Blijf op de hoogte

Ouderenzorg

Gerelateerde artikelen

Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben een lijst met 66 verpleegkundige handelingen samengesteld waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Besparing van leed, geld en tijd…

In onze vergrijzende samenleving wonen ouderen steeds langer zelfstandig, in hun eigen woning. Dat stelt de nodige eisen aan de zorg en aan de woningen. Want niet iedere woning is…

Stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, jarenlange wachtlijsten in de sociale sector en een verduurzamingsopgave om u tegen te zeggen: de woningmarkt is volop in het nieuws. Hetzelfde geldt voor de…

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen…

Mijn broer Luuk is 69. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen. Bij een respectabele werkgever heeft hij ruim 40 jaar het beste van zichzelf gegeven. Daarna vulden zijn dagen…

Woningtekorten, het scheiden van wonen en zorg en een dubbele vergrijzing maken het ontwikkelen van voldoende, passend, betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed tot een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt nieuwe…

In 2016 werden ongeveer 9 duizend 65-plussers opgenomen in het ziekenhuis met hoofdletsel, 31 procent meer dan in 2013. Het aantal ouderen nam ook toe in deze periode, maar minder…

Wakker worden op een zelfgekozen tijdstip, de eigen boterhammen smeren en zelf besluiten om wel of niet een spelletje te spelen, afhankelijk van de stemming. Het zijn kleine, dagelijkse momenten…

Bij dienstverlening bepalen de wensen van de klant wat er moet gebeuren, hoe dit gebeurt en wanneer. Hoewel ook zorgorganisaties een dienst verlenen, gebeurt dat niet altijd vanuit diezelfde klantgerichte…

In 2024 verwacht het CBS dat de levensverwachting van 65-jarigen, 20,63 jaar zal zijn. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de levensverwachting…

Nederland vergrijst: er zijn meer ouderen die bovendien steeds ouder worden. Daar komt nog bij dat ze steeds langer thuis, in de vertrouwde omgeving, willen blijven wonen. Dat stelt eisen…

In de afgelopen tien jaar is er geëxperimenteerd met consultatiebureaus voor ouderen. Helaas blijkt uit onderzoek dat een consultatiebureau om er voor te zorgen dat (kwetsbare) ouderen zo gezond mogelijk…

Het RIVM verwacht dat de zorguitgaven tot 2040 verdubbelen. Deze zorg zal vooral door ouderen worden gebruikt. Toch groeien de collectieve kosten voor ouderenzorg niet vanzelfsprekend in dezelfde mate mee…

“Je bent 90 en minder mobiel. Je woont alleen, veel vrienden zijn weggevallen en je familie is druk. Dan ben je zo’n 23 uur per dag op jezelf aangewezen. Dat…

De behoefte aan geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is de afgelopen jaren sterk toegenomen door de vergrijzing en de noodzaak langer thuis te blijven wonen. Dit constateert Annemieke Blokker van zorgorganisatie Valkenhof.…

In Nederland komen er steeds meer ouderen bij, die over het algemeen ook allemaal ouder worden; dit wordt de dubbele vergrijzing genoemd. Het is belangrijk dat hier op geanticipeerd wordt.…

Het aantal ouderen dat naar de Eerste Hulp komt, en wordt opgenomen in het ziekenhuis, neemt toe. Een delier komt vaak voor bij deze groep patiënten. Medicijnen zouden kunnen helpen…

Senioren zouden in een halfjaar tijd minstens 52 uur moeten sporten om positieve effecten op hun brein tot stand te laten komen. Dat stellen wetenschappers van the University of Miami…

Leidse wetenschappers volgen al jaren 421 bijzondere families waarvan meerdere leden ouder dan 90 jaar zijn geworden. Uit een nieuwe analyse van de extreem langlevenden, hun broers, zussen en ouders,…

Zestigjarigen in 2040 zullen naar verwachting niet alleen langer leven dan de huidige zestigers, ze kunnen ook meer jaren zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid verwachten. Ten minste, als…

Het is vandaag Wereld Delirium Dag, want artsen én patiënten mogen zich meer bewust worden van de gevaren van het delirium. Nog geen week geleden promoveerde wetenschappelijk onderzoeker Angelique Egberts…

Samen met zo’n 35 andere partijen tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om…

Binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is extra aandacht nodig voor de meest kwetsbare doelgroep, zoals mensen met dementie. De ligduur van deze ouderen is misschien langer, maar ook zij kunnen…

Door veranderingen binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van de afgelopen jaren hebben steeds meer zorginstellingen deze zorg effectiever en efficiënter vormgegeven. Toch staat Nederland voor een aantal uitdagingen rond de…

