Werkverstoringen, zoals binnenkomende e-mails, telefoongesprekken, computerstoringen, collega’s die advies vragen of langskomen voor een praatje zijn typische stressveroorzakers in hedendaagse organisaties.

Uit een recent gepubliceerd onderzoek in het tijdschrift Work & Stress blijkt dat deze werkverstoringen niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, maar ook directe en langdurige negatieve gevolgen voor het welzijn van de werknemers.
 
 
 

Effect op korte en lange termijn

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Neuchâtel en de Universiteit van Bern gebruikten twee grootschalige langlopende studies om de effecten van werkonderbrekingen op werknemers te onderzoeken. Werkverstoringen worden gedefinieerd als gebeurtenissen, situaties of omstandigheden die het bereiken van een doel vertragen. Het onderzoek toont aan dat onderbrekingen niet alleen op korte termijn verband houden met arbeidstevredenheid en psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, slaapproblemen of rugpijn, maar ook over een langere periode.

De onderzoekers constateerden de sterkste effecten op de arbeidstevredenheid en psychosomatische klachten als de frequentie van de werkonderbrekingen toenam. Dit suggereert dat medewerkers het uitdagend en inspannend vinden om strategieën te vinden om met voortdurende onderbrekingen om te gaan.

Eerste onderzoek

“Dit is het eerste onderzoek dat aantoont dat medewerkers niet alleen tijdelijk gefrustreerd zijn door onderbrekingen, maar er ook langdurig last van hebben”, aldus Dr. Anita Keller van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de opkomst van nieuwe technologieën en open kantoren lijken onderbrekingen steeds vaker voor te komen, waardoor het werknemers extra energie kost om manieren te vinden om met deze onderbrekingen om te gaan en zich op hun taken te concentreren.

Bron: RUG