Blijf op de hoogte

Hersenletsel

Patiënten met hersenletsel kunnen tegen verschillende problemen aanlopen binnen de samenleving. Zo kan het voor sommige patiënten lastig zijn om te re-integreren op de werkvloer na een revalidatie periode, voor andere is boodschappen doen ontzettend vermoeiend en zo zijn er nog er nog vele onzichtbare klachten. Het is daarom van belang dat Nederlandse huisartsen deze klachten herkennen en erkennen en patiënten helpen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. In samenwerking met de hersenstichting heeft Mijn Gezondheidsgids een podcastreeks uitgebracht in het teken van hersenletsel. Beluister de podcasts hieronder, of via Spotify, Google podcast, Apple podcast of Tune In.

1. Podcast cognitieve problematiek bij hersenletsel en hersenletsel na Covid-19

Nadat de diagnose hersenletsel is gesteld kunnen patiënten problemen ervaren op cognitief gebied (denk aan geheugenproblematiek, en moeite met aandacht en concentratie). Dit wordt versterkt doordat patiënten met hersenbeschadiging moeite hebben om inzicht in hun eigen beperkingen te krijgen. Dit kan effect hebben op bijvoorbeeld het revalidatietraject wat erg belangrijk is voor patiënten om weer binnen de maatschappij te integreren. Het is daarom van groot belang dat deze patiëntengroep goed wordt begrepen en begeleid.

In deze podcast spreken bestuurder en revalidatiearts bij Merem Medisch Revalidatie Paulien Goossens en adviseur citizen science bij de Hartstichting Liesbeth van der Wal over de zichtbare en onzichtbare cognitieve gevolgen die patiënten met zowel aangeboren- als niet aangeboren hersenletsel ervaren.

Kwaliteit van leven

Hersenletsel heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van patiënten. Patiënten beseffen dat hun leven niet meer is hoe het was. Dingen zoals alledaagse klusjes zijn niet meer zo vanzelfsprekend, of patiënten ervaren teveel prikkels in bepaalde situaties zoals bij het bijwonen van een feestje en andere sociale of arbeidszame situaties.

Covid-19 en hersenletsel

Er zijn verbanden tussen hersenletsel en Covid-19. Er lopen nog steeds onderzoeken naar neurologische klachten na een Covid-19 besmetting. Gelukkig wordt hier steeds sneller meer over bekend . Liesbeth en Paulien vertellen in de podcast wat er momenteel wel bekend is over het verband tussen COVID en hersenletsel en wat nog niet.  


2. Podcast over re-integreren op de werkvloer na hersenletsel

Patiënten met hersenletsel hebben vaak moeite om na een revalidatieperiode weer te re-integreren op de werkvloer. Toch is het belangrijk dat dit wel gebeurd omdat thuiszitten de mentale gesteldheid van de patiënt vaak verslechterd en daarbij vervreemdt de patiënt langzaam van de samenleving. In deze podcast spreken Professor Coen van Bennekom, bijzonder hoogleraar arbeidsparticipatie, en Annemarie van der Sar, oprichtster van de Edwin van der Sar Foundation over re-integratie op de werkvloer voor patiënten met hersenletsel.

Doorverwijzing

In de praktijk valt op dat patiënten soms na een diagnose hersenletsel niet juist worden doorgestuurd of doorverwezen. Patiënten krijgen hierdoor niet de juiste gepersonaliseerde zorg waardoor zowel re – integratie op de werkvloer als binnen sociale kringen wordt bemoeilijkt.  Het is belangrijk dat patiënten door de hiervoor aangewezen gespecialiseerde behandelaren worden geholpen en om te leren gaan met de gevolgen van hersenletsel. Annemarie en Coen vertellen in deze podcast waar de huisarts op kan letten en hoe patiënten met hersenletsel weer gelukkig en succesvol onderdeel van de maatschappij uit kunnen gaan maken.

De Class

De Class is een project dat opgericht is door de Edwin van de Sar foundation. Het doel van dit project is het vinden van een baan voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Hoe dit project precies ontstaan is, hoe doelen behaald worden en hoe huisartsen eventuele patiënten kunnen aanmelden voor dit project verteld Annemarie in deze podcast.


3. Podcast over het erkennen en herkennen van chronisch hersenletsel

Vele symptomen van chronisch hersenletsel zijn onzichtbaar. Hierdoor duurt het vaak lang voordat patiënten met chronisch hersenletsel gediagnosticeerd worden wat een zware impact kan hebben op de kwaliteit van leven. In deze podcast spreekt professor Caroline van Heugten van de Universiteit Maastricht over het belang van het tijdig erkennen en herkennen van symptomen bij chronisch hersenletsel.

