Blijf op de hoogte

Zorg innovaties

Gerelateerde artikelen

Een MRI-scan speelt een belangrijke rol in de poortwachtersfunctie van de huisarts. Ook bij de diagnostiek van ernstige ziekten zoals prostaatkanker. Che Hsin Falkenström, (algemeen directeur MRI Centrum) en radioloog…

Meer dan 100 miljoen euro – zoveel kosten kwaliteitsregistraties ons naar schatting op jaarbasis. Dat dat bedrag zo hoog is, heeft veel te maken met het grote aantal uren dat…

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

De druk op personeel in de zorg neemt toe. Met een beperkte bezetting wordt hen gevraagd het werk steeds sneller te doen. Dat terwijl patiënten om kwalitatieve aandacht en interactie…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Innovatie in de zorg is een veelbesproken thema. Ontdekkingen rondom het behandelen van ernstige ziekten, maar ook technologische ontwikkelingen zoals zorg- en operatierobots, doehet-zelf-diagnoseapparatuur en consulten op afstand spreken tot…

Wat is ZorgDomein ZorgDomein is een online platform waar zorgvraag en zorgaanbod bij elkaar worden gebracht. Door het inzichtelijk maken van zorgaanbod helpt ZorgDomein verwijzers en hun patiënten met het…

In weinig sectoren is ‘klantinformatie’ meer vertrouwelijk dan in de zorgsector. Niet vreemd dus dat zorginstellingen steeds meer aandacht willen en móeten besteden aan de manier waarop ze omgaan met…

Op een uitgedroogde, rode planeet – ver weg van de aarde – neemt een achttienjarige jongen plaats in een futuristisch ruimteschip, ten grootte van een klein privévliegtuig. Als een volleerd…

Al sinds het ontstaan van het eerste computerspel in de jaren vijftig is de gamesindustrie een zeer dynamische branche. Technische ontwikkelingen en de verschuiving van een fysiek naar een digitaal…

De term gaming roept bij sommige Nederlanders een weinig flatteus beeld op: een nerd die in een muffige slaapkamer de virtuele fantasieheld uithangt of een huisvrouw die zich dag in…

Augmented reality ontwikkelt zich razendsnel en biedt inmiddels ook veelbelovende toepassingen in de gezondheidszorg. In hoeverre worden deze toepassingen al gebruikt, en zijn deze een verbetering ten opzichte van eerdere…

Vergroting van de kennis bij huisartsen over leefstijlinterventies kan het aantal effectieve verwijzingen naar interventies verhogen. Ook een andere manier van begeleiden van deelnemers aan leefstijlinterventies kan ertoe leiden dat…

Chronisch zieken hebben baat bij online gemeenschappen voor medisch advies van andere patiënten via bijvoorbeeld een Facebookgroep. Onderling contact tussen patiënten via social media heeft namelijk vaak een positief effect…

Slechts een speciaal oplichtend papierstripje, een druppeltje bloed en een digitale camera zijn straks nodig om op snelle en betrouwbare wijze een infectieziekte vast te stellen. Dat melden Eindhovense en…

In de zoektocht naar een geschikte woonruimte stelt de gemiddelde Nederlander diverse eisen aan zijn of haar toekomstige droomhuis. Zaken als vloeroppervlakte, indeling en ligging dragen stuk voor stuk bij…

Voor sommigen is e-health niet meer weg te denken, voor anderen is het onontgonnen terrein. Wat verklaart dit verschil, en wat kan bijdragen aan een betere implementatie van e-health? Britt…

Heb je al eens nagedacht over de manier waarop je ouder wilt worden? Zie je jezelf nog thuis wonen of spreekt het gemak van een zorginstelling je misschien wel aan?…

In een aantal opzichten is de gezondheidszorg een behoudende sector. Veranderingen worden niet als vanzelfsprekend omarmd en subsidies voor onderzoek zijn lastig te bemachtigen. Dat is wellicht geen verrassing, gezien…

Toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten en een groeiend personeelstekort; de zorg is er anno 2018 veel aan gelegen oplossingen te zoeken voor enkele problematische trends. Niets doen is geen optie, want…

Het begrip e-health is inmiddels bij de meeste Nederlanders bekend. Het digitale equivalent van traditionele gezondheidszorg verschijnt in steeds uiteenlopendere variaties, van smartphoneapps tot volledige behandeltrajecten in videovorm. Uit onderzoek…

Een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) is een belangrijke tool om de cliënt daadwerkelijk centraal te zetten in het zorgproces. Maar wat is het en hoe werkt het? Maarten van Rixtel,…

Een intelligent Internet of Things-matras dat waakt over de levenskwaliteit van cliënten en het welzijn verhoogt van zorgprofessionals? Sinds kort is dit geen toekomstmuziek meer maar onderdeel van de dagelijkse…

Door technologie verandert de wereld in een razend tempo. Neem smart cities, waarin een deel van het dagelijks stadsbestuur wordt overgelaten aan technologie. Of de verwarming van huizen die in…

Value based health care (VBHC) is trending. Cursussen, workshops, seminars: het onderwerp duikt op steeds meer plekken op. Maar wat zijn de basisprincipes en hoe werkt een en ander in…

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van een grote paradigmaverschuiving binnen de zorg. Onder invloed van de participatiegedachte en gevoed door bezuinigingen, is er onder Rutte I en…

Om patiënten voor te bereiden op een gesprek met een dokter, lijken fotostrips goed te werken. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Ruth Koops van ’t Jagt. Vooral ouderen en anderen…

