Luisteren naar muziek kan ervoor zorgen dat vrouwen mannelijke gezichten als aantrekkelijker beoordelen. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Vienna en de University of Inssbruck.

De studie is recent gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE.

Charles Darwin

In 1871 vroeg Charles Darwin zich af waarom muziek zo belangrijk is in onze maatschappij. Zijn conclusie was dat het was uitgevonden met een voortplantingsdoel. Het feit dat iemand zich bezighoudt met muziek laat volgens hem zien dat hij of zij over bepaalde eigenschappen bezit. Aangezien deze karakteristieken als wenselijk worden gezien in een partner, kan muziek functioneren als indicator van biologisch aantrekkelijke karaktertrekken.

De invloed van muziek

Hoewel Darwins idee nooit is bewezen, wilden de Oostenrijkse onderzoekers toch voortbouwen op zijn hypothese en onderzoeken of muziek daadwerkelijk geworteld is in psychosociale en biologische mechanismen. Hierbij wilden ze bestuderen of potentiële partners aantrekkelijker worden gevonden “onder invloed van” muziek.

Waarneming gezicht

Volgens de onderzoekers is het gezicht een van de belangrijkste fysieke eigenschappen die de partnerkeuze beïnvloedt. Hierom wilden ze bekijken hoe muziek de waarneming van deze eigenschap kan veranderen.

Gezichten beoordelen

Aan het onderzoek namen 64 vrouwen en 32 mannen deel. De vrouwen werden onderverdeeld in twee groepen, afhankelijk van of ze zich in hun vruchtbare periode van de menstruatiecyclus bevonden. Alle deelnemers hadden dezelfde muzieksmaak, muzikale vaardigheden en relatiestatus.

De helft van de deelnemers kreeg verschillende muzikale fragmenten te horen en werd gevraagd om gezichten te beoordelen op aantrekkelijkheid. Vrouwen kregen foto’s van mannen te zien en vice versa. Ze werden gevraagd een schaal van 1 tot 7 te gebruiken waarbij 1 heel aantrekkelijk was , 4 neutraal en 7 heel onaantrekkelijk. De andere helft van de deelnemers moest dezelfde taak verrichten, maar kreeg geen muziek te horen.

Muziek maakt verschil

Uiteindelijk ontdekten de wetenschappers dat de vrouwen die naar muziek hadden geluisterd de neiging hadden mannelijke gezichten aantrekkelijker te beoordelen dan degenen die zich in een stille ruimte bevonden. Ook stonden ze sneller open voor een date. De resultaten waren onafhankelijk van de vruchtbaarheidsstatus.

Bij mannen was daarentegen geen onderscheid te zien. Ze beoordeelden de vrouwen hetzelfde, ongeacht of ze naar muziek luisterden.

Verder onderzoek

Als vervolg op de studie willen de wetenschappers onderzoeken of de resultaten ook gelden voor grotere aantallen mensen. Ook willen ze begrijpen hoe muziek de waarneming bij de partnerkeuze beïnvloedt.