Aspecifieke klachten

Klachten bij chronisch hersenletsel zoals slecht slapen, irritaties, of een gebrek aan focus kunnen door een huisarts soms moeilijk definieerbaar zijn. Deze klachten worden aspecifieke klachten genoemd en zorgen ervoor dat patiënten zich vaak onbegrepen voelen. In deze podcast legt professor van Heugten uit hoe de link tussen aspecifieke klachten en de diagnose chronisch hersenletsel door een huisarts makkelijker gelegd kan worden.

Casemanager

Voor een patiënt met hersenletsel is het van belang dat er een casemanager actief is. Deze rol kan door verschillende personen binnen de zorg ingevuld worden. Dit is van belang omdat de huisarts hier niet altijd tijd voor heeft. In deze podcast legt Carolien uit wat de rol van een casemanager is, waarom deze casemanager zo handig is voor een patiënt met chronisch hersenletsel en wat de impact van een casemanager is op de kwaliteit van leven van de patiënt.


4. Podcast over het doorverwijzen van patiënten met chronisch hersenletsel

Hersenletsel kan in de chronische fase een grote impact hebben op het dagelijks leven van patiënten. In deze podcast spreekt revalidatiearts en voorzitter van de landelijke werkgroep hersenletselrevalidatie Elbrich Jagersma en organisatorisch manager van het Kennisnetwerk CVA Nederland Monique Bergsma over wat nu precies de reden is van deze grote impact en hoe de kwaliteit van leven van patiënten met chronisch hersenletsel verbeterd kan worden.

Chronisch Hersenletsel

Niet alleen zichtbare gevolgen zoals verlamming hebben een grote invloed op het dagelijks leven van patiënten met chronisch hersenletsel. Juist ook onzichtbare gevolgen zoals vermoeidheid of verandering van gedrag kunnen een grote invloed op het dagelijks leven van patiënten hebben. Tijdens deze chronische fase is het van belang dat de huisarts extra alert is omdat bijvoorbeeld mantelzorgers tijdens deze fase vaak overbelast zijn. In deze podcast gaat Elbrich Jagersma dieper in op dit onderwerp en komen ook onderwerpen zoals stemmingsproblematiek aan bod. 

Netwerken

Een groot netwerk van zorgverleners met betrekking tot hersenletsel kan sterk bijdragen aan het beter organiseren van de zorg. Patiënten kunnen op deze manier naar de juiste specialisten worden doorverwezen. Leg de link is een project dat bijdraagt aan het vergoten van dit netwerk waarbij kennismakingssessies opgezet worden tussen huisartsen. Monique verteld in deze podcast waarom het belangrijk is dat huisartsen maar ook andere zorgverleners met elkaar in gesprek gaan en dat er intervisies plaatsvinden.


5. Podcast over langdurige klachten na een hersenschudding

De gevolgen van een hersenschudding kunnen een stuk groter zijn dan patiënten vaak denken. Zo kunnen patiënten maanden na het ongeval merken dat ze nog steeds niet helemaal de oude zijn. In deze podcast spreken Professor Joukje van der Naalt hoogleraar in neurotraumatologie bij het UMCG en auteur, ervaringsdeskundige en oprichtster van de stichting hersenschudding Jeanne Roeland over de impact van een hersenschudding.

Het dagelijks leven

De gevolgen van een hersenschudding kan voor het dagelijks leven van een patiënt problematisch zijn. Er zijn verschillende symptomen die patiënten kunnen ervaren, die door een huisarts niet gelijk met een hersenschudding in verband worden gebracht. Zo kan lawaai heel vervelend zijn en kunnen patiënten sneller geïrriteerd en vergeetachtiger zijn. Jeanne verteld in deze podcast welke verschillende symptomen veel impact hebben gehad op haar dagelijks leven en hoe deze symptomen uiteindelijk in verband bleken te staan met een eerdere hersenschudding.

Richtlijnen

Joukje is voorzitter van de van de richtlijn acute opvang licht traumatisch hersenletsel en verteld in deze podcast over welke richtlijnen `met betrekking tot licht traumatisch hersenletsel´ uitkomst kunnen bieden voor huisartsen. Deze richtlijnen worden momenteel gereviseerd. Op welke manier deze richtlijnen bij kunnen dragen aan het sneller en beter diagnosticeren van patiënten met langdurige klachten van een hersenschudding, hoor je terug in de podcast.


Kijk voor meer informatie op website van De Hersenstichting

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.