De laatste jaren zijn seksrobots steeds meer in ontwikkeling. Dit zijn poppen waarmee op realistische wijze de liefde kan worden bedreven. Maar is deze ontwikkeling wel zo wenselijk voor de…

De zwangerschapstest is al jaren een bekend voorbeeld van een test die iemand thuis kan doen om direct antwoord te krijgen op een gezondheidsvraag die voor heel veel onzekerheid kan…

Wie een wond heeft, is gebaat bij snelle genezing. Is genezing niet mogelijk omdat sprake is van onderliggend lijden, dan moet de functioneringsstoornis die er het gevolg van is worden…

Voor patiënten met een continentieprobleem tekent zich een zorgwekkende ontwikkeling af, stelt Roelf van Run, directeur van brancheorganisatie Nefemed. Onvoldoende mensen krijgen de hulpmiddelenoplossing die past bij hun zorgvraag. Een…

Genetische aanleg heeft een belangrijke invloed op de regulatie van de afweerrespons. Maar niet-genetische factoren, zoals de samenstelling van ons microbioom, spelen ook een belangrijk rol. Door deze genetische en…

In de zorg wordt nog vaak uitgegaan van standaarden die gebaseerd zijn op gemiddelden van populaties. De toepassing van gepersonaliseerde zorg, waarbij de individuele mens en diens klachten en behoeften…

Op dit moment lopen in Europa verschillende initiatieven om de eerste stappen te zetten in het realiseren van adaptive pathways. Deze aangepaste paden maken het mogelijk om kleine patiëntgroepen onder…

Bij maar liefst 70 procent van al het medisch handelen speelt laboratoriumdiagnostiek een rol. Testen die plaatsvinden aan de hand van lichaamsmateriaal van patiënten kunnen in veel verschillende stadia waardevolle…

Onderzoekers van de University of Waterloo hebben ontdekt dat kunstmatige intelligentie, in combinatie met wearable-technologie, kan detecteren of iemands gezondheid te wensen overlaat. Wearables zijn gadgets die op het lichaam…

De komst van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) moet de burger meer zelfregie over zijn of haar medische data geven. Bovendien maken deze PGO’s het gemakkelijk om informatie via verschillende systemen uit…

Arie Rommers (55) gebruikt sinds een paar jaar een bionische robothand als prothese. Dat hij al zijn vingers weer kan bewegen, geeft hem meer vrijheid dan hij eerder had. Maar…

Lichaamsbeweging en blootstelling aan kou zorgen voor het vrijkomen van een vetmolecuul, dat de gezondheid van het hart en de bloedvaten verbetert. Dit blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het…

Er zijn maar weinig gebieden waar net zo veel informatie-uitwisseling plaatsvindt als in de zorg. Niet alleen tussen instellingen, maar ook met patiënten. Het is dan ook van groot belang…

De werkdruk voor professionals in de zorg ligt hoog. Veranderingen in financiering betekenen soms dat organisaties meer met minder moeten doen. Tegelijkertijd streeft de sector naar het omarmen van innovatie…

Binnen de zorg is constant innoveren essentieel. De innovatie wordt gedreven door voortschrijdende inzichten wat betreft de effectiviteit van behandelingen, aldus Ernst Bohlmeijer, hoogleraar Mental Health Promotion aan de Universiteit…

In april komt hij naar Nederland om een masterclass te geven. Vanuit de Verenigde Staten licht professor Robert Kaplan (Harvard Business School) alvast een tipje van de sluier op en…

Innovaties zijn onlosmakelijk met de zorg verbonden. Niet alleen om te verbeteren, maar ook om te continueren. Hierbij zijn wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van groot belang. Gebieden waar ook de…

Digitalisering opent een nieuwe wereld voor de pathologie, nooit eerder kon men zo snel digitale beelden delen. Het leidt tot een vruchtbare samenwerking tussen andere disciplines, zoals radiologie. “Maar de…

Sinds september 2017 werken het Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en Rijndam Orthopedietechniek samen aan een innovatieve behandeling voor mensen met een beenamputatie. Deze geavanceerde techniek, waarbij een klikprothese aan het…

3D-fotografie is een betrouwbare methode om handproblemen bij patiënten te onderzoeken. De techniek is ook geschikt om operaties aan handen voor te bereiden. Hiermee kunnen 3D-foto’s een betaalbaar en veilig…

Technologische innovaties hebben een steeds grotere invloed op de samenleving. Dat zorgt voor een behoefte aan technisch opgeleide mensen in vrijwel iedere beroepsgroep. Het onderwijs kan in deze vraag voorzien…

Op zeker moment krijgen veel senioren behoefte aan meer gemak, en meer hulp in en rond het huis. Onderhoud aan huis en tuin is niet meer zo makkelijk, net als…

Als gevolg van wetswijzigingen (overheveling naar de Zorgverzekeringswet en de nieuwe financieringsstructuur) hebben de GRZ-instellingen hun zorg effectiever en efficiënter moeten inrichten. Om de GRZ (geriatrische revalidatiezorg) verder te optimaliseren,…

Veel ouderen lopen onnodig risico op complicaties en zelfs sterfte als gevolg van suboptimaal voorschrijven van geneesmiddelen, zo blijkt uit de literatuur. Onderzoeker Dedan Opondo onderzocht daarom in samenwerking met…

Computers, internet en toezichthoudende technieken worden vaak gebruikt door begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook het gebruik van medicijndispensers neemt toe. Nictiz en het NIVEL…

Cursussen, bijeenkomsten, congressen: Value Based Health Care is een geliefd onderwerp. Maar wat is het eigenlijk? En waarom duurt het zo lang voordat het geïmplementeerd wordt? Wat zijn de belangrijkste…

