Blijf op de hoogte

Mensen zoals jij en ik

“Het gaat om mensen zoals jij en ik die allerlei dingen graag willen en kunnen, maar bij wie we rekening moeten houden met de factoren die dat tegenhouden. Dat zijn beperkingen in henzelf, maar ook in hun omgeving. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden om actief te blijven. Waar ga je je verbeterde conditie voor gebruiken? Wat past er bij iemand?”, zegt Gineke Hanzen, sinds 1987 fysiotherapeut bij (de voorloper van) de Koninklijke Visio. Zij bieden fysiotherapeutische behandelingen aan mensen met visuele en verstandelijke beperkingen.

Wat kan wel

Mensen met een visuele en daarnaast een ernstige verstandelijke beperking (EMB) vormen een kwetsbare groep. Deze groep vraagt om zeer specifieke gepersonaliseerde zorg. Samen met een team van zorgprofessionals als een onderzoeker op het gebied van de visus, een directe begeleider, diëtist, orthopedagoog, logopedist en/of een arts verstandelijk gehandicapten, werkt de fysiotherapeut samen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van een cliënt.

“Zo hebben we Steven* die al van kinds af aan bij ons wordt begeleid. Hij heeft een visuele, verstandelijke en ernstige motorische beperking. Toen hij klein was, zagen we al dat hij het leuk zou vinden om te leren om zich voort te bewegen met een elektrische rolstoel. Daarom zijn we vroeg begonnen om hem daarop voor te bereiden. We zijn
nu bezig met een traject waarin we hem aanleren dat hij invloed kan hebben op de situatie door te spreken. We beginnen simpel; met ja en nee. Daarna bouwen we dat langzaam op. We geven hem zo mogelijkheden om te doen wat hij leuk vindt en wel kan.” “Omdat Steven de wereld niet goed kan zien en ook niet goed begrijpt, is het wennen aan en daarna leuk vinden van iets nieuws een proces wat tijd kost.”

Stimuleren

Kinderen met visuele en verstandelijke beperkingen missen vaak de aandrang om de wereld te ontdekken. “Als je een speeltje vrijwel niet kunt zien, kun je ook niet bedenken dat je er mee zou willen of kunnen spelen. Daarom is het bij deze kinderen belangrijk dat de omgeving dit soort stimuli aanreikt. Omdat Steven de wereld niet goed kan zien en ook niet goed begrijpt, is het wennen aan en daarna leuk vinden van iets nieuws een proces wat tijd kost.”

Bij mensen als Steven is het voor de omgeving belangrijk om hierbij te letten op zijn mimiek, het geluid of de gebaren die hij maakt. Anders dan voor mensen die enkel blind zijn, is door de verstandelijke beperking het leren van braille of het onthouden van de dingen en mensen in de omgeving heel lastig. Compenseren van de verstandelijke beperking door het laten zien van foto’s en plaatjes, het voordoen van handelingen en het aanwijzen van dingen is niet mogelijk door de visuele beperking. Door de combinatie van beperkingen is compenseren, zoals mensen met een enkelvoudige beperking doen, heel complex.

Koninklijke Visio

Bij Koninklijke Visio kunnen kinderen en volwassenen met visuele en verstandelijke beperkingen 24-uurszorg ontvangen, ze kunnen deelnemen aan de dagbesteding, naar school gaan of tijdens weekenden en/of vakanties komen logeren. “De mensen in deze doelgroep hebben altijd begeleiding en zorg nodig. En die kunnen ze bij ons krijgen. Wij willen samen met onze cliënten en hun vertegenwoordigers op de beste manier vormgeven aan hun leven waarbij we uitgaan van hun interesses en mogelijkheden. De oprechte emoties die deze kinderen en volwassenen kunnen tonen als ze iets bereiken waaraan we hard hebben gewerkt, is waarvoor ik elke dag weer op zoek ga naar creatieve manieren om onze cliënten zo veel mogelijk te laten doen en ervaren. Om hen de beste kwaliteit van leven te geven.”

*De naam Steven is gefingeerd omwille van privacyredenen

Meer informatie?
www.visio.org

Gerelateerde artikelen

Het is moeilijk voor te stellen om naast een visuele beperking ook nog een licht verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en een angststoornis te hebben. “Je kunt dan niet terugvallen op…

Goede zorg is voor iedereen anders. Verschillende patiënten hebben verschillende behoeften, niet alleen afhankelijk van het ziektebeeld, maar ook van persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Dit principe wordt verder uitvergroot bij…

Jose Silva runt al vier jaar de keuken en het restaurant van Doenersdreef. Het restaurant is een plek waar jongeren worden opgeleid om later in de reguliere arbeidsmarkt een baan…

“We zijn heel erg gewend om probleemoplossend te denken: dit is het probleem en dit kunnen we eraan doen. Bij Doenersdreef willen we die eerste gedachte loslaten en kijken naar…

“Buurtgemeenschap Mini Goor vormt straks een nieuwe samenleving waarin niemand buiten de boot valt”, vertelt Doenersdreef in haar flyer die ze zullen verspreiden onder de bewoners van de buurt. Doenersdreef…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.