Blijf op de hoogte

Coronair lijden

Coronary Artery Disease (CAD) of coronair lijden is het gevolg van een chronische ziekte. Het is het gevolg van artherosclerose of aderverkalking van de kransslagaders. In dit dossier lees je alles over de diagnose, de symptomen, de behandeling en de nazorg van coronair lijden.

Over de ziekte

Gerelateerde artikelen

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden…

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de…

Dr. Vincent Hagens, cardioloog in het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), legt uit wat de risicofactoren zijn voor Coronaire Hartziekten oftewel coronair vaatlijden. Welke factoren verhogen de kans op coronair vaatlijden?…

Coronair lijden
Wat is coronair vaatlijden?

Coronaire hartziekte (CHZ) of coronair lijden (Lees meer op onze dossierpagina) is het gevolg van een chronische ziekte. Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda legt…

Iemand met coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) komt in het ziekenhuis met veel verschillende mensen in aanraking. Cardioloog dr. Vincent Hagens bespreekt welke specialisten en disciplines een rol spelen…

 

Symptomen

Gerelateerde artikelen

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart.…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

 

Behandeling

Gerelateerde artikelen

Een van de behandelmogelijkheden bij coronair vaatlijden is dotteren, of het plaatsen van een stent. Wat houdt dit in en wanneer wordt voor deze behandeling gekozen? Cardioloog dr. Erik Lipsic…

Shared decision making tussen de cardioloog en de patiënt bij coronair lijden is, zoals bij elke aandoening, van groot belang. Rik Hermanides is interventiecardioloog in Isala te Zwolle, hij vertelt…

Coronaire Hartziekte (CHZ) is het gevolg van atherosclerose, een chronische aandoening. Dat betekent dat patiënten vaak voor de rest van hun leven medicatie zullen moeten gebruiken. Dat is een hard…

Coronair vaatlijden kan in veel gevallen prima worden behandeld met medicijnen. Cardioloog dr. Erik Lipsic bespreekt wanneer dit het geval is. Wanneer besluit de cardioloog om in het geval van…

Een bypassoperatie is een zware ingreep bij mensen met coronair vaatlijden. Dr. Erik Lipsic van het UMCG te Groningen vertelt wat deze operatie inhoudt en wanneer deze ingreep wordt gedaan.…

Hoe bepaalt de cardioloog in het geval van coronair vaatlijden of een acuut coronair syndroom wat de juiste behandeling is? Cardioloog dr. Erik Lipsic van het UMCG bespreekt de mogelijkheden.…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

 

Nazorg

Gerelateerde artikelen

Coronaire Hartziekte (CHZ), ofwel coronair lijden, is een chronische ziekte. Wat betekent dat voor de patiënt en hoe moet een patiënt zijn of haar leven daar goed op inrichten? Dr.…

Na het doormaken van een event als gevolg van Coronaire Hartziekte (CHZ) of acuut coronair syndroom, gaat de patiënt na behandeling terug naar de eerstelijnszorg. Hoe ziet die overdracht van…

Na behandeling van coronair vaatlijden in het ziekenhuis is het nog niet over voor de patiënt. Het gaat immers om een chronische vaatziekte, die een bepaalde leefstijl vraagt. Cardioloog dr.…

Er zijn verschillende behandelingen voor de aanpak van coronair vaatlijden. Cardioloog dr. Erik Lipsic van het UMCG te Groningen vertelt over het verblijf in het ziekenhuis en wat de patiënt…

Tolbrug Medisch Specialistische Revalidatie en het Militair Revalidatie Centrum (MRC) hebben beiden een aantal revalidanten uitgenodigd om, aanvullend op hun lopende revalidatie in het centrum, het traject van de Rehab…

 

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.