Waar sta ik nu, waar wil ik heen en hoe kom ik daar? Vragen die professionals vaak samen met inwoners onderzoeken om de hulpvraag duidelijk te krijgen, stelt Erik-Jan Vlietman…

Nederlanders die een health check hebben gedaan, hebben positieve ervaringen. Health checks werden vooral gebruikt als geruststelling en hebben geen consequenties voor gedrag of leefstijl. Gebruikers kijken nauwelijks kritisch naar…

Zien patiënten daadwerkelijk iets terug van de uitkomsten van de kwaliteitsregistraties? Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, legt uit dat dit niet altijd het geval is. Zij betoogt dat kwaliteitsregistraties…

Het opnemen van consulten door patiënten: een hulpmiddel voor de patiënt of ongemakkelijke sta-in-de-weg voor de arts? Sinds voormalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2016 in…

Kwaliteitsregistraties door medisch specialisten zijn ontstaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Informatie die uit registraties voortkomt is van groot belang voor patiënten en artsen. Tegelijkertijd klinken geluiden over…

In navolging van de ouderenzorg is er ook in ziekenhuizen steeds meer aandacht voor een positieve benadering van gezondheid. Bij gezondheid, herstel en omgaan met ziekte gaat het om veel…

Nog steeds zijn er mensen die bij zelfstandige klinieken denk aan villa’s waar vrouwen met geld zich een nieuwe neus of grotere borsten laten aanmeten. Maar de zelfstandige klinieken van…

82% van de Nederlanders beschouwt gezondheid als belangrijkste voorwaarde om een ‘goed leven’ te kunnen leiden. Financiële zekerheid (75%) komt daarna gevolgd door vrije tijd (68%). Deze 3 aspecten worden…

Over een kwart eeuw zullen de kosten van zorg zo hoog zijn dat een gemiddeld huishouden een derde van het besteedbaar inkomen aan zorg moet uitgeven, becijferde het Centraal Planbureau…

Ouderen in Nederland blijven steeds langer zelfstandig wonen. En dus liggen er voor gemeenten uitdagingen waar een oplossing voor moet worden gezocht. Hoe organiseren zij ambulante- en zorgbegeleiding voor mensen…

“Gewoon meedoen. Het klinkt makkelijker dan het is. Het vergt namelijk nogal wat. Zo moet je zelfvertrouwen hebben, lef, doorzettingsvermogen en ook nog eens een omgeving die je een handje…

De arbeidsmarkt in de ouderenzorg staat onder druk. Tekorten aan personeel leiden tot verhoogde werkdruk en gebrek aan capaciteit, terwijl kwalitatief goed personeel een onmisbare schakel is in het vernieuwen…

Wil technologie bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van ouderen dan is slim maatwerk nodig. Dat concludeert Sebastiaan Peek van Tilburg University in zijn proefschrift Understanding technology acceptance by…

Om in de zorg verder te digitaliseren, is er behoefte aan betrouwbare gegevens en een veilige manier van communiceren met de patiënt. Dit begint bij een betrouwbaar inlogproces. Dit jaar…

Dankzij de voortschrijdende medische wetenschap kunnen we steeds langer thuis blijven wonen. Ook als we één of meerdere ziektes onder de leden hebben. Dat kan alleen als alle zorgverleners die…

Middels ontwikkelingen binnen de diagnostiek zijn we steeds beter in staat ziekten vast te stellen of uit te sluiten. De laatste jaren wordt steeds meer gestuurd op directere vormen van…

De implementatie van zorginnovaties heeft een zetje nodig. Ondanks meer dan genoeg innovatief vermogen in de Nederlandse zorgsector, lijkt een digitale doorbraak vooralsnog uit te blijven. Dit herkent ook Dianda…

Een goede en snelle diagnose is cruciaal om effectief te kunnen behandelen. Digitale pathologie geldt als belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit en efficiency van de pathologiediagnostiek te vergroten. Al ruim…

Zorg in de wijk betekent zorg die zo dicht mogelijk bij de cliënt en zijn of haar omgeving georganiseerd is. Aangezien mensen ouder worden en langer thuis blijven wonen, wordt…

Het is lastig om kleine bewegingen accuraat met het blote oog waar te nemen. Een team van Delftse onderzoekers presenteert hier op zaterdag 22 juli een verbeterde methode voor, op…

Patiënten die herstellen van een ruggengraatverwonding of een hersenbloeding lopen beter als ze trainen met een nieuwe en intelligente manier van robotondersteuning. Wetenschappers van de TU Delft publiceren, samen met…

De oudste mens die tot nu toe heeft geleefd, is de Française Jeanne Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd. Volgens onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)…

Wolfgang Amadeus Mozart begon al op zijn vijfde met componeren en optreden. Het wonderkind werd niet oud: Mozart stierf op 35-jarige leeftijd. Volgens onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and…

Iedere ziekte is in feite een zeldzame ziekte. Zelfs als het gaat om een ziekte waaraan wereldwijd honderdduizenden mensen lijden, reageert iedereen anders op een geneesmiddel of therapie. Of en…

Zorg innovaties
Innoveren door samenwerking

Om innovatie in de gezondheidszorg van de grond te krijgen, is het van belang dat grote en kleine partijen met elkaar samenwerken. Zeker nu de zorg steeds meer gepersonaliseerd wordt,…

In een zorgdomein van almaar toenemende diagnostische mogelijkheden is het zaak dat huisartsen en diagnostische centra de handen ineenslaan. Goede ondersteuning in de diagnostische fase in de spreekkamer kan voor…

