de hersenen die actie en motorische vaardigheden stimuleert.

Uiteindelijk zag het team dat de deelnemers tussen de 5 en 20% beter presteerden in het geval zij een publiek hadden.

Publiek motiveert

De wetenschappers stellen dat de resultaten van hun studie laten zien hoe een publiek kan bijdragen aan betere prestaties. Meer specifiek leidt de verwerking van sociale oordelen tot een grotere motivatie, met als gevolg meer succes.

Het team benadrukt echter dat er meer onderzoek nodig is om het effect van een groter publiek te bestuderen.