Excessief alcoholgebruik kan een risico geven op longproblemen. Deze conclusie trekken wetenschappers op basis van onderzoek naar meer dan 12.000 volwassenen.

Stikstofmonoxide

Volgens onderzoekers wordt het gehalte stikstofmonoxide (NO) in het lichaam verlaagd als er meer alcohol wordt geconsumeerd. Deze relatie is met dit onderzoek voor het eerst aangetoond. Stikstofmonoxide is belangrijk voor het zenuwstelsel, de bloedcirculatie en het immuunsysteem. Door middel van een FENO (Fraction Exhaled Nitric Oxide) kan de hoeveelheid stikstofmonoxide die in de adem zit gemeten worden.

Zware drinkers versus niet drinkers

In de analyse van het stikstofmonoxidegehalte zijn drie groepen onderscheiden: niet-drinkers, zware drinkers en binge-drinkers. Van de laatste twee groepen bleek na een FENO dat zij een lager gehalte stikstofmonoxide uitademden dan niet-drinkers. Dit kan longproblemen opleveren omdat een laag gehalte de bescherming tegen virussen en bacteriën in de longen vermindert.

Gevolgen bij astma

Excessief alcoholgebruik heeft consequenties voor astmapatiënten en personen waar de diagnose astma vastgesteld moet worden. In het geval van astmapatiënten geeft een FENO een indicatie van de werking van medicijnen. Voor het vaststellen van een diagnose wordt tevens een FENO gebruikt. Deze kan ook de ernst van de astma uitwijzen. Bij zware drinkers kan een dergelijke meting verkeerd zijn omdat het uitgeademde stikstofmonoxidegehalte verminderd is. Volgens hoofdonderzoeker Afshar is er meer onderzoek nodig om te achterhalen hoe alcohol het stikstofmonoxidegehalte in de luchtwegen aantast.

‘Zwaar’ alcoholgebruik in Nederland

Van de Nederlanders van 19 jaar en ouder, valt 10,4% in de categorie zware alcoholdrinkers. Voor Nederlandse begrippen komt dit neer op minstens één keer per week meer dan vier (vrouwen) of zes (mannen) glazen alcohol op één dag drinken. Van de mannen drinkt één op de zeven (14,1%) minstens één keer zes glazen alcohol op één dag. Van de vrouwen drinkt 6,8% minstens één keer per week meer dan vier glazen.

Bron: CHEST Journal.