Wie in Nederland naar de apotheek gaat, zal zich niet afvragen of het medicijn dat hij daar krijgt geen vervalsing is. Daar is ook geen enkele reden voor: de medicatieveiligheid…

Farmacogenetica en personalized medicine zijn ontwikkelingen in de geneeskunde die the best of both worlds in zich lijken te verenigen. Enerzijds beloven ze een beter op het individu afgestemde behandeling…

Een derde van de volwassenen geeft aan door gezondheidsproblemen beperkt te zijn in reguliere activiteiten. Ook geeft een derde aan één of meer langdurige aandoeningen te hebben. Toch ervaart drie…

Biotech is booming. De eerste goedgekeurde gentherapie komt van Nederlandse bodem, bedrijven ontwikkelen baanbrekende geneesmiddelen en de koersen van beursgenoteerde biotechbedrijven zitten in de lift: vertegenwoordigers van de Nederlandse biotechnologische…

Het dagelijks leven wordt in toenemende mate doordrongen van technologie. Zo ook de zorg; van zelfmanagementapps bij chronische ziekten tot virtual reality binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De ontwikkeling van…

Biotechnologische innovaties hebben ervoor gezorgd dat er in de afgelopen jaren veel nieuwe en dure geneesmiddelen zijn bijgekomen die gericht zijn op zeer specifieke patiëntgroepen. Dat lijkt goed nieuws voor…

In een internationale studie onder leiding van het UMC Utrecht Hersencentrum hebben onderzoekers ontdekt dat bij ALS en schizofrenie dezelfde genetische mechanismen voorkomen. Dit kan het onderzoek naar effectieve behandelmethoden…

Vetweefsel in het eigen lichaam draagt sterk bij aan de kans om opnieuw aan te komen na een afvalpoging. Cellen van het afweersysteem, de witte bloedcellen, spelen daarbij een belangrijke…

Het hebben van werk is voor iedereen belangrijk. Niet alleen levert het een inkomen op, het zorgt ook voor een doel in het leven. Er wordt dan ook vaak gesteld…

Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van Matteo Barberis van de UvA heeft een mechanisme ontdekt dat verklaart hoe cellen de juiste timing aanhouden bij de reproductie. Hun bevindingen…

Met behulp van de mobiele telefoon de thermostaat thuis besturen kan tegenwoordig met behulp van een ‘slimme meter’. Deze technologie is voor veel mensen een uitkomst, maar voor mensen met…

Laboratoriumonderzoek is kortgezegd onderzoek dat aan de hand van een analyse van menselijk lichaamsmateriaal accurate informatie biedt over gezondheid of ziekteproces. Dit onderzoek vindt buiten het lichaam ofwel in vitro,…

De meeste huisartsen blijken goed bereikbaar via de telefoon. Maar op drukke tijden en in kleine praktijken staat de bereikbaarheid wel vaker onder druk. Verbeteropties zijn soms eenvoudig, maar voor…

In een klinische omgeving, zoals een ziekenhuis, is het belangrijk dat bacteriële infecties voorkomen worden. De toediening van antibiotica kan hierbij helpen. Hierbij is het echter wel essentieel dat antibiotica…

Consumenten en zorgaanbieders kunnen uit duizenden gezondheidsapps kiezen. Maar er was tot nu toe weinig informatie over de effectiviteit van deze apps bij het verbeteren van gezondheid. Nieuw onderzoek van…

Je hebt pijn op de borst en denkt: mijn hart! Je gaat vlug naar de huisarts en na een test stelt die je gerust: het is niks ernstig. Zo’n testje…

Oude mensen en mensen in fysiek minder goede staat blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Zelfzorg is dan een bittere noodzaak om buiten het ziekenhuis te blijven. Telezorg gaat naar…

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) presenteren vandaag een nieuwe techniek die het mogelijk moet maken om met behulp van DNA-computers de afgifte van medicatie in het bloed te…

3D-technologie in de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en de tandheelkunde kan artsen helpen bij het bieden van personalized healthcare aan hun patiënten. Hierdoor kan de zorg volledig worden afgestemd op…

Onderzoekers van Erasmus MC en het European Molecular Biology Laboratory (EMBL) hebben ontdekt hoe DNA zich oprolt in de cel. Begrip van de verdichtingsniveaus van DNA in de cel zorgt…

Via een nieuwe methode hebben onderzoekers van het UMCG en de VU duidelijke verschillen kunnen aantonen tussen een ziekmakende parasiet en een gezonde menselijke cel. Dit deden zij door via…

Een meer individuele dosering van het antibioticum Aminoglycoside bij patiënten met tuberculose leidt tot minder gehoorschade dan een behandeling volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat schrijven UMCG-ziekenhuisapotheker dr.…

De laatste jaren is veel zorgtechnologie ontwikkeld die het ouderen mogelijk maakt langer zelfstandig thuis te wonen. Ouderen zijn niet onwelwillend om e-health te gebruiken, maar dan moeten vraag en…

Apps die de psychische gezondheid verbeteren en online zelfhulpprogramma’s over bijvoorbeeld angstklachten of alcoholproblemen zijn voorbeelden van e-mental health. Sinds twee jaar vergoeden zorgverzekeraars de kosten voor de inkoop van…

Zorg innovaties
Koude ICT voor warme zorg

Op 6 mei 1996 stond ik als assistent van de verzorging voor de kamer van mevrouw Potsdam. Een bewoonster in het bejaardenhuis waar ik destijds werkte. Ik deed haar deur…

