Blijf op de hoogte

Doenersdreef leert jongeren met LVB het leven te leven

“Doenersdreef is een organisatie die ontzorgt”, begint Mariëlle Stitzinger. Zij maakt sinds anderhalf jaar deel uit van het bestuur van Doenersdreef. “Wij leren jongeren en jongvolwassenen met een LVB het leven te leven. Werk, opleiding, recreatie, inkomen, alles wat bij leven hoort komt hier aan de orde. Wij willen dat zij zo zelfstandig mogelijk actief in de maatschappij kunnen meedraaien.”

Ondersteuning jongeren en jongvolwassenen met LVB

Twaalf jaar geleden ging Danny van Hempel van start met Doenersdreef Zorg. Inmiddels is het uitgegroeid tot een kleinschalige WLZ-erkende organisatie met een breed aanbod van 24-uursopvang, waar jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)zo zelfstandig mogelijk leven. “Wij zijn een ecosysteem met de nadruk op een leef- en werkgemeenschap en wij baseren onze methode op de aanname dat elk individu continu blijft leren. Dit leren komt tot stand in samenwerking met de jongere: wat zijn de mogelijkheden bij de hulpvraag van de cliënt?”, voegt Van Hempel toe.

Toekomstperspectief bieden

Doenersdreef er niet op gericht jongeren met een LVB in de zorg te houden. “Ons doel is om de jongeren zo snel mogelijk te begeleiden naar persoonlijke weerbaarheid en economische zelfstandigheid en om de regie over het eigen leven op te pakken. Er zijn altijd nieuwe jongeren met een hulpvraag dus de roulatie is vrij hoog, maar het zit bijna altijd vol”, legt Stitzinger uit.

De jongeren die bij Doenersdreef aankloppen hebben vaak al een lang traject van zorginstellingen achter de rug. “Deze jongeren hebben genoeg van eindeloze therapiesessies. Ze zijn op zoek naar een manier om te kunnen werken, wonen, leren en recreëren zoals ieder ander. Wij willen ze een toekomstperspectief op sociaal, ecologisch en economisch gebied bieden. Daarmee krijgen zij ook een stukje eigenwaarde terug. Dit maakt hen minder zorgbehoevend wat zowel voor henzelf als voor het zorgsysteem positief is. Wij hebben laten zien dat we iemand met een hoge zorgindicatie kunnen ondersteunen bij zijn ontwikkeling tot iemand die zelfstandig kan wonen met een paar uur ambulante begeleiding per week. Daar zijn de jongeren en ook zeker wijzelf erg trots op. Het werkt”, vertelt Van Hempel met een stralende glimlach.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid

Doenersdreef heeft meerdere kleinschalige locaties. Op elke locatie wonen jongeren die zich in een andere fase van hun weg naar (zoveel mogelijk) zelfstandigheid bevinden. Van wonen in een nagebootste gezinssituatie, waar de jongeren veel interactie hebben met de medebewoners en intensieve begeleiding krijgen bij hun dagelijkse bezigheden, tot aan de laatste fase waarin de jongeren zelfstandig wonen in een studio en enkel op afspraak begeleid worden. Stitzinger licht toe: “In de beginfase fase helpen we de jongeren op zoek te gaan naar werk of een opleiding. Kan niet, wil niet, doe niet, ligt bij ons op het kerkhof. Bij ons kan alles. Soms is dat ook voor het team even wennen. Het kan spannend zijn om de jongeren zoveel verantwoordelijkheid te geven. En ja, soms gaat het wel eens mis of wordt het een zooitje, maar dat hoort bij het leven. Angst om de controle te verliezen mag geen reden zijn het niet te proberen. Wij leren om ons niet te laten belemmeren door vooroordelen over wat de jongeren wel of niet aankunnen. Wij geven ze de kans om zelf de regie te nemen en eigen verantwoordelijkheid te ervaren binnen Doenersdreef.”

Meer informatie
www.doenersdreefzorg.nl

Gerelateerde artikelen

Het is moeilijk voor te stellen om naast een visuele beperking ook nog een licht verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en een angststoornis te hebben. “Je kunt dan niet terugvallen op…

Leven met een LVB
Mensen zoals jij en ik

“Het gaat om mensen zoals jij en ik die allerlei dingen graag willen en kunnen, maar bij wie we rekening moeten houden met de factoren die dat tegenhouden. Dat zijn…

Goede zorg is voor iedereen anders. Verschillende patiënten hebben verschillende behoeften, niet alleen afhankelijk van het ziektebeeld, maar ook van persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Dit principe wordt verder uitvergroot bij…

“We zijn heel erg gewend om probleemoplossend te denken: dit is het probleem en dit kunnen we eraan doen. Bij Doenersdreef willen we die eerste gedachte loslaten en kijken naar…

“Buurtgemeenschap Mini Goor vormt straks een nieuwe samenleving waarin niemand buiten de boot valt”, vertelt Doenersdreef in haar flyer die ze zullen verspreiden onder de bewoners van de buurt. Doenersdreef…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.