Bij ziekten aan botten en gewrichten wordt er niet alleen gekeken naar behandeling. Ook preventie is belangrijk: zorgprofessionals maken hierbij een onderscheid tussen primaire en secundaire preventie. Primaire preventie wil zeggen dat wordt geprobeerd te voorkomen dat de ziekte ontstaat. Secundaire preventie richt zich op verergering van de klachten en afwijkingen als de ziekte al aanwezig is.

Het belang van primaire preventie

Primaire preventie in het kader van artrose is gericht op het voorkómen van overgewicht. Door overgewicht te behandelen kan artrose van de knieën en mogelijk van de heupen worden voorkomen. Zelfs als patiënten al in enige mate artrose hebben door overgewicht, is het nog zinnig om zich te laten behandelen. Zo vermindert de progressie van de ziekte en wordt pijn binnen de perken gehouden.

“Primaire preventie is enorm belangrijk”, stelt reumatoloog Hans Rasker van de Universiteit Twente. “Overgewicht is niet alleen een grote risicofactor voor artrose, maar ook voor aandoeningen als diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. En mensen met diabetes krijgen weer sneller artrose.”

De behandeling van artrose en RA

De behandeling van artrose is vooral gericht op het herstel of behoud van de functie van een gewricht en op vermindering van de progressie. Rasker: “Belangrijk is om de totale mens te behandelen. Het gaat hierbij vaak om patiënten ouder dan zestig jaar, die gemiddeld twee en vaak meer andere chronische ziekten hebben. In dat total management van patiënten valt nog de nodige kwaliteitswinst te halen.”

De kwaliteit van de behandeling van artrose en reumatoïde artritis is aan verbetering onderhevig. Patiënten melden zich eerder bij de huisarts, waardoor er meer kans is om wat te doen aan de klachten. Toch heeft deze trend nog niet het effect opgeleverd dat het zou moeten hebben.

Rasker ziet voor de reumatologen een belangrijke rol weggelegd als spin in het web bij de behandeling van RA-patiënten en andere chronische gewrichtsklachten. “Er zijn de afgelopen jaren veel reumatologen bijgekomen. Maar de aandacht van reumatologen wordt mijns inziens erg bepaald door de diagnostiek en behandeling van mensen met ernstige vormen van artritis en. Hun focus ligt minder op de preventie van artrose.”