Zorg innovaties
Stel de patiënt centraal

Zodra je zorg nodig hebt, of dat nou in het ziekenhuis, verpleeghuis of thuis is, verander je automatisch in een patiënt, bewoner of cliënt. Logisch, maar deze patiënten, bewoners en…

Soms valt er weinig samen te beslissen in de zorg, bijvoorbeeld als u acuut hulp nodig heeft. Vertrouwen op medische deskundigheid is dan een groot goed. Soms is de uiteindelijke…

Voeten vragen aandacht. Maar soms kunt u die (even) niet geven. Bijvoorbeeld door ziekte, psychische klachten, ouderdom, overgewicht, verminderd gezichtsvermogen of doordat u wat minder soepel beweegt. Dan is de…

Steeds meer chronisch zieken leven langer, voelen zich gezond en kunnen vaak probleemloos deelnemen aan de maatschappij. Echter is er een deel, jong of oud waarvoor dit niet geldt. Zij…

Patiënten met dezelfde ziekte krijgen vaak allemaal dezelfde behandeling, ook al is de oorzaak van de ziekte bij iedereen verschillend. Zes Nederlandse universiteiten bundelden hun krachten om die verschillende ziekteprocessen…

Naarmate je ouder wordt, verandert de structuur van je gezicht. Het gezichtsvet neemt in volume af en zakt door de zwaartekracht naar beneden. Gezichtsspieren worden korter en gezichtsbotten slinken. “Hierdoor…

In 2015 zijn 3267 ouderen overleden na een val. Dat is 35 procent meer dan in 2010 volgens het CBS. Vallen veroorzaakt veel leed en naar blijkt is dit een…

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Dit kan grote voordelen hebben: mensen wonen in hun vertrouwde omgeving, kunnen hun eigen ding doen en ervaren meer autonomie. Er kleven echter ook…

Als u klachten heeft aan uw rug, nek, schouders of voeten wilt u hier natuurlijk zo snel mogelijk aan geholpen worden. Ook als het gaat om klachten door sportletsel of…

Door te focussen op één medische klacht, verbetert de kwaliteit van diagnose en behandeling en daarmee de zorg. Maarten van der List, Orthopedisch Chirurg en Medical Director Bergman Clinics |…

De knie is het mooiste en mechanisch meest complexe gewricht. Die complexiteit maakt de knie ook kwetsbaar. Er is, naarmate de knie zwaarder wordt belast, kans op slijtage. Op het…

Bij een gezonde knie vormt het kraakbeen de bekleding en het contactoppervlak van de uiteinden van het kniegewricht. Het kraakbeen is, in optimale conditie, veerkrachtig en spiegelglad en zorgt ervoor…

In 2050 overlijden er meer mensen aan resistentie tegen infecties, dan aan alle vormen van kanker bij elkaar. Beerlage doet een oproep aan iedereen: “zeg niet te snel ja tegen…

Na een jarenlange zoektocht zijn biologen erin geslaagd een zeer helder rood fluorescerend eiwit te creëren in het lab. Goed nieuws voor onder meer kanker- en stamcelonderzoekers die de fluorescerende…

Werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg ervaren een bovengemiddeld hoge werkdruk. Daarnaast geven zij aan dat ze minder ruimte hebben om hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten. Ook…

Vijftien procent van de deelnemers aan de Zevenheuvelenloop komt oververhit over de finish. Arts/onderzoeker Matthijs Veltmeijer van het Radboudumc ontdekte dat deze oververhitting voor een deel te voorspellen is. Verhitting…

40% van de Nederlanders kent minimaal één buurtbewoner waarvan zij vermoeden dat deze niet goed de hulp kan regelen die voor hem of haar nodig is. Dit blijkt uit een…

In de huidige samenleving wordt het dagelijkse leven steeds meer doordrongen van technologie. Zo ook binnen de zorgsector. Dit heeft meerdere redenen, legt Stephanie Lowiessen, manager strategie, beleid en communicatie…

Agressie komt overal voor, ook binnen zorginstellingen. “De aanwezigheid van agressie maakt de zorg niet slecht. Het moet echter wel erkend en serieus genomen worden”, vertelt Jaap de Bruin, voorzitter…

Muziek en genetica zijn wellicht twee dingen die niet direct verband houden tot elkaar. In de toekomst kan een combinatie van beiden mogelijk helpen bij het vaststellen van medische diagnoses.…

Van verschillende biologische medicijnen lopen de komende jaren patenten af. Dat biedt perspectief voor biosimilars: medicijnen die lijken op het origineel. Toch gebeurt het nog maar mondjesmaat dat naar een…

Iedereen kent wel iemand die zorg vanuit een instelling krijgt of gekregen heeft. Variërend van een opa of oma die door een ouderdomziekte niet meer voor zichzelf kan zorgen, tot…

Cellen die door het lichaam bewegen, zoals immuun- of kankercellen, doen niet zomaar wat. Ze vinden gericht hun weg door te voelen waar ruimte is om heen te gaan. De…

In de jeugdzorg wordt de relatie tussen hulpverlener en jongere vaak onderschat. De nadruk ligt doorgaans op zorgprogramma’s en evidencebased methoden en technieken. In de praktijk blijkt echter dat de…

Gastvrije gezondheidszorg klinkt vanzelfsprekend, maar is het nog niet. Dat is jammer voor zowel de mensen die gebruikmaken van, als de mensen die werken binnen de gezondheidszorg. Procedures en functionele…

