Blijf op de hoogte

Goede informatie bij coronair lijden is van groot belang

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de meest voorkomende vragen. En antwoorden.

Welke vragen worden vaak gesteld na het doormaken van een event bij Coronaire Hartziekte?

“Vaak wordt gevraagd hoe het ervoor staat met hart. Het antwoord op die vraag verschilt uiteraard van persoon tot persoon. Gelukkig hebben we in Nederland een state of the art behandeling als het gaat om een acuut coronair syndroom, dus ik kan vaak een positieve boodschap brengen. Ik ben voor het antwoord echter afhankelijk van de diagnose en of de behandeling effect heeft of heeft gehad. Verder zijn er veel vragen over medicatie en medicatiegebruik en of er niet minder medicijnen genomen kunnen worden. Over het algemeen zijn cardiologen niet zo happig op het minderen van medicijnen: deze medicijnen zijn er natuurlijk niet voor niets. Ook dit moet je weer individueel beoordelen. Hoe staat het hart ervoor? Wat kan de cardioloog doen? En wat kan de patiënt doen?”

Zijn er ook vragen over leefstijlaanpassing?

“Zeker en dat is logisch, want het aannemen van een gezonde leefstijl is voor veel mensen enorm lastig. Vaak is het wel zo dat ze gemotiveerd raken en blijven als ze zien en merken dat het effect heeft op hun gezondheid.”

Waar komen patiënten met hun vragen terecht?

“Dat kan bij de cardioloog, de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH): dat zijn de belangrijkste mensen. Maar tijdens de tien weken hartrevalidatie zijn er ook veel mensen, zoals fysiotherapeuten en specialistisch verpleegkundigen, die op veel vragen een antwoord kunnen geven.”

In welke mate gebruiken patiënten het internet?

“Ik denk meer dan dat ze mij vertellen. Maar het is natuurlijk prima om informatie te zoeken op een betrouwbare site en dat vervolgens met de behandelend arts of specialist te bespreken.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.

Gerelateerde artikelen

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart.…

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

Een van de behandelmogelijkheden bij coronair vaatlijden is dotteren, of het plaatsen van een stent. Wat houdt dit in en wanneer wordt voor deze behandeling gekozen? Cardioloog dr. Erik Lipsic…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.