Blijf op de hoogte

Medicatie helpt niet delier te voorkomen bij ouderen

Het aantal ouderen dat naar de Eerste Hulp komt, en wordt opgenomen in het ziekenhuis, neemt toe. Een delier komt vaak voor bij deze groep patiënten. Medicijnen zouden kunnen helpen tegen de onrust of angst die bij een delier kan optreden. Helaas blijkt dit niet het geval te zijn. Edmée Schrijver deed hier onderzoek naar onder 242 oudere patiënten. Hierop promoveert ze op 18 juni bij Amsterdam UMC.

Delier

Een delier is een plotseling ontstane verwardheid waarbij de patiënt erg angstig of onrustig kan zijn. Het krijgen van een delier kan vele nadelige gevolgen hebben, zoals een langer verblijf in het ziekenhuis of grotere kans op overlijden. Vandaar dat niet alleen herkenning en behandeling, maar ook het voorkómen van een delier belangrijk is.

Onderzoek

Tot op heden was dit alleen onderzocht bij oudere patiënten die een operatie ondergingen. De conclusies van deze onderzoeken waren niet eenduidig. Het onderzoek van Schrijver is gedaan bij een grote groep oudere patiënten die via de Eerste Hulp bij VUmc werden opgenomen, ook bij hen die geen operatie ondergingen. Er hebben in totaal 242 patiënten met een gemiddeld leeftijd van ruim 83 jaar meegedaan.

De eerste week van de ziekenhuisopname kregen ze twee keer per dag een extra tablet. Vervolgens is gekeken naar het aantal ouderen dat een delier kreeg, maar ook naar bijvoorbeeld het aantal dagen dat iemand in het ziekenhuis lag. Er was geen verschil in het aantal ouderen dat een delier kreeg, of bijvoorbeeld in het aantal dagen dat ze in het ziekenhuis verbleven. De conclusie op basis van dit onderzoek is dat een delier niet voorkomen kan worden door op de eerste dag van de ziekenhuisopname, dus preventief, medicatie voor te schrijven.

Bron: VUmc

Gerelateerde artikelen

In onze vergrijzende samenleving wonen ouderen steeds langer zelfstandig, in hun eigen woning. Dat stelt de nodige eisen aan de zorg en aan de woningen. Want niet iedere woning is…

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen…

Stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, jarenlange wachtlijsten in de sociale sector en een verduurzamingsopgave om u tegen te zeggen: de woningmarkt is volop in het nieuws. Hetzelfde geldt voor de…

Woningtekorten, het scheiden van wonen en zorg en een dubbele vergrijzing maken het ontwikkelen van voldoende, passend, betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed tot een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt nieuwe…

Mijn broer Luuk is 69. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen. Bij een respectabele werkgever heeft hij ruim 40 jaar het beste van zichzelf gegeven. Daarna vulden zijn dagen…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.