Zodra er iets misgaat in de zorg wordt dit vaak groot uitgemeten. Dit is begrijpelijk, maar niet terecht, legt zorgbestuurder Hetty de With uit. “Mensen dragen de zorg van hun…

Zorg innovaties
Hoge leeftijd, jong DNA

Als we jong zijn, staat ons DNA zo afgesteld dat de juiste genen op het juiste moment actief zijn. Met de jaren raakt die afstelling ontregeld wat één van de…

Patiënten vinden dat ze niet altijd voldoende informatie krijgen over de medicijnen die ze krijgen voorgeschreven en waarom daarvoor is gekozen. Ook worden zij van tevoren niet altijd goed ingelicht…

Landen met een sterke eerstelijnszorg hebben vaak minder ziekenhuisopnames voor chronische aandoeningen. De continuïteit in de relatie met de huisarts én toegankelijkheid van de huisartsenzorg zijn geborgd. Dat blijkt uit…

VU-onderzoekers wilden ontdekken hoe ons lichaam gebroken DNA repareert. Met een zelfontwikkelde nieuwe technologie legden ze voor het eerst eiwitbruggen bloot, die cruciaal zijn in dit herstelproces. De publicatie van…

We werpen een blik op 5 specialismen binnen fysiotherapie. 1. Orofaciaal of kaakfysiotherapie Voor wie: Deze vorm van fysio is voor patiënten met klachten, die te maken hebben met een…

Fysieke interactie tussen mens en machine is op zich niks bijzonders, we hebben er elke dag mee te maken. Als we het gaspedaal van onze auto induwen, bijvoorbeeld. Maar in…

Het beroep van patholoog heeft vaak een wat duistere reputatie. Onterecht. Thomas Demeyere, klinisch patholoog bij stichting PAMM, laboratorium voor pathologie en medische microbiologie, legt uit hoe helder en mooi…

VUmc start een groot onderzoek om de behandeling van intensive care patiënten met bloedvergiftiging te verbeteren. Om voor hen de optimale dosering antibiotica te bepalen wordt real time een grote…

In steeds meer zorgcentra in Nederland worden familieleden, vrijwilligers en mantelzorgers ingeschakeld om te helpen bij de verzorging. En niet alleen omdat dit kwaliteit van leven toevoegt, het is vaak…

Nederland vergrijst en er is sprake van een toenemende druk op de gezondheidszorg. Dit heeft geleid tot transities in het sociaal domein met meer verantwoordelijkheid voor de burger. Wat betekent…

Door de nieuwe generatie genetische testen is het volgens de professoren Christi van Asperen en Robert Hofstra snel, goedkoop en eenvoudig geworden om de totale DNA-volgorde van iemand met de…

ICT-oplossingen die mensen, bedrijven en technologie met elkaar verbinden, vormen de sleutelfactor bij het realiseren van vernieuwing en verbetering in de gezondheidszorg. “Voorwaarde voor succesvolle innovatieve zorgconcepten is dat bij…

Levensstijlmonitoring, realtime monitoring, e-health, domotica, robotica, zorg op afstand via het scherm; geavanceerde technologische hulpmiddelen om de zorg thuis te organiseren worden steeds gebruikelijker. Was een aantal jaren geleden een…

Gemeentes willen hulpbehoevende inwoners maatwerk bieden en zo de kwaliteit van leven hoog houden. Tegelijkertijd moeten zij de financiële houdbaarheid van voorzieningen kunnen garanderen. Daarom is het belangrijk dat, op…

Verzorgingshuizen ‘oude stijl’ bestaan niet meer sinds de overheid wonen en zorg van elkaar heeft gescheiden. Mensen kunnen en willen langer zelfstandig wonen. De nieuwe generatie 65-plussers is namelijk mondig,…

Linda Verbrugge (57) is mantelzorger voor haar schoonvader (86) die alleen thuis woont. Ze is enthousiast gebruiker van een leefstijlmonitoring systeem, waarmee ze 24 uur per dag kan zien hoe…

Goede samenwerking tussen professionals in een keten of netwerk verhoogt de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van cliënten. Ketensamenwerking is nog belangrijker geworden nu de overheid heeft bepaald…

Wie ernstig letsel oploopt en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis getransporteerd wordt, heeft vermoedelijk weinig behoefte aan een goed gesprek met de chirurg over de beste aanpak van zijn…

Personen van middelbare leeftijd waarvan de ouders 70+ zijn geworden, leven waarschijnlijk net zo lang. Volgens onderzoekers van de University of Exeter Medical School heeft deze groep 20% minder kans…

In een hybride operatiekamer worden de conventionele OK en een geavanceerde röntgenkamer samengevoegd. Tijdens een operatie kunnen chirurgen zo gebruik maken van hoogwaardige beeldvormende technieken die hun werk vereenvoudigen en…

Sportdrank met ketonen wordt door topsporters gebruikt om de prestaties te verbeteren. De prestatie verhogende resultaten van de drank bracht een onderzoeker van het UMCG op het idee om de…

Per jaar krijgen enkele duizenden mensen in Nederland te horen dat ze een vorm van bloedkanker hebben. Een patiënt met leukemie of een andere vorm van bloedkanker kan genezen door…

Sinds enkele decennia is de zorg aan vele veranderingen onderhevig. Zo zijn er zorgstandaarden ontstaan, is er meer transparantie, weten mensen beter wat ze willen, en wordt technologie in toenemende…

Mevrouw Terlouw heeft in september 2015 een stoma gekregen. Sinds zij na haar revalidatie weer thuis is, is haar 67-jarige echtgenoot haar mantelzorger. Met behulp van een smartbril krijgt hij…

