Blijf op de hoogte

Palliatieve zorg

Gerelateerde artikelen

In de terminale fase van ziekte blijven seks en intimiteit tussen patiënten en hun partners een belangrijke rol spelen. Dat onderkennen patiënten in een nieuw gepubliceerd onderzoek, echter blijkt hier…

Een aangenaam levenseinde is een vanzelfsprekende wens van iedereen. Toch is het een gespreksonderwerp dat mensen het liefst uit de weg gaan. Praten over de dood is immers iets dat…

In 2017 overleden ruim 150 duizend inwoners van Nederland. Met 47 duizend sterfgevallen (31 procent) was kanker de meest voorkomende doodsoorzaak. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25 procent. Vooral…

Palliatieve zorg
Thuiskomen bij Maggie's

Wat is Maggie’s? Maggie’s is een Engels initiatief dat begon in 1996 met de opening van het eerste centrum in Edinburgh. De centra danken hun naam aan Maggie Keswick Jencks,…

Familieleden van patiënten op de Intensive Care vinden de kwaliteit van de zorg die daar geboden wordt, goed. Ze zijn in het bijzonder tevreden over de zorg aan het einde…

In de winter van 2017 op 2018 zijn tot nu toe minder mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Evenals vorige winter ligt de sterfte echter wel hoger dan…

Zorg in de laatste levensfase is niet alleen afhankelijk van de voorkeuren van de patiënt, maar ook van de rol die artsen willen en kunnen spelen. “Ik zou patiënten dan…

Praten over de dood is niet gemakkelijk en voor veel mensen die middenin het leven staan ook niet voor de hand liggend. Toch is het verstandig om al tijdens het…

Verpleegkundigen, huisartsen, oncologen, chirurgen, cardiologen, longartsen en andere zorgprofessionals worden regelmatig geconfronteerd met patiënten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening die niet meer te genezen is. Daarom hoort…

Palliatieve zorg is een vorm van zorg erop gericht om mensen met een ongeneeslijke ziekte een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden. Professionele bestrijding van symptomen en aandacht voor psychische,…

Als mensen horen dat zij ongeneeslijk ziek zijn, komt er veel op hen af. Vragen als: ‘wat is voor mij belangrijk, wat wil ik nog en wat is voor mij…

Sinds lange tijd geldt de definitie van gezondheid die de World Health Organization (WHO) hanteert als wereldwijde standaard: ‘gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’. Langzaam…

Mensen met een ongeneeslijke ziekte zijn erbij gebaat als tijdig met hen wordt besproken wat hun wensen zijn voor de toekomstige zorg en behandelingen. Met zo’n gesprek kan worden voorkomen…

 

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.