Blijf op de hoogte

Kinderwelzijn

Gerelateerde artikelen

Het gebruik van digitale apparaten voor het slapengaan kan bijdragen aan slaap- en voedingsproblemen bij kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van the Penn State College of Medicine, onlangs verschenen in…

Een eenvoudige zuurstofmeting bij pasgeboren baby’s maakt het mogelijk om ernstige aangeboren hartafwijkingen eerder op te sporen. De meting kan bovendien gevaarlijke infecties en longproblemen aantonen. Dat blijkt uit onderzoek…

Begin jaren tachtig van de 20e eeuw veranderde het sociale landschap in Nederland drastisch. Vrouwen meldden zich massaal op de arbeidsmarkt, waarmee in ongeveer hetzelfde tempo de vraag naar kinderopvang…

Sociale hulpverlening – bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke handicap, ouderen met dementie of mensen met een psychiatrische aandoening – werkt beter als niet alleen de cliënt, maar ook diens…

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt. Het klinkt als een open deur, een vanzelfsprekendheid die zo voor de hand ligt dat men er geen woorden aan hoeft te besteden. In…

Sinds 1 mei is Nelleke Groenewegen de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Jeugdinterventies (SJI). In het complexe speelveld van de jeugdzorg in alle facetten, kunnen de ideeën van Groenewegen en SJI…

In Nederland wonen ongeveer 3,8 miljoen kinderen en jongeren. Met verreweg de meesten van hen gaat het doorgaans goed. Maar er zijn ook kinderen die extra begeleiding op hun ontwikkelpad…

“Wij Zijn Jong is een brede, landelijke speler binnen de jeugdketen. Wij bekommeren ons om de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 21 jaar, in het licht van de toekomst…

Buurtteammedewerkers en JGZ-verpleegkundigen hebben goed zicht op de opvoedvragen die ouders hebben in hun wijk. “Dit kunnen opvoedvragen van alledag zijn, maar ook vragen rondom specifieke thema’s als echtscheiding, overgewicht,…

Ouderbegeleiding ging lange tijd vooral over het overbrengen van pedagogische opvoedtips. Die aanpak voldoet volgens experts niet meer aan de noden van nu. Ouder zijn gaat over het opvoeden van…

Geert de Wit zit in de raad van bestuur van de Kinderopvanggroep. Hoe kijkt hij aan tegen de toekomst van de kinderopvang in Nederland? Kwaliteit van de kinderopvang Hoe kijken…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

De wereld verandert. Er wordt wel gezegd dat het niet gaat om een tijdperk van verandering, maar om een verandering van tijdperk. Dit vraagt andere talenten van kinderen. Ze komen…

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 4,5 jaar laat zich gedeeltelijk voorspellen op basis van de zogeheten mind-mindedness die de ouders in de eerste 2,5 jaar in de omgang met…

Voorlopige cijfers van het CBS laten zien dat van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland er 428.000 jeugdzorg kregen in 2018. Dat komt neer op bijna 1 op de…

Bij studiebegeleiding ligt het accent vaak op het aanvullen van tekorten. Communiceer je niet goed? Dan wordt het een communicatietraining. Het is beter om te kijken naar iemands talent. Dat…

Owen is vijftien jaar. Hij zit in de tweede klas van de havo. Wiskunde vindt hij een lastig vak. Verder kan hij zich thuis moeilijk concentreren. Owen klopte in zijn…

Een tweede thuis. Daar waar je na school even tot rust komt en je, in je eigen tempo, verder ontdekt, probeert en leert. Zo voelt het voor ieder kind op…

Jacqueline Poiesz is pedagogisch beleidsmedewerker bij SKDH, een organisatie in Noord-Holland gericht op kinderopvang, die de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal zet. Deze aanpak staat aan de basis in…

Als het gaat om de opvoeding van kinderen, worden de zaken in Nederland vaak nodeloos ingewikkeld gemaakt, vindt Sacha Ausems, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Kinderopvang Humanitas. Zij…

Muziek kan de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd stimuleren. Wetenschappelijk onderzoek leert dat muziek onder andere de concentratie en de prestaties kan bevorderen. Kinderopvang en onderwijs kunnen hun…