Als je echt wilt dat een innovatie in de zorg aanslaat, moet je de patiënt al vanaf het begin betrekken bij de ontwikkeling ervan en deze niet pas aansluiten in…

Onderzoekers van een internationaal consortium hebben twee nieuwe ALS-genen ontdekt, het C21orf2-gen en het NEK1-gen. Beide genen kunnen het risico op ALS aanzienlijk verhogen. In een wereldwijde studie zijn nu…

In de huidige participatiemaatschappij wordt steeds vaker gezocht naar mogelijkheden om mensen met psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen zo te ondersteunen dat zij zelfstandig kunnen wonen. “Om mensen een plek te…

In de wereld van vandaag speelt technologie een steeds grotere rol. De medische industrie is hier geen uitzondering op. Zo heeft de gezondheidszorg in de afgelopen decennia door de inzet…

Het vervangen van een ‘versleten’ heup of knie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Per jaar worden er in Nederland ruim 31.000 kunstheupen en ruim 26.000 kunstknieën geplaatst.…

Onderzoekers van het European Institute for the Biology of Ageing (ERIBA) hebben recentelijk een nieuwe methode ontdekt om gewone bloedcellen om te zetten in hematopoiëtische stamcellen. Dit zijn stamcellen die…

Het Nederlands Huisartsen Genootschap stelt dat zestig tot negentig procent van de westerse bevolking tenminste een keer in het leven aspecifieke lage rugpijn heeft. De meeste mensen hebben er vaker…

Het uitspreken en vastleggen van uitvaartwensen helpt nabestaanden in de moeilijke periode na een overlijden. Toch doet de meerderheid van de Nederlanders dit niet. Sandra Schellekens van DELA legt uit…

Zorg- en innovatieregio’s door heel Nederland laten zien hoe zij met behulp van e-health de zorg beter maken. Niet alleen voor mensen die zorg nodig hebben maar ook voor hun…

Value Based Healthcare gaat uit van het principe van waardecreatie: de waarde voor de patiënt moet het uitgangspunt zijn van medisch handelen. Deze waarde komt tot stand in het samenspel…

Sinds januari 2015 is de zorg in Nederland gereorganiseerd, waardoor niet langer het Rijk, maar gemeenten verantwoordelijk zijn voor veel zorg- en ondersteunende taken. Volgens de rijksoverheid is doel van…

Onderzoek levert nieuwe, betere geneesmiddelen op. Deze innovaties zijn vaak duur. Althans, dat is het algemeen heersende idee. De vraag is of dit idee waar is. Deze vraag is niet…

Een wond die langer dan noodzakelijk open ligt, betekent voor de patiënt een lage kwaliteit van leven. Toch gebeurt dat regelmatig. Wondzorg is dan ook complexe zorg. Het vraagt om…

De langdurige zorg is aan hervorming onderhevig. Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn anno 2016 voorbehouden aan mensen die 24-uurszorg nodig hebben. Het beleid is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis…

Gynaecoloog Frank Willem Jansen is hoogleraar minimaal invasieve chirurgie aan het LUMC en de TU Delft. Wiskundige Jenny Dankelman is hoogleraar minimaal invasieve technieken aan de TU Delft. In Medical…

Ongeveer twee jaar geleden begonnen burgerinitiatieven in Nederland plotseling aan een opmars. Hoe verschillend ook, deze initiatieven blijken vaak te rusten op vergelijkbare bouwstenen en gedeelde waarden. Voor nog op…

Fysiotherapie voor Intensive Care-patiënten: het leidt tot een kortere ligduur en sneller herstel met zelfs belangrijke resultaten op langere termijn. Fysiotherapeut David McWilliams van het Queen Elizabeth Hospital Birmingham deed…

De kosten in de zorg stijgen, zeker als het gaat om revalidatie en herstel na een ziekenhuisopname. Zorghotels en herstellingsoorden springen in dit gat op de markt door cliënten binnen…

Een zorgstandaard is een afspraak tussen alle partijen die met de zorg te maken hebben. In de zorgstandaard staat hoe de zorg voor een bepaalde ziekte ingericht moet zijn. “Niet…

De huisarts en de praktijkondersteuner nemen steeds meer taken over van de tweedelijnszorg. Met name voor hartpatiënten en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten ontwikkelt de huisarts…

De gezondheidszorg in Nederland is sterk afhankelijk van medische technologie. Technologische innovaties voltrekken zich in een snel tempo. De medische technologie is daardoor in staat steeds weer toepassingen te ontwikkelen…

Chronische patiënten kunnen dankzij moderne medische technologie steeds vaker thuis worden behandeld. Patiënten hebben de regie in handen en bepalen zelf wanneer zij de behandeling ondergaan. Daardoor is het steeds…

Een wond die niet tijdig en juist behandeld wordt, heeft nare gevolgen voor de patiënt. Het kan een chronische wond worden, die soms maandenlang open blijft. Dit betekent pijn, een…

Vijftien jaar geleden klonk een robot in de operatiekamer nog als sciencefiction. Want gezondheidszorg was (en is) toch mensenwerk, en hoe zou een robot ooit een operatie op een mens…

Wie klachten heeft aan zijn vingers, hand, pols of elleboog doet er goed aan te kiezen voor een handtherapeut. Handtherapeuten zijn gespecialiseerde ergotherapeuten of fysiotherapeuten. Een gecertificeerde handtherapeut beschikt over…

Zorg innovaties
Hoe werkt fytotherapie?

