Blijf op de hoogte

Samenwerken aan een betere zorgkwaliteit

Er zijn weinig sectoren waar kwaliteit zo belangrijk is als in de gezondheidszorg, een branche waarin dagelijks levens op het spel staan. Wim Glorie (directeur) en Marloes Anderiesen (certificatiemanager) van het Keurmerkinstituut vertellen hoe zij deze sector ondersteunen om de kwaliteit te waarborgen.

Wat maakt een keurmerk of certificaat voor zorginstellingen zo belangrijk?

Glorie: “Een keurmerk of certificaat geeft aan dat een instelling een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem heeft en dat ze dat systeem ook goed toepast. Om te kunnen instaan voor kwalitatieve zorg, is daarom een certificaat meestal een harde eis van verzekeraars en opdrachtgevers. Ook voor cliënten is het certificaat van belang, want hiermee weten zij dat de kwaliteit van de instelling waarvan zij afhankelijk zijn op orde is. Zeker met de huidige tekorten op de arbeidsmarkt is dat helaas niet altijd vanzelfsprekend.”

Wat kan het Keurmerkinstituut voor organisaties betekenen?

Anderiesen: “We zijn breed actief in de zorg en welzijn. Onze auditors zijn allemaal experts uit deze sector. Geen managers of leidinggevenden, maar medewerkers die dagelijks op de werkvloer te vinden zijn. Als Keurmerkinstituut toetsen we al lang op de traditionele normen zoals HKZ en ISO, waarmee de kwaliteitsmanagementsystemen binnen organisaties worden getoetst. Sinds kort ondersteunen we organisaties in bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg en ouderzorg ook met de toetsing van hun kwaliteitskaders. Hierbij beoordelen we de organisatie nadrukkelijker vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt, want hier draait het uiteindelijk om.”

Hoe pakken jullie dit aan?

Glorie: “We voeren regelmatig audits uit waarin onze auditoren met hun jarenlange praktijkervaring de organisatie een spiegel voorhouden. Daarbij staan kwaliteit en veiligheid voor de cliënt centraal. Als we verbeterpunten signaleren, dan krijgen organisaties drie tot zes maanden om dit op te pakken. Door organisaties daarvoor tijd te geven, is dit voor hen een heel opbouwende en positieve benadering. Bij toetsing op de kwaliteitskaders hebben wij onze werkwijze aangepast van controlerend naar meer reflecterend. Dit houdt in: minder strak voorgeschreven en meer vrijheid op het ‘hoe’. Zo hebben wij onlangs het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Humanitas in Rotterdam getoetst en gecertificeerd. Uiteindelijk maakt ons certificaat de zorg steeds beter.”

Meer informatie?
keurmerk.nl/

Gerelateerde artikelen
Samenwerken in de zorg
Samen gezinnen en scholen versterken

Om alle kinderen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen, is in Utrecht de kernpartneraanpak in het leven geroepen. Deze houdt in dat alle scholen in het (speciaal) voortgezet…

Bij het zoeken naar een nieuwe woonvorm begint het bij een prettige fysieke omgeving. Alle woonzorglocaties van Domus Magnus, of het nu om een oude stadsvilla of een monumentaal landgoed…

De beste zorg voor zeldzame kanker vindt men in centra die hierin gespecialiseerd zijn, vinden oncologisch chirurgen Marc Besselink van het Amsterdam UMC en Ignace de Hingh van het Catharina…

De verhouding dokter-patiënt is revolutionair en naar mijn mening ten goede veranderd. De klassieke dokter nam de patiënt bij de hand en zei: “Dit is goed voor je.” De patiënt…

Veel jongeren in Nederland hebben te maken met zieke naasten, zoals een zieke ouder, broer of zus, of vriend. Onder hen is een groep die deze zorg combineert met het…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.