Op de Spoed Eisende Hulp (SEH) was het ook in 2017 weer ongeveer 4000 keer raak met kinderen die behandeling nodig hadden door spaakverwondingen. Uitgerekend gaat het om circa meer…

Veilig vervoer van jonge kinderen in de auto gaat in veel gevallen niet goed. De helft van de autostoelen is niet goed geïnstalleerd. Ook het vastzetten van kinderen in de…

De groep jongeren die jeugdzorg ontvangt is voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet niet verder gestegen. In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337 duizend…

Kinderwelzijn
Samen kun je meer

Lekker veel bewegen en gezond eten. Dat was de insteek van het buitenschoolse opvang (BSO) vakantieprogramma ontwikkeld in samenwerking tussen kinderopvang Humanitas en de gemeente Berg en Dal. Elke dag…

Kinderwelzijn
De kracht van POM’s

Minstens een kwart van alle peuters en kleuters heeft taal-en of spraakproblemen. Om grote achterstanden te voorkomen is het van belang dat in de taalgevoelige periode (tot 5 jaar), dergelijke…

Om in Nederland bewegend leren op gang te krijgen binnen alle Integrale Kindcentra, kinderopvangorganisaties en in het onderwijs moet zo vroeg mogelijk worden gestart. Jan-Paul de Beer, directeur Springlab: “We…

Er gaan steeds meer kinderen naar kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dat blijkt uit de tweede kwartaalrapportage 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het tweede kwartaal…

Technologie heeft ons leven de afgelopen eeuwen een stuk makkelijker gemaakt, maar dit heeft helaas ook een keerzijde: waar we vroeger veel moesten bewegen kunnen we nu de hele dag…

Zowel personen boven en onder de vier jaar zitten gemiddeld 8,7 uur per dag. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze sedentaire levensstijl wordt steeds…

De moderne mens zit veel binnen. Uit recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat Nederlanders van vier jaar en ouder gemiddeld 8,7 uur per dag zittend…

Het opvoeden van kinderen is een taak die ouders niet altijd alleen aan kunnen. Dat weet ook Sacha Ausems, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kinderopvang Humanitas. Volgens haar…

De opvoeding van kinderen ligt allang niet meer puur en alleen in de handen van de ouders en familieleden. Vanuit de overheid moeten steeds meer instanties namelijk een duit in…

Het bestaat niet meer, de gemeenschap zoals men deze vroeger kende. De vele natuurlijke functies van een dergelijke gemeenschap zijn hiermee verdwenen en dat gat wordt in de maatschappij gevuld…

“Gaan jouw kinderen vier dagen?” Het is een vraag waarmee sommige ouders in Nederland geconfronteerd worden tijdens gesprekken over kinderopvang. Opvang is geaccepteerd – ouders moeten immers werken – maar…

In een snel evoluerende samenleving is ook de persoonlijke ontwikkeling van kinderen aan verandering onderhevig. Omdat zij de volwassenen van morgen zijn, brengen de kindcentra van SKDH in Den Helder…

In Nederland leven ruim 118.000 kinderen in een onveilige gezinssituatie. Zij worden onder meer blootgesteld aan huiselijk geweld of ernstige verwaarlozing. De gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen…

Sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015 wordt complexe zorg ingekocht door de gemeenten. Zo kort mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis en zo licht mogelijk, was het credo.…

In iedere klas zijn er kinderen die moeite hebben met concentreren. Die concentratieproblemen kunnen het gevolg zijn van de manier waarop ze prikkels verwerken. Een pilotstudie van het Welten-instituut laat…

Meisjes en jongens van 8-12 jaar verschillen in de vaardigheid van het leren. Meisjes zijn daarin gemiddeld beter, dat blijkt uit een groot onderzoek van Marleen van Tetering en hoogleraar…

In 2017 verdronken 86 inwoners van Nederland, net zoveel als het jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat verdrinkt, ligt al jaren rond 80 per jaar. In 1950 verdronken nog meer…

Kinderen die op school meerdere malen per week en gedurende een langere tijd beweegprogramma’s volgen, presteren beter met rekenen en wiskunde. Dit blijkt uit een literatuurstudie uitgevoerd door de afdeling…