Fytotherapie, oftewel plantengeneeskunde, is een alternatieve geneeswijze. Hiervoor worden geneesmiddelen gemaakt die honderd procent op planten gebaseerd zijn. Deze kunnen verlichting bieden bij uiteenlopende kwaaltjes en de neveneffecten van ernstige…

Als één specialist niet kan helpen, gaat de patiënt op zoek naar iemand die dat wel kan. Logisch ook, maar de kosten voor de maatschappij zijn enorm. De gezondheidszorg moet…

Sjaak Bloem, Hans Kerkkamp en Paul Kil vertellen in deze video hoe de kwaliteit van zorg voor de patiënt verbeterd kan worden. Door middel van gepersonaliseerde zorg wordt een verbeterde…

Telemedicine is zorg die met ICT wordt ondersteund. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologieën bieden, kan de zorg beter, goedkoper en efficiënter worden. Zowel de…

Veel e-health wordt ontwikkeld zonder de patiënt als uitgangspunt te nemen. De focus ligt vaak op de medisch specialist. Een jammerlijke zaak, juist omdat het zo belangrijk is dat de…

Zorg innovaties
Samen beslissen over zorg

Patiënten dienen de mogelijkheid te hebben om samen met hun arts te beslissen over de keuze voor een behandeling. Uit onderzoek blijkt dat bijna alle patiënten hier behoefte aan hebben.…

Specialisten die in een eerstelijnssetting patiënten zien, onder regie van de huisarts. Zo ontstaat een anderhalve lijnszorg, of beter eerstelijnspluszorg, met interessante vraagstukken. “De huisarts fungeert in Nederland als poortwachter…

Digitale oplossingen zijn van groot belang om de uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd te bieden. Op universitaire medische centra vindt dan ook veel onderzoek plaats naar de…

Toen mevrouw Hooijen ernstig ziek werd en revalidatie niet het gewenste effect opleverde, besloot haar familie dat zij toch weer thuis kwam wonen. Naast de hulp van haar familie was…

Zorghotels en herstellingsoorden zijn een relatief nieuw verschijnsel in de zorgmarkt. Zorgverzekeraars wilden een keurmerk voor dergelijke zorg. Voor zorg en revalidatie als het nodig is, voor mensen die op…

Het verlenen of faciliteren van zorg via digitale technologie maakt senioren zelfstandiger én meer tevreden. Liane den Haan is als directeur van de ANBO veel op de ministeries en de…

Veel mensen met kanker en hun naasten hebben last van stressklachten, relationele spanningen of praktische problemen rondom werk en zorgtaken. In de spreekkamer van de specialist of huisarts komen deze…

De lichamen van mannen en vrouwen verschillen van elkaar, dus ook hun ziektes en bijbehorende symptomen. Omdat geneeskunde vooral voor mannen ontwikkeld is, worden vrouwelijke klachten van aandoeningen soms niet…

Teruglopend aantal aanvullende verzekeringen zet solidariteit onder druk. Aanvullende verzekeringen bieden extra dekking voor zorgkosten die niet of slechts gedeeltelijk onder de basisverzekering vallen. Dit jaar heeft ruim 85 procent…

Bij ontslag uit het ziekenhuis mag specifieke ziekenhuiszorg dan niet meer nodig zijn, dat wil niet zeggen dat iemand weer in staat is om thuis goed voor zichzelf te zorgen.…

Bezuinigen en toch een goede kwaliteit in de zorg blijven leveren. Dat lijkt een tegenstelling. Per 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor een aantal sociale zorgdomeinen over van Rijk…

Niet alleen voor oogheelkunde, ook voor vele andere behandelingen kunnen mensen in klinieken terecht. Doordat klinieken gespecialiseerd zijn in slechts één of enkele behandelingen voeren specialisten er dezelfde behandelingen relatief…

De patiënt ondersteunen in het maken van de keuzes die hij heeft: het verlangt een andere rol van de arts. “Iedere patiënt is uniek. Het is van belang dat de…

Op een ‘vrij eenvoudige’ manier is de beleving van gezondheidszorg te meten. En de resultaten bieden kansen op verbetering van de kwaliteit. Professor Sjaak Bloem geeft toelichting. Vragen over gezondheid…

Technisch gezien moet de kwaliteit van geleverde zorg in orde zijn. Maar hoe de patiënt dat beleeft is misschien nog wel belangrijker. De verbetering van de kwaliteit van zorg kent…

Zorg innovaties
Zorg om overheveling

De overheveling van geneesmiddelen van het reguliere circuit naar verstrekking door ziekenhuizen heeft de nodige impact. Bezuinigingen in de zorg zijn tot beleid gemaakt. De kosten van dure geneesmiddelen, zoals…

Dit is een onafhankelijke bijdrage van Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg moet hoog zijn en blijven. Daar is iedereen het over…

Zorg innovaties
Patiëntenverhaal thuiszorg

Deana is erg blij met de thuiszorg die zij ontvangt. Toch probeert ze nog zoveel mogelijk zelf te doen in het huishouden. Wat houdt Deana’s thuiszorg in? Op de vraag…

Zorg innovaties
Homeopathie onder vuur

Veel Nederlanders gebruiken homeopathische geneesmiddelen of bezoeken een homeopathisch arts of therapeut. Tegelijkertijd is homeopathie niet onomstreden en krijgt het door de overheid beperkingen opgelegd. Hoe valt dit te rijmen?…

Verschillende medicijnen voor verschillende kwalen verdragen elkaar niet altijd goed. Hoe bereik je een optimale afstemming? [two_third]Eigenlijk was Mies Bakker (70) uit Badhoevedorp altijd kerngezond. Maar na een flinke whiplash…

 

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.