Blijf op de hoogte

Leven met een LVB

Mensen met een LVB verdienen naast zorg ook het recht op een positief en duurzaam toekomstperspectief. Met vraaggerichte ondersteuning kunnen ze binnen hun mogelijkheden deel uit maken van de steeds veranderende maatschappij.

Over de ziekte

Gerelateerde artikelen

Iedereen met een verstandelijke of lichamelijke beperking aan de slag: dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Maar een deel van de doelgroep dreigt tussen wal en schip te vallen…

Goede zorg is voor iedereen anders. Verschillende patiënten hebben verschillende behoeften, niet alleen afhankelijk van het ziektebeeld, maar ook van persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Dit principe wordt verder uitvergroot bij…

Leven met een LVB
Mensen zoals jij en ik

“Het gaat om mensen zoals jij en ik die allerlei dingen graag willen en kunnen, maar bij wie we rekening moeten houden met de factoren die dat tegenhouden. Dat zijn…

Het is moeilijk voor te stellen om naast een visuele beperking ook nog een licht verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en een angststoornis te hebben. “Je kunt dan niet terugvallen op…

Jose Silva runt al vier jaar de keuken en het restaurant van Doenersdreef. Het restaurant is een plek waar jongeren worden opgeleid om later in de reguliere arbeidsmarkt een baan…

Juliette Calis is voedingscoach binnen Doenersdreef. Ze adviseert jongeren over hun eet- en bewegingspatronen, ondersteunt bij het realiseren van hun doelen en creëert bewustwording op de verschillende Doenersdreef-locaties. “Jongeren eten…

Doenersdreef begeleidt jongeren met een lichtverstandelijke beperking (lvb) op hun weg naar zo zelfstandig mogelijk wonen, leren en werken. Daarbij staat hun circulaire visie centraal. Dat betekent dat jongeren worden…

“In de kern gaat het erom dat alle jongeren de regie over hun eigen leven moeten hebben. Soms moet ik als hulpverlener de regie tijdelijk overnemen voor een korte periode,…

“Jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) verschillen echt niet zo veel van ons. Uiteindelijk willen we allemaal gelukkig zijn. We willen iets doen in de samenleving wat gewaardeerd wordt.…

“Doenersdreef is een organisatie die ontzorgt”, begint Mariëlle Stitzinger. Zij maakt sinds anderhalf jaar deel uit van het bestuur van Doenersdreef. “Wij leren jongeren en jongvolwassenen met een LVB het…

Ruim 10% van de Nederlandse jongeren heeft een IQ-score tussen de 50 en 70 en is daarmee licht verstandelijk beperkt (LVB). Het stigma dat dit label met zich meebrengt, speelt…

Een kind met een ernstig meervoudige beperking heeft een grote invloed op de rest van het gezin. Doordat er bijvoorbeeld aanpassingen aan het huis, de carrière, vakanties en dagelijkse routine…

Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) zijn in alles afhankelijk van anderen. De zorg voor deze groep is daardoor tijdsintensief en uiterst complex. Omdat de kwaliteit van leven voor mensen…

Om kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) een zo fijn mogelijk leven te bieden, is het nodig om de unieke mens in hen te zien. Dat zegt…

Naar schatting heeft zestien procent van de Nederlandse bevolking een IQ-score lager dan 85. Voor sommigen een reden om hen het label ‘licht verstandelijke beperking’ te geven. Maar LVB is…

De participatie van mensen met een beperking is vanaf 2012 stabiel, maar blijft achter bij mensen in de algemene bevolking. Zo hebben ze minder vaak werk en kunnen ze niet…

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een constante zoektocht naar balans. Enerzijds heeft iedereen in deze groep een uniek, individueel verhaal, met daarbij een specifieke zorgbehoefte. Dit…

Mensen met een verstandelijke beperking die zelf kiezen waar ze wonen en met wie ze wonen, voelen zich vaker prettig in hun woning. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL…

Op 14 juli 2016 trad in Nederland het VN-verdrag Handicap in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking. Nederland…

Aan jongeren met een licht verstandelijke beperking zie je uiterlijk niets. Maar innerlijk kampen zij met een achterstand. Zo kent een LVB-jongere met een kalenderleeftijd van zestien jaar vaak een…

Een tijdelijke baan, financiële onzekerheid en maar weinig vertrouwen in de zelfstandige kwaliteiten. Dit lot is veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) beschoren als het gaat om hun…

Na het plegen van een delict kan een dader in de strafrechtketen terechtkomen. Wanneer de misdaad samenhangt met een stoornis en/of een licht verstandelijke beperking (LVB), dient hij of zij…

Mensen die moeite hebben om een baan te vinden omdat ze bijvoorbeeld een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap hebben, vallen niet zelden tussen wal en schip. Het is vaak een…

Nadat ik een jaar geleden voorzitter werd van de Vereniging Gehandicaptenzorg trof het me pijnlijk hoe ver verwijderd van de ‘gewone’ samenleving veel gehandicapten leven. Zeker als mensen ernstige meervoudige…