In 2017 maakten 1 917 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2016. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam toe van 48…

Uit een gezamenlijk onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hierna Nationaal Rapporteur) en het CBS blijkt dat tussen de 2,5 en 4,1 procent van de…

De meeste ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen hun emoties leren reguleren, en bijvoorbeeld niet direct opgeven na een teleurstelling of hysterisch worden als ze hun zin niet krijgen.…

In 2015 zagen huisartsen en huisartsenposten 92.000 mensen met een brandwond. Relatief zijn dit vaker kinderen van 0 tot en met 4 jaar, uit meer stedelijke gebieden en mensen uit…

Voor verschillende geboorte interventies wisselt de inzet sterk per regio. Zo zijn er op basis van waar een vrouw woont grote verschillen rond het gebruik van pijnbestrijding en de betrokkenheid…

Een aanzienlijk deel van de ouders volgt de adviezen rondom het veilig slapen van hun baby niet op. Dat blijkt uit de Peiling Veilig Slapen, waarvan de resultaten deze week…

Rett syndroom is een ernstige, zeldzame en relatief onbekende ziekte. Wat is het en wat zijn de laatste ontwikkelingen als het gaat om behandeling? Rett syndroom heeft een incidentie van…

Jongeren die opgroeien in een pleeggezin hebben vaak heftige dingen meegemaakt, zoals fysieke mishandeling, verwaarlozing, verslaafde ouders of seksueel misbruik. Promovenda Anne Steenbakkers heeft aan jongeren en jongvolwassenen zelf gevraagd…

Regelmatig intensief bewegen is voor het bevorderen van de gezondheid van kinderen belangrijker dan minder zitten. Dit concluderen VUmc-onderzoekers Mai Chin A Paw en Teatske Altenburg in een nieuwe studie…

Gezamenlijk muziek luisteren kan leiden tot een betere relatie tussen ouders en hun kinderen, zo blijkt uit onderzoek van de University of Arizona. De onderzoekers ontdekten dat jonge mannen en…

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit…

Sommige jongeren zetten al vrij vroeg, soms al op twaalfjarige leeftijd, de eerste stappen op het criminele pad. Om te voorkomen dat zij op zulke jonge leeftijd in het strafrecht…

Dé jeugddelinquent bestaat niet, blijkt uit onderzoek naar de kenmerken van jongeren die in contact komen met politie en justitie. Iedere jongere heeft dan ook een behandeling op maat nodig.…

Ruim drie jaar geleden is de transitie van de jeugdzorg ingezet. Als gevolg van de decentralisatie zijn gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Het doel was betere jeugdzorg voor…

Onderzoeker Maremka Zwinkels pleit voor meer mogelijkheden voor jongeren met een fysieke beperking om in hun vrije tijd in de buurt te kunnen sporten. Ze roept sportverenigingen op om dit…

Kinderen die boeken verslinden zijn meestal goede lezers, en kinderen die zelden een boek lezen hebben vaak dyslexie. Is hun leesvaardigheid het gevolg van hoeveel ze geoefend hebben? Of pakken…

Sinds de decentralisatie is veel veranderd binnen de Jeugdwet. Met beleidsvrijheid van gemeenten zijn ook verschillen ontstaan in de administratieve verplichtingen voor zorgaanbieders. De administratielast moet omlaag, zodat zorgaanbieders zich…

Goede kinderopvang is van groot belang. Het is dan ook gerechtvaardigd dat de overheid sinds dit jaar de kwaliteitseisen van de kinderopvangorganisaties heeft verhoogd, zegt Tine Oudshoorn, directeur van Vlietkinderen.…

Vraag de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66) hoe het is om de portefeuille Jeugd te beheren en hij wijst op de instrumenten waarover gemeenten beschikken nu tal van overheidstaken op…

Het vinden van passende dagbesteding en onderwijs voor een jong kind met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is voor veel ouders een langdurige zoektocht. Zo ook voor Marleen de Vries,…

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam zijn een stapje dichterbij gekomen in het begrijpen hoe kinderen veilig gehecht raken aan hun ouders. Hun onderzoek toont aan dat niet alleen sensitiviteit…

