Blijf op de hoogte

Samenwerken in de zorg

Gerelateerde artikelen

Samenwerken in de zorg
Samen gezinnen en scholen versterken

Om alle kinderen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen, is in Utrecht de kernpartneraanpak in het leven geroepen. Deze houdt in dat alle scholen in het (speciaal) voortgezet…

Er zijn weinig sectoren waar kwaliteit zo belangrijk is als in de gezondheidszorg, een branche waarin dagelijks levens op het spel staan. Wim Glorie (directeur) en Marloes Anderiesen (certificatiemanager) van…

Bij het zoeken naar een nieuwe woonvorm begint het bij een prettige fysieke omgeving. Alle woonzorglocaties van Domus Magnus, of het nu om een oude stadsvilla of een monumentaal landgoed…

De beste zorg voor zeldzame kanker vindt men in centra die hierin gespecialiseerd zijn, vinden oncologisch chirurgen Marc Besselink van het Amsterdam UMC en Ignace de Hingh van het Catharina…

De verhouding dokter-patiënt is revolutionair en naar mijn mening ten goede veranderd. De klassieke dokter nam de patiënt bij de hand en zei: “Dit is goed voor je.” De patiënt…

Veel jongeren in Nederland hebben te maken met zieke naasten, zoals een zieke ouder, broer of zus, of vriend. Onder hen is een groep die deze zorg combineert met het…

Samenwerken in de zorg
De verbintenis tussen straf en zorg

Wanneer jongeren voor de eerste keer in aanraking komen met politie, is het heel belangrijk om na te gaan waarom een jongere de fout in is gegaan en of er…

Op dit moment wordt in de forensische zorg nog weinig gedaan met ervaringsdeskundigheid. Dat moet anders, vindt Collin Hoefnagel (43), zelf ervaringsdeskundige. “Er rust behoorlijk wat stigma op forensische zorg…

Er verandert veel in de zorg: de gemeente regelt steeds meer, en dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Een belangrijk aandachtspunt is de omgang met de kwetsbare burger:…

De klinisch chemicus verruilt het laboratorium steeds meer voor de kliniek. Hier ondersteunt hij andere behandelaars in hun besluitvorming. Marc Elisen en Annemieke Heijboer leggen uit wat de toegevoegde waarde…

Netwerken, innovaties en een goede afstemming van het zorgaanbod zijn essentieel om een optimale organisatie van zorg en welzijn te kunnen realiseren. Dat zegt Marlou de Kuiper, opleidingsmanager van de…

Een groot deel van de burgers is niet goed op de hoogte van het zorgaanbod van de apotheek. Burgers die dit wel weten, kiezen hun apotheek vaker op basis van…

Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar 6. Vooral in sterk vergrijzende regio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt de…

De kwaliteit van de huisartsenzorg staat onder druk door de alsmaar toenemende werkdruk bij huisartsen. Dat concludeert onderzoeksbureau Newcom uit onderzoek onder ruim 1600 huisartsen in opdracht van de Landelijke…

Samenwerken in de zorg
Een plus voor Positieve Gezondheid

In weerwil van wat kritische tongen beweren, is een andere manier van naar zorg kijken en het zelfs uitoefenen, wel degelijk mogelijk. En ja, dat kost tijd en moeite. Maar…

Mantelzorgers die een partner verzorgen besteden meer uren aan huishoudelijke zorgtaken dan mantelzorgers die een ouder verzorgen. Ook ervaren zij een hogere totale belasting, meer geestelijke en fysieke gezondheidsproblemen en…

Er blijkt een samenhang te zijn tussen meerdere specialismen die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt en een hoger risico op potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade, zo blijkt uit…

Huisartsenposten zijn bedoeld voor problemen die niet tot het spreekuur van de eigen huisarts kunnen wachten. Toch nemen mensen ook contact op voor klachten die medisch en kostentechnisch gezien onnodig…

Het is nieuw en het is hip: blockchain. Ook de medische wereld heeft het bestaan inmiddels opgemerkt. Maar wat kun je er mee, en wat zijn eventuele valkuilen? “Het was…

Een buurt met veel sociaal kapitaal biedt mensen met een chronische ziekte meer mogelijkheden om gezond te blijven. Chronisch zieken vinden dat buurtgenoten belangrijke vormen van praktische hulp en emotionele…

Uit recent onderzoek van het NIVEL blijkt dat huisartsen verschillend omgaan met het registreren van bijwerkingen. Meer eenduidig registreren kan mogelijk bijdragen aan de patiëntveiligheid. Bijwerkingen van geneesmiddelen Uit het…

Ongeveer de helft van de bevolking van 15 jaar of ouder doet minstens een keer per jaar vrijwilligerswerk. Dat aandeel is al jaren stabiel. Personen van 15 tot 65 jaar…

Samenwerken in de zorg
‘Betrek familie bij zorg’

Wie in Nederland te maken heeft met een verstandelijke beperking, als cliënt of als familie van, komt terecht in een wereld vol instanties, regelgeving en professionals. Binnen deze professionalisering en…

De tekorten aan hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg moeten aangepakt worden met een interprofessionele aanpak, waarbij disciplines samenwerken in onderwijs en praktijk, betogen Carin de Boer en Marjolein Albers, beide docent…

Artsen zijn tevreden over de meeste aspecten van hun werk. Artsen die hun gewenste specialisatieopleiding volgden blijken meer tevreden dan collega’s die daar niet in slaagden. De tevredenheid van artsen…

Het ondersteunen van ‘zelfmanagement’ door patiënten geldt als de kern van de professie van verpleegkundigen. Maar hoe doe je dat? Susanne van Hooft, zelf verpleegkundige, concludeert op basis van haar…

In onze samenleving is er steeds meer aandacht voor het belang van genderneutraliteit. Een aandachtspunt waarin de zorg toch net even anders mee om moet worden gegaan. Daar is het…

Nederlandse patiënten beoordelen de zorg van een ziekenhuis na een fusie met een rapportcijfer van maar liefst een half punt lager dan voor de fusie. Dit terwijl het aantal ziekenhuisfusies…

Zowel cliënten en mantelzorgers als zorgprofessionals zijn overwegend positief over de huidige wijkverpleging. Wel signaleren de betrokken zorgprofessionals steeds meer cliënten met complexe zorgvragen en meer overbelaste mantelzorgers. Ook de…

In de zorg komt steeds meer aandacht voor de cliënt en diens wensen. Waar vroeger de zorg bol stond van de regels, draait zorg tegenwoordig in toenemende mate om de…

Het standaardiseren van de verpleegkundige overdracht wordt door 90% van de respondenten belangrijk gevonden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz…

Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, moeten zij vaker terugvallen op hun naasten als zij bepaalde dingen niet meer kunnen. Ook krijgen zij vroeg of laat te maken met…

Samenwerken in de zorg
Het vinden van steun in de buurt

Een kind normaal laten opgroeien is helaas niet voor alle gezinnen even vanzelfsprekend. Sommige families kampen met een problematische thuissituatie, door bijvoorbeeld werkloosheid of schulden van de ouders, maar ook…

 

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.