De situatie in de ouderenzorg is schrijnend. Hoewel er flink wordt bezuinigd en het verzorgingstehuis is afgeschaft, neemt het aantal ouderen aanzienlijk toe. Daarnaast dreigt in de verpleeghuizen een tekort…

Door de vergrijzing groeit het aantal kwetsbare ouderen in Nederland. Dementie is nu al volksziekte nummer één. Daarnaast klinkt vanuit de overheid en burger de wens om ouderen zo lang…

Om een zo goed en zo kort mogelijk revalidatieproces te bewerkstelligen, is een nauwe samenwerking tussen ziekenhuis en geriatrisch revalidatiecentrum essentieel, zeggen Rudi Dierkx en Miranda Mentzij. Beiden zijn werkzaam…

Binnen de zorg is het ‘verkeerde bed’-probleem een bekende term. Mensen die een behandeling in het ziekenhuis hebben doorlopen en daar in principe klaar zijn, houden bedden bezet omdat ze…

Vier procent van de ouderen boven de 65 jaar heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor…

Nederland heeft te maken met een dubbele vergrijzing. Ten eerste wordt de groep ouderen groter, met momenteel 3,1 miljoen Nederlanders van 65 jaar of ouder. Ten tweede komt de gemiddelde…

Ruim een miljoen oudere Nederlanders mist verbondenheid en dreigt vergeten te worden. Dit heeft negatieve gevolgen op het fysiek en geestelijk welbevinden. Hoe kan de overheid participatie en zelfredzaamheid bevorderen?…

In de ouderenzorg verliest de benadering waarbij het puur om de medische achtergrond van mensen draait aan terrein. Veel zorginstellingen gaan over op een aanpak waarbij ze zich richten op…

Ouderen die dagelijks het huis uitgaan, leven langer dan degenen die zich isoleren. Dat blijkt uit onderzoek van the Hadassah Hebrew-University Medical Center, recent verschenen in the Journal of the…

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2023 zal toenemen tot 20,5 jaar. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van…

Voor hogescholen is het lastig studenten enthousiast te krijgen voor de ouderenzorg. Hierdoor dreigt een tekort aan verpleegkundigen in die sector, vertellen Robertha Langenberg (directeur Academie Health Care) en Gerda…

Hoewel steeds meer studenten kiezen voor een opleiding verpleegkunde, lukt het Nederlandse hogescholen bijna niet om studenten enthousiast te krijgen voor een baan in de ouderenzorg. En dat is een…

Verschillende takken van de gezondheidszorg kampen met een tekort aan goed personeel, of dat probleem ligt nadrukkelijk op de loer. Om van het probleem een uitdaging te maken, worden verschillende…

De schattingen lopen uiteen, maar deskundigen stellen dat de komende vijf jaar zo’n 100.000 vacatures in de zorg zullen ontstaan. Ook de ouderenzorg krijgt met dit arbeidsmarktvraagstuk te maken. In…

De arbeidsmarkt in de ouderenzorg staat onder druk. Door de vergrijzing en het Tweede Kamerbesluit om de kwaliteit in de verpleeghuiszorg te verbeteren dreigt de komende jaren een tekort van…

In 2016 overleden 3 884 inwoners van Nederland door een val, bijna 400 (11 procent) meer dan in 2015. De laatste twintig jaar nam het aantal dodelijke slachtoffers van een…

De ervaren gezondheid van zelfstandig wonende ouderen neemt af met de leeftijd. Onder tehuisbewoners neemt het gevoel van gezondheid juist toe. 85-plussers in verpleeg- en verzorgingshuizen voelen zich zelfs even…

De vergrijzing in Nederland heeft ook gevolgen op de weg. Ouderen willen mobiel blijven: een groeiende groep behoudt het rijbewijs en blijft de auto en fiets gebruiken. Statistieken tonen aan…

Acht van de tien ondervraagde verpleeghuisbewoners is positief over de kwaliteit van de verzorging. Ze vinden dat ze met respect behandeld worden. De verzorging gebeurt wel vaak te gehaast en…

Verpleeghuizen ontvangen vanaf 2018 jaarlijks 435 miljoen euro, bedoeld voor het aantrekken van meer personeel. Nog dit jaar zullen zij 100 miljoen euro extra krijgen. Dat heeft het demissionair kabinet…

Voor de meest kwetsbaren en oudsten in de samenleving zijn er al eeuwenlang tehuizen waar deze mensen onderdak, eten en verzorging kunnen ontvangen. Tegenwoordig zijn dat de verpleeghuizen en verzorgingshuizen.…