In 2016 kregen 1 492 tieners in Nederland een kind. Dat waren er opnieuw minder dan een jaar eerder. Het aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige meisjes was in…

Alle kinderen verdienen een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als ze extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Als het niet lukt…

In de puberteit zien ouders hun lieve, sociale kinderen vaak veranderen in egocentrische ‘hotelgasten’ die enkel aan zichzelf denken. Maar pubers worden juist steeds beter in het afwegen van ieders…

In de eerste zes maanden van 2017 hebben ruim 311 duizend jongeren van 0 tot 23 jaar jeugdhulp gekregen. Van de jongeren die een hulptraject begonnen, had 29 procent in…

Vraag een gemiddelde ouder aan welk kind hij of zij de voorkeur geeft en het antwoord zal zijn dat hij niet kan kiezen. Onderzoekers hebben echter aangetoond dat dit niet…

Kinderen raken steeds verder verwijderd van de natuur. Beweging wordt niet gestimuleerd. Ze besteden te veel tijd achter beeldschermen en te weinig tijd buiten. Hierdoor kampen zij met problemen als…

Alle kinderen verdienen een goede start en de juiste zorg en aandacht. Toch is kinderopvang nog niet toegankelijk voor ieder kind en gaat er ‘onderweg’ nog altijd informatie verloren over…

Sommige kinderen kunnen – tijdelijk of permanent – niet bij hun ouders wonen vanwege opvoedproblemen of omdat het thuis te onveilig is. Voor deze kinderen kan plaatsing in een pleeggezin…

Voor 90 procent van de Nederlandse kinderen is het vanzelfsprekend dat zij dagelijks gebruik kunnen maken van het recht op onderdak, zorg en onderwijs. Bij de 10 procent die overblijft,…

In een kwart van de Nederlandse gemeenten is sprake van een demografische krimp en daalt door de vergrijzing de behoefte aan kinderopvang, terwijl op andere plaatsen de vraag door verbeterde…

Op tal van plekken worden initiatieven genomen om tot meer samenwerking te komen tussen kinderopvang, primair onderwijs en jeugdzorg. Een van de belangrijkste doelstellingen is het doortrekken van leer- en…

Nederland kent veel voorzieningen die bijdragen aan de vorming van het jonge kind. Daar profiteren echter niet alle kinderen van. Ook groeit alom het besef dat de kinderen van nu…

Op tal van plekken worden initiatieven ontplooid om tot intensievere samenwerking te komen tussen het primair en voortgezet onderwijs en de kinderopvang. Die ontwikkeling naar wat een doorgaande leerlijn wordt…

Voor een goede gezondheid op korte en lange termijn is het belangrijk dat kinderen een gezond eetpatroon aanleren. Dit bestaat voor een groot deel uit het eten van voldoende groente…

Ieder kind moet kunnen bewegen, ondanks zijn of haar achtergrond, vindt Niels Meijer, directeur van de Johan Cruyff Foundation. “Dat geldt dus ook, of misschien wel juist, voor kinderen in…

Kinderen kunnen lastige eters zijn. Een bord groente of nieuw product gaat er vaak niet zonder slag of stoot in. Bij één op de tien kinderen neigt dit selectieve eetgedrag…

Gastouderopvang onderscheidt zich van andere vormen van kinderopvang door kleinschaligheid in een huiselijke omgeving. Daardoor is het voor ouders mogelijk om samen met de gastouder als opvoedpartners op te trekken.…

Op zaterdag en vooral zondag worden minder kinderen geboren dan op andere dagen. Ook het levenseinde vindt iets meer op weekdagen plaats. Deze patronen in geboorte en sterfte publiceert het…

Bijna een op de vijf kinderen tussen de 9 en 11 jaar lijdt aan gehoorverlies. Voor een deel van hen is dit blijvend. Onderzoekers zien een relatie met het veelvuldig…

In 2016 verdronken 86 inwoners van Nederland. Het aantal verdrinkingen is de afgelopen twintig jaar steeds minder geworden, vooral bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Kinderen tussen de 5 en…

