Blijf op de hoogte

Bewegend leren als nieuwe norm

De moderne mens zit veel binnen. Uit recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat Nederlanders van vier jaar en ouder gemiddeld 8,7 uur per dag zittend doorbrengen. Ook voor kinderen onder die leeftijd lijkt het steeds normaler om binnen (stil) te zitten. Dat terwijl ze van nature een grote beweeg- en ontdekkingsdrang hebben. “Die drang moet je koesteren en stimuleren, om zo kinderen van de kinderopvangtijd al bewegend en met plezier te laten leren”, stelt Sacha Ausems, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Kinderopvang Humanitas. Samen met Jan-Paul de Beer, directeur van Springlab, pleit ze ervoor beweging terug te brengen in het dagelijks leven van het kind.

Waarom is beweging zo belangrijk?

Ausems: “De mens is gemaakt om te bewegen, niet om stil te zitten. Bewegen brengt legio fysieke gezondheidsvoordelen met zich mee in de vorm van een verlaagd risico op bijvoorbeeld overgewicht, hartproblemen of rugklachten. Wat gelukkig steeds meer aandacht krijgt, is dat beweging niet alleen invloed heeft op de lichamelijke gezondheid, maar ook op de cognitieve ontwikkeling. Talloze onderzoeken tonen aan dat leren met je hele lichaam resulteert in meer hersenactiviteit en daarmee betere kennisopname, leerprestaties en concentratie. Daarnaast wordt bewegen in verband gebracht met welbevinden.”
 

“Onderzoek toont aan dat leren met je hele lichaam resulteert in meer hersenactiviteit en daarmee betere kennisopname, leerprestaties, zelfontplooiing en concentratie.”

 

Waar komt het huidige gebrek aan beweging vandaan?

De Beer: “In de basis komt dit door de gemakscultuur die we hebben gecreëerd. Tegenwoordig valt haast alles te regelen met behulp van een telefoon of computer. Ik heb mijn onderwijs, mijn vermaak, mijn vrienden en mijn kennis allemaal bij me in mijn broekzak – waar ik ook ben. Ontwerpers werken volgens ons oerinstinct om het leven zo makkelijk mogelijk te maken, maar daar zijn we zo goed in geworden dat de beweging ons leven uit is ontworpen.”

Ausems: “Dat geldt ook voor educatieve instellingen, van kinderopvang tot universiteiten. Daar ligt de nadruk nog te vaak op passief leren: van jongs af aan wordt verwacht dat we informatie opdoen door te luisteren, lezen of iets op een beeldscherm te bekijken. Dankzij de opkomst van computers, tablets en spelcomputers zijn kinderen zowel op school als daarbuiten urenlang cognitief actief. Zonder daarbij te bewegen. En juist hier liggen mooie kansen!”

Meer informatie
www.kinderopvanghumanitas.nl
www.springlab.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.