De gebruiksvriendelijkheid van geneesmiddelen moet aanzienlijk verbeterd worden. Dat zegt farmaceutisch onderzoeker Kim Notenboom van de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar de problemen die ouderen ervaren bij hun medicijngebruik…

De hele dag mensen wassen, een laag salaris en weinig baanzekerheid – werken in de ouderenzorg heeft geen goed imago. Nu de overheid meer geld voor de verpleeghuiszorg heeft uitgetrokken…

Sociale verbanden in wijken worden zowel op bestuurs- als op particulier niveau steeds belangrijker. Elkaar opzoeken, in de gaten houden en helpen waar nodig, kan een enorme steun in de…

Slechts 19% van de verpleeghuizen biedt plek binnen de landelijke norm van 6 weken. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Bij 47% van de verpleeghuizen duurt het langer,…

De meeste sportprogramma’s voor ouderen bestaan met name uit zittende oefeningen. Maar een recente studie veronderstelt dat dit anders moet. Een staande work-out zou veel effectiever zijn om de mobiliteit…

Het gemiddelde cijfer voor thuiszorg (de categorie die tevredenheid over verpleging en verzorging thuis weergeeft) op ZorgkaartNederland ligt in 2017 iets lager dan in eerdere jaren. Vooral problemen met afspraken…

Voor kwetsbare mensen is volledig herstel niet altijd mogelijk. Het is niet voor iedereen weggelegd om vrij van aandoeningen te leven. Veel van hen kunnen echter wel met hun aandoening…

De zorgvastgoedsector maakt een transitie door van aanbod- naar vraaggestuurd, terwijl de ‘klant’ tegelijkertijd steeds mondiger wordt. De oudere van nu weet wat hij of zij wil en met de…

In Nederland zijn twee trends te ontwaren die misschien niet direct gelinkt worden, maar wel degelijk met elkaar te maken hebben. Zo ontstaan steeds meer soorten woonmogelijkheden en wordt in…

De afgelopen jaren hebben veel veranderingen gekend op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Er zijn voor mensen met een zorgvraag verschillende opties, variërend van thuis wonen met hulp…

Wonen in groepsverband stijgt in populariteit. Voor ouderen kan een woongroep een aantrekkelijk alternatief voor het verzorgingshuis zijn. In Den Haag bestaat groepswonen al sinds de jaren tachtig. Oorspronkelijk bedoeld…

Ouderen langer thuis laten wonen wordt door landelijke en regionale overheden gestimuleerd. Wat is er nodig om dit mogelijk te maken en hoe kan deze doelgroep beter betrokken worden bij…

Acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of Twitter. De afgelopen jaren is het gebruik hiervan onder ouderen toegenomen,…

Ouderen bewegen te weinig, zo blijkt uit onderzoek onder het Ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds. Maar liefst 2 op de 3 ouderen voldoen niet aan de zogenaamde ‘fitnorm’. Dit betekent…

Een kleinschalig onderzoek toont aan dat een hond ervoor kan zorgen dat senioren hun fitnessdoelen halen. Gedurende drie weken werden de lichamelijke inspanningen van 86 Britse ouderen gevolgd. De helft…

Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral wanneer zij hiertoe het advies hebben gekregen van de huisarts.…

Bjorn Nabuurs is de enige in Nederland met progeria. Progeria is een ziekte waarbij de veroudering sneller verloopt. Per kalenderjaar worden kinderen met progeria zo’n tien jaar ouder. In heel…

In de groep 55-70 jarigen komt matig en overmatig alcoholgebruik veel voor in vergelijking met jongere volwassenen. Over het algemeen gaan 55-plussers met het ouder worden minder drinken, maar het…

Heeft u hoofdpijn? Slaapt u slecht? Bent u misselijk? Wie ouderen vanuit een medisch zorgperspectief benadert, vraagt ze voornamelijk waar ze last van hebben. Zorgmedewerkers kunnen ouderen echter ook vragen…

Ouderen met een kwetsbare gezondheid, hun naasten en zorgverleners lopen tegen grote knelpunten aan in de zorg en ondersteuning. Ouderen hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan dat buren,…

De aandacht voor palliatieve zorg, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is de afgelopen jaren toegenomen. In Nederland zouden patiënten en naasten altijd…

Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2 225 honderdplussers, 124 meer dan een jaar geleden en ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Het CBS verwacht in de meest…

Met de toenemende vergrijzing en tegelijkertijd de sluiting van verzorgingshuizen in Nederland is de zwaarte van de zorgvraag van ouderen de afgelopen jaren komen te verschuiven. Ouderen blijven steeds langer…