Het maken van de juiste studiekeuze is erg belangrijk omdat het de rest van iemands leven kan beïnvloeden. Het kan voor scholieren echter erg lastig zijn deze keuze te maken.…

Transities in het onderwijs én in de jeugdzorg: dat impliceert dat op het snijvlak van deze grootheden niet alles direct van een leien dakje loopt. Dat is dan ook het…

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat is gestegen. Het gaat om een toename van twaalfduizend kinderen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). Toch zijn…

De diversiteit in de samenleving stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Leerlingen komen met uiteenlopende sociaal-culturele achtergronden en referentiekaders op school. Voor leraren ligt de uitdaging in het rekening houden…

Om jongeren de kans te bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen, is het van belang goed te begrijpen hoe het tienerbrein werkt en hierop in te spelen in het onderwijs.…

Jonge kinderen vertonen meer agressief gedrag als hun zenuwstelsel niet adequaat reageert op stresssituaties en ze tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan risicofactoren als roken of psychische problemen van de…

Waar je bij een lichamelijke aandoening de vinger vaak direct op de zere plek kunt leggen, is dat bij een psychische aandoening veel lastiger. Want waar de aanhoudende pijn, emoties…

Er is veel aandacht voor kinderen met veelvoorkomende ziekten als diabetes of kanker. Publiciteitsacties in overvloed en onderzoekers zijn constant bezig met onderzoeken naar deze ziekten. Over zeldzamere kinderziekten is…

Niet voor iedereen is de overstap van de jeugd naar het volwassen leven even gemakkelijk. Met name voor kinderen in de jeugdzorg, de jeugd-ggz en kinderen met een licht verstandelijke…

Nederland telt op Moederdag 2017 bijna 5 miljoen moeders. De helft van hen heeft twee kinderen, een vijfde heeft er één. Een op de vijf moeders heeft drie kinderen. Grote…

Kinderwelzijn
De juiste studie kiezen

Veel jongeren krijgen tijdens of na de opleiding het gevoel dat zij een verkeerde keuze hebben gemaakt. Omdat de opleiding niet past of omdat ze eigenlijk in een ander vakgebied…

Vorig jaar kregen 367 duizend kinderen van 0 tot en met 17 jaar jeugdhulp. Dit komt overeen met bijna 11 procent van de kinderen van die leeftijd. Jeugdhulp bestaat uit…

Wagenings onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die besmet zijn met de malariaparasiet, extra aantrekkelijk ruiken voor muggen die malaria kunnen overdragen. Hoge concentraties van de parasiet in het bloed van…

Kinderen geboren met een laag geboortegewicht, hebben een grotere kans op het krijgen van ouderdomsziekten, zoals en hart- en vaatziekten en obesitas, vooral als zij tijdens hun eerste levensjaren snel…

Als een kind ongeveer vier is, begint het ineens te begrijpen dat andere mensen denken en dat hun kijk op de wereld vaak anders is dan die van onszelf. Rond…

De keuze in kinderopvang zou niet afhankelijk moeten zijn van de financiële situatie van de ouders. Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal zouden even goed moeten voorbereiden op de basisschool. Het klinkt logisch,…

Sinds 2014 is in Nederland het passend onderwijs ingevoerd, om voor alle kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs een passende onderwijsplek te realiseren. Schoolbesturen hebben hierbij een zorgplicht, zij…

In Nederland maken ongeveer 68.000 kinderen en jongeren gebruik van het Speciaal Onderwijs (4 tot 13 jaar) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (13 tot 20 jaar). Arjun en Luca zitten…

Veel kinderen kunnen moeilijk in slaap komen. Als de inslaapproblemen veroorzaakt worden door een stoornis in de biologische klok, kunnen melatonine en lichttherapie helpen. Pedagoge Annette van Maanen onderzocht beide…

Jaimey (7), de zoon van Daniëlle, heeft erbse parese: een beschadiging van de zenuwen die vanuit de nek naar de arm loopt. Door de beschadiging kan Jaimey zijn arm niet…

Een op de vijf vrouwen is in haar leven ooit onbedoeld zwanger geweest. In 86 procent van de gevallen was die zwangerschap daarbij ongewenst. Er zijn een stuk meer ongewenste…

