Het verschil in de zweethoeveelheid die mannen en vrouwen produceren heeft niets te maken met geslacht. Dit concluderen onderzoekers van de University of Wollongong (Australië). Hun onderzoek laat zien dat zweten afhankelijk is van je lichaamsgrootte en bouw. Onderzoeker Sean Notley licht toe: “Dit verklaart mogelijk ook waarom mensen die langer en groter gebouwd zijn eerder en meer zweten tijdens het bewegen/sporten en in warme omstandigheden.”

Wat gebeurt er bij oververhitting?

Volgens Notley heeft men altijd gedacht dat geslacht van invloed is op zweten en de doorstroming van bloed door de huid tijdens oververhitting. Het lichaam koelt zich af op één van de volgende twee manieren: 1. Zweten. 2. Het verplaatsen van warmte via het bloed in de huid. Afhankelijk van lichaamstype (grootte en bouw) reageert het lichaam en zet het één van de regulatiemethoden in om de lichaamstemperatuur te verlagen. Om dit te onderzoeken gingen de onderzoekers bij sportende mannen (36) en vrouwen (24) na hoe dit precies in zijn werking gaat.

Kortere personen zweten minder

Deelnemers werden in eerste instantie gevolgd terwijl ze ‘licht’ aan het sporten waren in een omgeving met een temperatuur van 28 °C en een luchtvochtigheidsgraad van 36%. In deze omstandigheden wordt het lichaam getriggerd om zich af te koelen. Vervolgens werd het experiment herhaald, met een verhoging van de sportintensiviteit. Uit beide experimenten kwam naar voren dat het lichaam dezelfde temperatuurveranderingen doormaakte, hoewel de lichaamsafkoeling door middel van zweten minder was bij kortere deelnemers. Deze groep heeft meer lichaamsoppervlak of Body Surface Area (BSA), waardoor er meer sprake was van afkoeling door warmte-afgifte via het bloed. Het lichaamsoppervlak is het buitenoppervlak van het met huid beklede lichaam.
Notley: “De resultaten duiden erop dat lichaamstemperatuurverandering onafhankelijk is van het geslacht, tijdens het sporten in omstandigheden, waarin het lichaam zelf de temperatuur kan reguleren.”

Temperatuurregulatie van het lichaam

Als de omgevingstemperatuur oploopt wordt meer bloed naar de koelere oppervlakte van het lichaam gebracht. De lichaamswarmte wordt voornamelijk door straling en geleiding aan de omgeving afgegeven. Zo geeft het warme bloed, terwijl het langs de koelere huid stroomt, zijn warmte af en keert terug met een lagere temperatuur. Op deze manier blijft een constant peil gehandhaafd. Als door het lichaam meer warmte produceert door bijvoorbeeld beweging, zal het lichaam over gaan tot snellere warmte-afgifte. De haarvaten in de huid gaan open staan waardoor de bloedstroom door de huid toeneemt (de huid wordt rood) en het lichaam begint te transpireren. Door verdamping van transpiratievocht wordt een grote hoeveelheid warmte afgegeven.

Bron: wetenschappelijk tijdschrift Experimental Physiology