Een van de essentiële elementen van goede preventieve ouderenzorg is het werken vanuit een integrale visie en met een integraal team. In het integrale team werkt de gemeente samen met…

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een manier gevonden om veroudering terug te draaien. Door oude muizen een zelfontwikkeld stofje te geven, werden ze fitter en alerter, kregen ze weer…

Ouderen die in een groene en goed onderhouden buurt wonen met voorzieningen om de hoek, bewegen meer dan ouderen die niet in zo’n buurt wonen. Meer dan de helft van…

We worden allemaal steeds ouder. Dat is natuurlijk fijn als dat in goede gezondheid gebeurt. De voorbeelden van oude dames die keuvelend en kaartend hun laatste dagen slijten en probleemloos…

Het kabinet beoogt met de hervorming van de langdurige zorg de trend te versterken dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en niet of later naar een zorginstelling verhuizen. Veel Nederlandse…

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Om dat financieel en praktisch te kunnen realiseren, heeft de overheid per…

Een deel van de kwetsbare ouderen had al vijf tot tien jaar eerder psychische of lichamelijke kwetsbaarheid. Dit is vooral het geval bij laag opgeleiden. Ook blijkt dat ouderen die…

Spoedeisende Hulpen verdrinken in een steeds grotere toestroom van patiënten. Vooral het aandeel ouderen hierbinnen is toegenomen. Ten opzichte van 2012 komen in 2016 16% meer ouderen op de Spoedeisende…

De samenleving is mondiger geworden en dat geldt ook voor ouderen. Zij willen steeds meer zelf bepalen welke zorg ze nodig hebben en hoe die zorg er uit moet zien.…

We willen graag dat onze ouderen kwalitatief goede zorg krijgen. Maar daarnaast spelen zaken als waardigheid en trots (zelfs een landelijk programma!) een steeds grotere rol: zorg die aansluit bij…

Vroegopsporing is erop gericht om ouderen die kwetsbaar zijn of worden op te sporen en hun problemen en behoeften te inventariseren. Ouderen ervaren vroegopsporing als betuttelend. Er zou daarom meer…

Goede zorg voor ouderen staat of valt met tijd en aandacht op de werkvloer. Om de kwaliteit in de ouderenzorg te verbeteren startte staatssecretaris Van Rijn vorig jaar een vijfjarig…

Een looptraining met virtual reality helpt ouderen effectief om minder te vallen, beter dan een looptraining alleen. Dit schrijven onderzoekers van het Radboudumc met hun internationale collega’s in The Lancet.…

Vrijwilligerswerk kan een positief effect hebben op de gezondheid van personen van 40 en ouder. In beperkte mate vrijwilligerswerk doen kan al de geestelijke gesteldheid en het welzijn verbeteren. Onderzoekers…

Het zorglandschap verandert: de overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen. De roep om betere kwaliteit van zorg voor oudere patiënten wordt groter, terwijl er gesneden wordt in…

Ouderen wonen, vergeleken met de jaren zeventig en tachtig, steeds langer zelfstandig thuis. Ten dele is dat een bewuste keuze van de oudere die zijn of haar zelfstandigheid niet wil…

Bij Advance Care Planning (ACP) bespreekt de arts vooraf met een patiënt diens wensen voor de zorg bij een te verwachten verslechterende gezondheidstoestand. Dit speelt de laatste jaren een steeds…

In Nederland heerst vaak een negatief beeld wanneer men denkt aan ouderenzorg. Iedereen kent wel de verhalen van ouderen die verplicht om 8:00 uur moeten ontbijten, om 12:00 uur lunchen…

In ons hoofd hebben we beelden van hoe we willen zijn als we oud zijn: vitaal, fit en tot op hoge leeftijd actief. Maar allemaal krijgen we te maken met…

Hoewel de vergrijzingsproblematiek in Nederland al jaren volop in de belangstelling staat, lijken ouderen met een verstandelijke beperking haast een vergeten groep. Ruim 25.000 Nederlanders boven de vijftig jaar zijn…

Transities in de zorg spelen op vele vlakken. Om te focussen op de ouderenzorg: verzorgingshuizen verdwijnen en de rol van verpleeghuizen verandert. Omdat de zorgbehoefte alleen maar groeit, ligt er…

In Nederland staat een verborgen leger paraat van mantelzorgers en vrijwillige zorgverleners. Een aanzienlijk deel daarvan zorgt voor dementerenden, mensen met een psychiatrische ziekte of mensen met niet aangeboren hersenletsel.…

 

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.