Blijf op de hoogte

Wat is passende zorg in de laatste levensfase?

Zorg in de laatste levensfase is niet alleen afhankelijk van de voorkeuren van de patiënt, maar ook van de rol die artsen willen en kunnen spelen. “Ik zou patiënten dan ook aanraden tijdig in gesprek te gaan met hun arts over hun levenseinde”, aldus promovenda/huisarts in opleiding Eva Bolt van het VUmc. Zij onderzocht wat passende zorg in de laatste levensfase inhoudt en wat de rol van mogelijk levensverlengende behandelingen hierin is. Daarnaast onderzocht zij welke rol artsen willen en kunnen spelen wanneer patiënten een wens hebben tot bespoediging van het levenseinde.

Passende zorg

Bolt maakte gebruik van een vrij toegankelijke internetvragenlijst waarin mensen hun ervaringen met zorg in de laatste levensfase konden delen. Mensen hebben verschillende ideeën over passende zorg in de laatste levensfase. Bolt: “Patiënten en hun naasten zien passende zorg als een heel breed begrip, waarbij behandelbeslissingen, ondersteunende zorg, locatie, communicatie met de arts en autonomie belangrijk zijn.” De meest voorkomende vorm van niet-passende zorg is overbehandeling, wat niet alleen lichamelijke problemen kan geven maar ook psychosociale gevolgen heeft, zoals angst, problemen bij de acceptatie van de dood en sociale isolatie.

Palliatieve zorg is een kunst op zich
Lees ook: Palliatieve zorg is een kunst op zich

Bereidbaarheid onder artsen

Uit een steekproef onder 1456 artsen in Nederland blijkt dat zij eerder bereid zijn om euthanasie uit te voeren wanneer er sprake is van een ernstige lichamelijke aandoening dan wanneer iemand lijdt aan een psychische aandoening, dementie of lijden aan het leven. De meeste kinderartsen zijn bereid om levensbeëindigend te handelen bij kinderen die ondraaglijk lijden, op verzoek van het kind of diens ouders. Bolt: “Dit onderzoek laat zien dat elke arts zelf moet bepalen waar zijn grenzen liggen bij beslissingen over euthanasie. Deze grenzen zijn zowel gebaseerd op wettelijke als persoonlijke argumenten. Daarom is het belangrijk dat mensen met een voorkeur voor euthanasie dit tijdig bespreken met hun arts. Op die manier kunnen artsen tijdig een mening vormen en deze bespreken, om teleurstelling of conflicten te voorkomen.”

Bron: VUmc.

Gerelateerde artikelen

In de terminale fase van ziekte blijven seks en intimiteit tussen patiënten en hun partners een belangrijke rol spelen. Dat onderkennen patiënten in een nieuw gepubliceerd onderzoek, echter blijkt hier…

Een aangenaam levenseinde is een vanzelfsprekende wens van iedereen. Toch is het een gespreksonderwerp dat mensen het liefst uit de weg gaan. Praten over de dood is immers iets dat…

In 2017 overleden ruim 150 duizend inwoners van Nederland. Met 47 duizend sterfgevallen (31 procent) was kanker de meest voorkomende doodsoorzaak. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25 procent. Vooral…

Familieleden van patiënten op de Intensive Care vinden de kwaliteit van de zorg die daar geboden wordt, goed. Ze zijn in het bijzonder tevreden over de zorg aan het einde…

In de winter van 2017 op 2018 zijn tot nu toe minder mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Evenals vorige winter ligt de sterfte echter wel hoger dan…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.