Het bij lage rugpijn uitschakelen van de zenuw met radiofrequenties werkt niet beter dan fysiotherapeutische oefeningen voor het verlichten van rugpijn. Dit blijkt uit een studie van VUmc, VU, ErasmusMC en de Nederlands Vereniging voor Anesthesiologie. Het volledige onderzoek is te lezen in het medisch tijdschrift JAMA.

Uitschakelen van de zenuw

Bij het met radiofrequenties uitschakelen van de zenuw gebruikt een arts fluoroscopie om een naald naar een zenuw te leiden. Vervolgens beschadigt een elektrische stroom de zenuw zodat pijnimpulsen worden uitgeschakeld. Fluoroscopie is een techniek die wordt toegepast bij röntgenonderzoek, waarbij de patiënt langere tijd doorstraald wordt met röntgenstraling. Deze wordt gedetecteerd met een doorlichtingsscherm, zodat kan worden bekeken hoe de afgebeelde lichaamsdelen bewegen, bijvoorbeeld tijdens een operatie.

Geen verschil in behandelingen

Voor de studie vergeleken de onderzoekers drie gerandomiseerde klinische studies uitgevoerd met totaal 681 patiënten met chronische lage rugpijn. Allen namen deel aan een oefenprogramma van drie maanden. Binnen een week na het aanvang onderging de helft ook de behandeling me het uitschakelen van de zenuw.

Raymond Ostelo, een van de onderzoekers: “Na drie maanden bleek er geen klinisch significant verschil in pijn of functie tussen de verschillende behandelingen. Alhoewel het uitschakelen van de zenuw geen schadelijke effecten heeft, gaf het ook geen extra verlichting van de lage rugpijn en is dus niet beter dan oefen- of fysiotherapie.”

Bron: VUmc