Als een zwangere vrouw cytomegalovirus (CMV) oploopt, zijn de risico’s voor de ongeborene groter dan oorspronkelijk werd gedacht. Terwijl het niet altijd duidelijk is dat het om dit virus gaat,…

Conflicten thuis bij jongeren met gedragsproblemen kunnen zó uit de hand lopen dat een uithuisplaatsing dreigt. Gelijkwaardig samenwerken met het gezin, de directe omgeving en professionals kan dit voorkomen. Dat…

Een zeer grote groep onderzoekers heeft 12 specifieke gebieden van de DNA-volgorde geïdentificeerd die duidelijk gerelateerd zijn aan de leeftijd waarop we ons eerste kind krijgen en aan het totaal…

Soms lopen jongeren en gezinnen vast als gevolg van langdurige, vaak meervoudige en complexe problematiek of traumatische gebeurtenissen. Traditionele hulpprogramma’s bieden niet altijd het gewenste resultaat. “Het is belangrijk om…

Net als andere ouders verheugden Jill en Robert zich op de geboorte van hun baby. Maar hun vreugde sloeg om in grote zorg toen de kleine Emma te vroeg werd…

Voor de opvoeding van een kind is het belangrijk om de zorg af te stemmen op diens ontwikkeling. Dit wordt ontwikkelingsgerichte zorg genoemd. Bij deze zorg wordt rekening gehouden met…

In onderzoek van het Máxima Medisch Centrum (MMC) is voor het eerst aangetoond dat het veilig is om premature baby’s te behandelen met paracetamol voor pijnbestrijding. Het onderzoek is uitgevoerd…

Kinderen die 4 tot 8 weken te vroeg worden geboren, groeien vaak minder goed en hebben daardoor meer kans op ontwikkelingsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van Baukje Dotinga van de…

Onderzoekers van het UMC Utrecht en TNO hebben referentiecurves ontwikkeld waardoor anesthesiologen beter kunnen bepalen wanneer een bloeddruk van een kind onder narcose laag is in vergelijking met andere eerder…

Het menselijk lichaam bevat tien keer zoveel bacteriën als menselijke cellen. Dr. Coline Gerritsen en Patricia Zein, van het Amsterdamse familiebedrijf Winclove Probiotics, vertellen over het nut van goede bacteriën…

Sommige jonge kinderen ontwikkelen zich langzamer dan anderen of vertonen moeilijk gedrag. Dat maakt ouders onzeker en ongerust zoals bij Sophie (2 jaar). Zij is een angstig meisje en vindt…

Toegewijde zorg op maat in een warme en gastvrije omgeving waar het hele gezin welkom is, dat is waar zwangere en net bevallen vrouwen behoefte aan hebben. “Vlak voor, tijdens…

40% van de kinderen (4 tot 12 jaar) is het afgelopen jaar verbrand door de zon. Ook meer dan de helft van de ouders is vorig jaar 1 of 2…

Kinderwelzijn
Een blik op meningitis

Meningitis (hersenvliesontsteking of nekkramp) is een ontsteking van de vliezen die om de hersenen en het ruggenmerg liggen. Vooral onder baby’s en jonge kinderen t/m 5 jaar komt de ziekte…

Kinderen kunnen heel goed meehelpen bij het inrichten van hun eigen beweegomgeving en het ontwikkelen van beweegprogramma’s. Je vergroot dan de kans op succes. Zij weten immers het beste wat…

Veel jonge kinderen krijgen via de voeding niet de noodzakelijke hoeveelheid vitaminen, vezels en ijzer binnen. Een brede aanpak van dat probleem is geboden, stelt kinderarts Angelika Kindermann van het…

Simone Verzijl beviel onlangs van haar gezond geboren zoon Thijs. Een mooi wonder na het verlies van een van haar tweelingdochters, drie jaar geleden. Complicaties bij de zwangerschap Simone en…

Het is van groot belang dat pasgeborenen, zeker als ze (te) vroeg geboren zijn, individuele ontwikkelingsgerichte zorg krijgen. Een tweede belangrijke voorwaarde voor optimale zorg is dat deze wordt gegeven…