Leven met een LVB
Leven is gezelschap hebben

Fijn oud worden vraagt om de beste zorg en een mooie woonomgeving. Domus Magnus is een kleinschalige woonzorgorganisatie met elf unieke locaties in Nederland én vier nieuwe locaties in ontwikkeling.…

De hedendaagse ouderen willen zelf bepalen hoe te leven, zo goed en zo kwaad als het kan. Kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn daarbij belangrijk. En dat is nu net het…

Leven met een LVB
Geluk is ons concept

Persoonlijke aandacht, zorg en geborgenheid combineren met luxe en comfort: dat is het wonen van de toekomst. Het concept van Golden Years is bedoeld voor mensen met een behoefte aan…

Het einde van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft veel uitdagingen met zich meegebracht. Doelgroepen die voorheen in 24-uurszorgconcepten terecht konden zijn nu genoodzaakt langer thuis te blijven wonen.…

Leven met een LVB
Leven vol betekenis in Twente

Al bijna vijftig jaar biedt Aveleijn ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of lage sociale redzaamheid in Twente en een stukje van de Achterhoek. De oorspronkelijke ambitie om van…

Kinderen met een lichte beperking en/of moeizaam gedrag komen in de thuissituatie niet zelden in de problemen. De spanning kan thuis zó hoog oplopen, dat een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling dreigt.…

Het hebben van werk is meer dan alleen een salaris verdienen. Werken geeft structuur, het zorgt voor contacten en geeft een gevoel van eigenwaarde. Dat geldt zeker ook voor mensen…

Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is het niet makkelijk zelfstandig een baan te vinden of vast te houden. Vooral jongeren die een te grote achterstand in hun…

Wie als gevolg van psychische problemen en/of een beperking thuis zit, merkt dat zijn of haar wereld kleiner wordt. De dagelijkse structuur van opstaan en naar school of naar je…

Richard Hoek (31 jaar) is vader van twee kinderen en vormt samen met hen en zijn vriendin een echt gezin. Tot vorig jaar werkte hij als hovenier. Omdat Richard erg…

Peter Dibbets uit Winterswijk heeft een lichte verstandelijke beperking. Dat weerhoudt hem er niet van om mensen te ondersteunen bij het maken van keuzes en over hun uitvaart. Hiervoor heeft…

Mensen met een psychosociale of psychiatrische stoornis staan te vaak buitenspel in onze samenleving. Door de inzet van ervaringsdeskundigen kunnen deze mensen sneller herstellen en terugkeren op de werkvloer. Evelien…

Ruim een half miljoen jongeren in Nederland groeit op met een chronische aandoening waarvoor zorg of begeleiding nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren met COPD, psychische klachten, reuma of…

Gerda Braam (52) raakte in haar jeugd getraumatiseerd door geweld en verwaarlozing. Jarenlang was eten haar uitweg. Ze ontwikkelde een eetverslaving en werd ernstig depressief. Haar ervaringen komen nu van…

Voor veel mensen is het heel vanzelfsprekend; reizen met de trein, naar een vrijdagmiddagborrel gaan of even snel iets bekijken op een website. Toch is er een grote groep Nederlanders…

Leven met een LVB
Patiëntenverhaal verslaving

Henk (25) heeft een zware jeugd gehad. Hij ging op zijn zestiende al uit huis, raakte aan de drugs, dronk te veel en verwaarloosde zichzelf. Een echt zorgenkindje en daarom…

Toen Ines Fortuna veertien jaar oud was, is ze vanuit haar geboorteland Italië naar Nederland verhuisd. Hier leert ze de Nederlandse taal, en twee jaar later kan ze de vervolgstap…

Naarmate de maatschappij sneller en complexer is geworden, wordt het voor sommige mensen moeilijker om deel te nemen aan deze maatschappij. Ouderen en mensen met een beperking voelen zich niet…

Zeker, je moet rekening houden met hun tempo, manier van praten en de hoeveelheid informatie die ze kunnen verwerken. Maar heeft iedereen niet zo z’n eigenaardigheden? En nog veel belangrijker:…

Sinds 1 januari 2015 valt iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft onder de Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Zij bepalen op basis…

Leven met een beperking, een lichamelijke of verstandelijke, wat betekent dat eigenlijk? Veel mensen met een beperking ervaren regelmatig een gevoel van buitengesloten worden. Dit kan komen doordat zij letterlijk…

Als iemand met een verstandelijke beperking zich ongewenst of zelfs agressief gedraagt, is daar een oorzaak voor. Wie de cliënt centraal stelt, kijkt naar die achterliggende oorzaak en ontdekt vaak…

Onderzoekers van het Radboudumc en hun Pakistaanse collega’s hebben dertig nieuwe (kandidaat)genen voor verstandelijke beperking opgespoord. Het gaat om recessieve mutaties, die relatief moeilijk zijn op te sporen. Het onderzoek…

Leven met een LVB
Wat is MST-LVB?

