Blijf op de hoogte

Betere en betaalbare zorg door focus

Door te focussen op één medische klacht, verbetert de kwaliteit van diagnose en behandeling en daarmee de zorg. Maarten van der List, Orthopedisch Chirurg en Medical Director Bergman Clinics | Bewegingszorg, legt uit hoe dat werkt.

Mensen en zorg beter en goedkoper maken. Hoe doet u dat?

“In een IPU (Integrated Practical United) wordt alles georganiseerd rondom een medische klacht met een dedicated team, in mijn geval schouderklachten. Daardoor groeit de expertise en heb je beschikking over meer data. Juist door te focussen krijg je meer ervaring en een wijdere blik op het onderwerp. Je herkent meer, ook door de samenwerking binnen het team. We blijven leren en kunnen zo beter voorspellen welke behandeling voor een specifieke klacht de beste optie is. Dat kunnen conservatieve of operatieve behandelingen zijn.”

Hoe ziet uw dedicated team eruit?

“Drie zorgconsulenten, een OK- en afdelingsverpleegkundige, zes fysio-therapeuten en binnenkort een extra orthopedisch chirurg.”

Meten is weten: u verzamelt veel data over behandelingen en het effect ervan. Wat heeft dat opgeleverd?

“We willen steeds meer een datadriven organisatie zijn. Allerlei gegevens over de cliënten en rond de behandeling worden vastgelegd. Zoals gezegd doen we medische ingrepen, variërend van injecties tot operaties. Als cliënten van een dure ingreep niet veel beter worden, moet je overwegen deze ingreep niet meer te doen. We meten de kwaliteit van de door ons geleverde zorg aan de hand van vier pijlers: effectiviteit, veiligheid, cliëntgerichtheid en de ervaring van de arts en het team.”

Kunt u die vier pijlers verder toelichten?

“Wat betreft effectiviteit: hoe goed zijn we in staat om cliënten van hun klachten af te helpen? Dat bepalen we aan de hand van klinische maten en PROM’s, Patient Reported Outcome Measures. Met de PROM’s laten we cliënten zelf het effect van de ingreep beoordelen voor de behandeling en 3, 6 en 12 maanden na de behandeling. Met een app, de Q-app, houden we in de eerste 8 weken na de ingreep onder andere pijnscores bij. We kunnen ongeveer 80 procent van de cliënten via de mobiele telefoon op deze manier begeleiden bij hun herstel; zij hoeven niet te wachten op het controlemoment en krijgen veel sneller een advies.

Als het gaat om veiligheid leggen we vast of er complicaties zijn zoals infecties. Cliëntgerichtheid: hoe tevreden is de cliënt over de ervaren zorg en zorgverleners. En de ervaring van de arts en het team: hoeveel ingrepen doen zij? Zo bouwen we veel kennis en ervaring op. In de toekomst kunnen we steeds beter gaan finetunen welke behandeling of operatie nu voor welk specifiek klachtenpatroon het beste is.”

Hoe wordt de zorg in zijn geheel hier beter van?

“Door te blijven focussen op deze vier pijlers, cijfers te vergelijken en constant te blijven leren. Naast verbetering van kwaliteit streven we ernaar om het logistieke proces steeds verder te optimaliseren en de gemaakte kosten inzichtelijk te maken, om te kijken wat het kost om mensen beter te maken. Dan kunnen we met zorgverzekeraars gericht afspraken maken over prijs en kwaliteit. Als we een goede diagnose kunnen stellen en er een goede therapie aan kunnen verbinden, dan hoeft de prijs ervan niet elk jaar omhoog. Dan wordt zorg weer betaalbaar.”

Gerelateerde artikelen

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt al langer gebruikt om chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen. De test geeft ook uitsluitsel over het geslacht van het kind.…

Het zaadje van Value Based Health Care (VBHC) is geplant in de Nederlandse gezondheidszorg. Ongeveer een derde van de ziekenhuizen noemt VBHC in het jaarverslag. “Het is nu op de…

Werknemers die langdurig aan statisch magnetische velden worden blootgesteld bij de productie van MRI-scanners hebben een verhoogde kans op hoge bloeddruk, ongevallen tijdens onder meer het woon-werkverkeer en verminderde slaap.…

Mensen met een chronische ziekte zoals suikerziekte, artrose of COPD ervaren commercieel verkrijgbare activiteitenmeters vaak als te ingewikkeld. Activiteitenmeters zijn apparaten die bijvoorbeeld om de pols of met een klip…

Het gebruik van e-health-toepassingen wordt sinds 2013 jaarlijks gemonitord door Nictiz en het Nivel. Naarmate de jaren verlopen, zijn meer data beschikbaar en worden trends zichtbaar. Programmamanager Britt van Lettow…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.