In dit gastblog vertelt Vera (Mantelmama) over de moeizame en langdurige zoektocht naar een diagnose voor haar dochter Bommel. Grote onzekerheid Drie jaar geleden begon onze zoektocht naar een diagnose…

“De kinderwens kan soms heel ver gaan. Het is een heel existentiële wens waar je hele toekomst aan hangt. Dat ga je merken naarmate het niet lukt om zwanger te…

Als ouders vermoeden dat er ‘iets’ met hun kind is, hebben zij het vaak bij het rechte eind. Zaak is dan om uit te zoeken wat dat ‘iets’ is. Het…

Weegt het geluk van een kind op tegen het geluk van een baan? Voor iedereen zal het antwoord op die vraag anders zijn, maar een feit is dat het moment…

Van griep is een kind na een paar dagen weer genezen. En ook een gebroken been valt nog te overzien. Maar wat als een kind altijd ziek is? Naast lichamelijke…

Als kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is maar wél een vurige wens, ga je op zoek naar mogelijkheden die bij je passen. Die hebben Marjolijn en Sarah van Teeffelen gevonden middels…

Wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelen bij kinderen is moeilijk in Nederland. Het is in principe verboden, tenzij het onderzoek gunstig is voor het kind zelf. De consequenties hiervan ondermijnen het doel…

De zoon van Angelique de Laat kampt met een reactieve hechtingsstoornis: “Al een paar dagen na de adoptie in Colombia merkte ik dat er iets met mijn zoontje aan de…

Als het goed is voelt een kind zich thuis veilig en geliefd. Dat is ook een belangrijke voorwaarde voor een goede start in het leven. Kinderen die een hechte band…

Als een kind van vijf jaar of ouder ’s nachts één of meerdere keren per week de plas niet kan ophouden, dan spreken we over bedplassen (ook wel: enuresis nocturna).…

Kinderjaren zijn vormende jaren. Dat geldt bij uitstek voor het kinderbrein. Sterker nog, de ontwikkeling van de hersenen begint al voor de geboorte. Het gewicht van de hersenen van een…

Alle baby’s in Nederland krijgen in hun eerste levensweek de hielprik. Deelname hieraan is vrijwillig, maar specialisten raden het sterk aan. Dankzij hielprikbloed zijn veel zeldzame (vaak) erfelijke ziektes vast…

De jeugd-ggz voorziet tweederde van de kinderen en jongeren met een psychische stoornis van geestelijke gezondheidszorg. Hun klachten kunnen het gevolg zijn van biologische, psychologische als wel omgevingsfactoren. Bij de…

In deze video vertelt Diane Kragtwijk over de allergie van haar dochter. Daarnaast verduidelijkt kinderarts Ulrike Mahdi van het Slotervaartziekenhuis de werking van immunotherapie. Video transcriptie Wat voor effect heeft allergie…

Hoe kan een klein kind, dat veilig bij zijn ouders woont, nu psychische problemen hebben? Het is een reactie van veel  ouders die uiteindelijk de behandeling van die psychische problemen…

Kinderwelzijn
Allergie bij kinderen

Allergie komt steeds vaker bij kinderen voor en is de laatste twintig jaar zelfs verdubbeld. Allergische klachten zijn onder andere vermoeidheid, slecht slapen, hoesten en concentratiestoornissen op school. Een effectieve…

Het gezin van Jan en Maria had al twee gezonde kinderen toen Dorien werd geboren. Aanvankelijk leek er niets aan de hand met haar, al constateerden haar ouders wel dat…

Kinderen eten steeds ongezonder en eenzijdiger. En dat terwijl ze juist in de groei gezonde voeding nodig hebben. Er is geen reden voor paniek, want kinderen gezond te laten eten…

Kinderen vormen een kwetsbare groep in de samenleving en zeker in het verkeer. Dat blijkt ook uit cijfers van Veiligheid.nl: de afgelopen vijf jaar is het aantal ziekenhuisopnamen van kinderen…

Kindgerichte zorg is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen. Denk aan het serieus nemen van angst en stress en het zo veel mogelijk voorkomen van…

 

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.