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, zoals niet luisteren naar ouders, politiecontact, spijbelen, drugs- of…

Het EHMT1 gen veroorzaakt het Kleefstra syndroom, maar hoe dat precies gebeurt was niet bekend. In een publicatie in Neuron toont Nael Nadif Kasri nu aan, dat dit gen ervoor…

Bij zijn geboorte kreeg Wobbie Baars (21) te weinig zuurstof, waardoor hij lichte hersenschade opliep. Nu is hij jongvolwassen en neemt hij meer en meer de regie over zijn leven…

Jan Willem Gunst (45) heeft een verstandelijke beperking. Dat weerhoudt hem er echter niet van om dagelijks in het stadion van AZ in Alkmaar met collega’s zijn werk te doen.…

 

Symptomen

Gerelateerde artikelen

“Ik ben blij dat ik bij Doenersdreef heb gewoond. Ik heb hier heel veel geleerd. Binnenkort ben ik er klaar voor om uit de zorg te gaan”, vertelt Fadila, 25…

De ongeveer 2,2 miljoen mensen in Nederland met een licht verstandelijke beperking hebben een IQ van tussen de 50 en 85. Dat heeft een aantal consequenties, vertelt hoogleraar orthopedagogiek Hanna…

 

Diagnose

Gerelateerde artikelen

De begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan niet vroeg genoeg beginnen. Als zij vanaf jonge leeftijd de juiste hulp krijgen, kunnen zij zich in hun latere…

 

Behandeling

Gerelateerde artikelen

“Het idee is ontstaan toen Danny (Danny Hempel, oprichter van Doenersdreef) in 2012 in Bali was. Hij kwam in contact met een gezin dat van het Noorden helemaal naar het…

“Buurtgemeenschap Mini Goor vormt straks een nieuwe samenleving waarin niemand buiten de boot valt”, vertelt Doenersdreef in haar flyer die ze zullen verspreiden onder de bewoners van de buurt. Doenersdreef…

“We zijn heel erg gewend om probleemoplossend te denken: dit is het probleem en dit kunnen we eraan doen. Bij Doenersdreef willen we die eerste gedachte loslaten en kijken naar…

De beste manier om criminaliteit effectief terug te dringen en recidive te beperken, is door een interventie in te zetten die aansluit op de persoon en op het delict dat…

In een trainingshuis in het noorden van Nederland wonen elf jongeren met een licht verstandelijke beperking. Ze leren er zelfstandig wonen en worden geholpen bij het vinden van werk, dagbesteding…

Bij de ondersteuning en bij het bieden van woonbegeleiding, waarin Stichting WonenPlus, veel expertise heeft, aan iemand met een beperking moet altijd uitgegaan worden van het individu, vertelt Corina Straatman,…

De zorg in verpleeghuizen en bejaardenoorden is te veel gebaseerd op medische en financiële uitgangspunten. Dat moet anders, vindt prof. dr. Hans Becker. Hij introduceerde daarom het geluksmodel. Wat is…

Technologische hulpmiddelen dragen bij aan een zelfstandiger leven voor mensen met een beperking. Dagelijkse verrichtingen kunnen weer zonder tussenkomst van verzorgers worden uitgevoerd. Dat vergroot iemands privacy, zelfstandigheid en eigenwaarde,…

Sommige jongeren met een psychosociale stoornis of psychiatrische problemen vinden het lastig om aansluiting te vinden met de maatschappij. Maar met hulp en aanpassingen kunnen zij weer onderdeel uitmaken van…

Mensen met een verstandelijke beperking zijn er – net als alle anderen – in alle soorten en maten en hebben individueel afgestemde zorg nodig. Hulpverlening moet gericht zijn op praktische…

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrische problematiek vragen om een specifieke behandelmethode en begeleiding. Het is belangrijk om daar ook de ouders van het kind bij te…

 

Algemeen

Gerelateerde artikelen

Om van de geijkte paden af te kunnen wijken, startte Danny van Hempel twaalf jaar geleden Doenersdreef Zorg. Inmiddels wonen er rond de honderd LVB-jongeren en jongvolwassenen met hun vijfentwintig…

Om mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) de beste zorg te kunnen bieden, is niet alleen zorg maar ook ontwikkeling noodzakelijk. Dit vraagt veel kennis, maar ook veel tijd. Momenteel…

Als samenleving staan we er niet altijd bij stil dat er diverse groepen zijn die meer onder de radar leven. Een hiervan is de groep met een verstandelijke of lichamelijke…

Van de Nederlandse bevolking heeft ongeveer 15 procent een benedengemiddeld laag IQ. Deze mensen met een IQ lager dan 85 vormen een kwetsbare groep in ons land, constateert het Trimbos…

Overal aan meedoen, het lijkt in ons land een vanzelfsprekendheid. Maar voor mensen met een beperking gaat dat niet altijd op. Of beter, gaat dat nóg niet altijd op. Ze…

 

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.